Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Romania skjerper kampen mot antibiotikaresistens»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Romania skjerper kampen mot antibiotikaresistens

Artikkel

EØS-midlene:

Romania skjerper kampen mot antibiotikaresistens

Romania har et stort problem med antibiotikaresistens. Med faglig støtte fra FHI og med EØS-midler har de utarbeidet en nasjonal handlingsplan for å styrke evnen til å bekjempe antibiotikaresistens og sykehusinfeksjoner.

Personer ikledd personlig smittvernutstyr
Besøk på barneavdelingen ved National Institute of Infectious Diseases “Prof. Dr. Matei Bals” i Bucuresti, Romania. Den norske gruppen: Mari Molvik, Christine Årdal, Horst Bentele og Miriam Sare ble vist rundt av klinikere ved sykehuset sammen med prosjektleder Dr. Sorin Arama (helt til høyre) . Foto: National Institute of Infectious Diseases

Romania har et stort problem med antibiotikaresistens. Med faglig støtte fra FHI og med EØS-midler har de utarbeidet en nasjonal handlingsplan for å styrke evnen til å bekjempe antibiotikaresistens og sykehusinfeksjoner.


Overlege Miriam Sare. Foto: Privat
Overlege Miriam Sare. Foto: Privat

– Dette har vært en suksesshistorie, sier overlege Miriam Sare, som har ledet FHIs innsats i prosjektet. – De har lagt vekt på økt kunnskap og oppmerksomhet om antibiotikaresistens. De er opptatt av at det skal bli god tilgang på denne kunnskapen i form av retningslinjer og anbefalinger om god praksis for helsetjenesten. Dette løfter de opp gjennom en nasjonal handlingsplan som inkluderer opplæring av helsepersonell i antibiotikaresistens og sykehusinfeksjoner.

I tillegg kommer informasjonsaktiviteter rettet mot allmennheten, men dette har FHI ikke vært involvert i planleggingen av. 

Godt gjennomarbeidet handlingsplan

Stor murbygning
National Institute of Infectious Diseases “Prof. Dr. Matei Bals” i Bucuresti, Romania. Foto: Miriam Snare

Prosjektet er ledet fra Institutt for infeksjonssykdommer i hovedstaden Bucuresti. Instituttet er spesialisert innen infeksjonssykdommer og er både et sykehus med 700 senger for infeksjonspasienter og en nasjonal institusjon for forskning og kunnskapsformidling innen infeksjonssykdommer.

Prosjektet begynte med et utkast til handlingsplan og retningslinjer for god praksis, som ble diskutert i konsensusmøter med interessenter og eksperter innen både dyremedisin og miljø.

Tre omfattende retningslinjer

FHI har vært med som rådgiver i utarbeidingen av retningslinjene som skal utgjøre de praktiske verktøyene for å sikre effektiv og bærekraftig gjennomføring av den nasjonale handlingsplanen.

Person i verneutstyr ved kontorpult med stabel av petriskåler
Dr. Mariana Buzea på mikrobiologisk avdeling ved Elias University Hospital i Bucuresti viser fram multiresistente bakterier som er blitt en del av hverdagen ved sykehuset. Foto: Miriam Sare/Folkehelseinstituttet

Den første retningslinjen handler om antibiotikabruk i sykehus. – Det er veldig mye arbeid når man må bygge opp en retningslinje helt fra bunnen av. Man kan ikke bare kopiere våre retningslinjer. Rumenerne bruker andre antibiotika enn oss fordi vi har ulik tilgang på antibiotika, vi har ulike behandlingstradisjoner og vi har ulik resistensprofil, forklarer Sare.

Den andre retningslinjen handler om smittevern i sykehus. Den skal bidra til at helsepersonell øker kunnskapsnivået om sykehusinfeksjoner. Å forebygge spredningen av bakterier i sykehus er en viktig del av arbeidet med både antibiotikaresistens og pasientsikkerhet.

Den tredje retningslinjen handler om laboratoriediagnostikk. Den er et stort, gjennomarbeidet dokument laget av en gruppe medisinske mikrobiologer fra ulike deler av landet. I utgangspunktet har Romania mange laboratorier, men flere mangler personell, utstyr og kompetanse. Det er et mål at retningslinjen skal bli nasjonal og utgjøre en minimumsstandard for alle laboratorier i Romania, opplyser Sare.

Pandemien forsinket framdriften

Seks sykehus fra hele Romania ble tidlig valgt ut til pilotsykehus. De skulle gjennomføre en situasjonsanalyse av hvordan antibiotikaresistens testes, hvordan sykehussmitte overvåkes og hvordan antibiotika forskrives. Men mye av arbeidet som pilotsykehusene skulle utføre, ble forsinket fordi koronapandemien krevde at infeksjonsinstituttet måtte legge om og konsentrere driften om covid-pasienter.

Pandemien stoppet dem likevel ikke helt i å forberede situasjonsanalysen. Rumenerne fikk gjort mye på kvelder og i helgene, forteller Miriam Sare.

Etter at situasjonsanalysene var gjennomført, ble handlingsplanen revidert.

Webinar for 300 leger

Smilende ansikt med høretelefoner på
Overlege Miriam Sare gjør seg klar til å holde webinar for rumenske leger. Foto: Miriam Sare/Folkehelseinstituttet

Som ledd i kompetansebyggingen har FHI vært med å utvikle fem kursplaner for helsepersonell om antibiotikaresistens og sykehusinfeksjoner. Kursplanene skal gjøres tilgjengelige på en e-læringsplattform. Som oppfølging ble det høsten 2022 arrangert et webinar over tre dager for 300 leger fra hele landet. FHI holdt hele webinaret tredje dag.

I prosjektet var det planlagt flere fysiske fagmøter i Romania. Disse måtte i stedet avholdes på teams på grunn av pandemien.

– Vi fikk likevel til mye godt samarbeid digitalt, sier prosjektleder Sare. – Men da vi endelig kunne møtes fysisk mot slutten av prosjektet, oppdaget vi hvor nyttig det ville ha vært med fysiske møter underveis.

Gjensidig læringsutbytte

auditorium med deltakere
Konferanse på Folkehelseinstituttet som en del av et firedagers studiebesøk for 24 rumenske legespesialister. Foto: Hanne-Merete Eriksen-Volle /Folkehelseinstituttet

Sist høst var FHI vertskap for 22 rumenske legespesialister og to prosjekteksperter fra det rumenske folkehelseinstituttet. Rumenerne fikk omvisning i ulike sykehus i Norge og meldte fra om stort læringsutbytte. Men også de norske kollegene hadde stor glede av å bli kjent med rumenernes situasjon.

– I tillegg til at det er inspirerende å møte engasjerte kollegaer med masse kunnskap, kan vi lære mye av et land med større utfordringer enn oss selv, sier Miriam Sare. – Vi vet mye om situasjonen i Romania fra europeiske rapporter og forskningsartikler, men det er noe helt annet å møtes og høre hvordan de opplever det i hverdagen på sykehuset, og hvordan de jobber, tenker og prioriterer. Vi har en god situasjon i Norge nå, men det kan fort forandre seg og vi må være så godt forberedt som vi kan.

Seks personer og to intervjuere med midrofon
Helseminister Professor Alexandru Rafila forteller pressen om prosjektets betydning for Romania. Den norske gruppa med Mari Molvik, Christine Årdal, Horst Bentele og Miriam Sare deltar i pressekonferansen . Foto: Vlad Popescu

Sluttrapport

De norske prosjektdeltakerne skriver nå på sin sluttrapport. Vi legger ut en lenke her når den kommer. Hvis du er interessert i å bli varslet om rapporten, kan du klikke på «Få varsel om endringer» øverst i denne artikkelen og oppgi e-postadressen din.

Fakta om prosjektet

Prosjektpromotør: National Institute of Infectious Diseases “Prof. Dr. Matei Bals” i Bucuresti, Romania 

Prosjektpartner: FHI 

Totale prosjektkostnader: 1,75 millioner euro  

Varighet: 24 måneder. Utvidet: 12 måneder 

Prosjektdeltakere fra FHI: 

Miriam Sare (prosjektleder) 

Hanne-Merete Eriksen-Volle 

Christine Årdal 

Mari Molvik 

Horst Bentele 

Oliver Kacelnik 

Ernst Kristian Rødland 

Martin Steinbakk