Hopp til innhold

Artikkel

Nytt EØS-nettverk om barns og unges helse

Publisert

Nettverket skal dele kunnskap og utfordringer, gjøre samarbeid over landegrensene lettere og bidra til bærekraftig og effektiv gjennomføring av folkehelseprogrammene i landene som mottar EØS-midler.

Gruppebilde
Det nye EØS-nettverket for barns og unges helse møttes til fagseminar i Helsedirektoratet i Oslo i oktober 2019. Foto: Folkehelseinstituttet

Nettverket skal dele kunnskap og utfordringer, gjøre samarbeid over landegrensene lettere og bidra til bærekraftig og effektiv gjennomføring av folkehelseprogrammene i landene som mottar EØS-midler.


Felles utfordringer

Nettverket består av representanter for Estland, Litauen, Malta, Polen, Romania, Tsjekkia, samt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som norske donorprogrampartnere

Alle seks land prioriterer barns og unges helse i sine EØS-programmer, så det kan være mye å hente i et samarbeid på tvers og ikke bare bilateralt med Norge.  Utfordringer av felles interesse er psykisk helse og trivsel, fysisk aktivitet i skolen og vaksinering. Organisering og finansiering av helsetjenester blir også et tema. Dessuten er polakkene særlig opptatt av tiltak for å redusere røyking blant de unge.

Nettverket vil møtes to ganger i året, og vertskapet vil gå på omgang mellom landene.

Felles historisk ballast

– Når vi ser hvor mange like utfordringer vi har med samarbeidslandene i dag, kan det være lett å glemme at de har en lang og ikke så fjern fortid bak «jernteppet». Den felles historien de deler, gir dem et litt annet handlingsrom enn oss, sier seniorrådgiver Solfrid Johansen ved Folkehelseinstituttet.

– For å ta et eksempel, så vil Norges modell med helsesykepleier som kommer på hjemmebesøk for å hjelpe og støtte nye familier, møtes med dyp skepsis i familiene i disse landene fordi det minner dem om det tidligere kontrollregimet.

Effektivisering på den gode måten

I stedet for at landene kommer på studiebesøk til Norge hver for seg, kan ekspertene under samlingene hjelpe til med å avgrense og konkretisere tiltak som skal iverksettes i prosjektene. 

– Slik blir nettverket også for oss, som programpartnere, en måte å effektivisere EØS-arbeidet vårt på, sier Solfrid Johansen. 

– Vi håper og tror at nettverket på sikt vil bidra til en effektivisering i bruken av EØS-midlene også for mottakerlandene. Før avskjeden overhørte vi mange samtaler om hvor viktig det var å kunne lære mer av hverandre og kunne hjelpe og støtte hverandre i prosjektarbeidet. Det lover godt for samarbeidet videre.

Informasjon fra samlingene  

Informasjon fra de kommende nettverkssamlingene vil bli lagt ut på de engelske sidene om folkehelseprogrammer for EØS-midler