Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hvem kan søke og hvordan»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hvem kan søke og hvordan

Artikkel

Hvem kan søke og hvordan

Norske statlige, fylkeskommunale, kommunale, private og frivillige virksomheter, akademia og andre kan inngå samarbeid med aktører i partnerlandene innen EØS-området.

Utendørs i barnehage
Besøk fra Litauen til Rogaland om barn og unges oppvekstvilkår. Foto: Financial Mechanism Office, Brussel

Norske statlige, fylkeskommunale, kommunale, private og frivillige virksomheter, akademia og andre kan inngå samarbeid med aktører i partnerlandene innen EØS-området.


Det er et viktig prinsipp at det bare er virksomheter i de femten landene som mottar EØS-midler, som kan søke på midlene. Norske partnere kan bare inviteres inn av søkerne. I tillegg kan norske aktører inngå samarbeid gjennom de bilaterale fondene under EØS-midlene.

De bilaterale fondene støtter utgifter til seminarer, konferanser, studieturer, utvekslinger o.l. Igjen er det slik at norske partnere inviteres til å inngå samarbeid, de kan ikke søke direkte.

Noen råd

I en spørreundersøkelse Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2016 gav tidligere programpartnere blant annet følgende råd:

  • Gjennomfør en grundig analyse av landet og partnerinstitusjonen før du bestemmer om din institusjon skal inngå en partnerskapsavtale.
  • Sørg for at målene og ansvarsforholdene er helt tydelige for begge parter
  • Spør andre om råd dersom du er i tvil om noe
  • Sørg for at institusjonen din kan sette av tilstrekkelig med bemanning og ressurser til å håndtere ikke bare det teknisk/faglige samarbeidet, men også det betydelige administrative arbeidet som du må forvente.
  • Hvis norske partnere opplever usikkerhet om prosjektet, samarbeidet eller bruken av midler, oppfordrer vi dem til å ta kontakt med Folkehelseinstituttets kontaktperson eller Brusselkontoret direkte.

Les også om femten prosjekter fra siste programperiode i brosjyren "Sammen for å redusere ulikheter i helse".

Informasjon om programmene fra samarbeidslandene

Samarbeidslandene har egne nettsider på engelsk under eeagrants.org: 

Estland

Litauen

Tsjekkia

Romania

Hovedpunktene i folkehelseprogrammene til samarbeidslandene Folkehelseinstituttet er programpartner for, finner du her på norsk: Estland, Litauen, Romania, Tsjekkia.

Nyhetsvarsel fra Folkehelseinstituttet

Du kan abonnere på nyhetsvarsel og få melding om utlysninger og andre nyheter om EØS-midlene på e-post ved å klikke på "Få siste nytt" øverst på temasiden

Historikk

22.06.2021: Oppdatert informasjonen om nyhetsvarsling.