Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Hvem kan søke og hvordan»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hvem kan søke og hvordan

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Hvem kan søke og hvordan

Publisert

Norske statlige, fylkeskommunale, kommunale, private og frivillige virksomheter, akademia og andre kan inngå samarbeid med aktører i partnerlandene innen EØS-området.

Utendørs i barnehage
Besøk fra Litauen til Rogaland om barn og unges oppvekstvilkår. Foto: Financial Mechanism Office, Brussel

Norske statlige, fylkeskommunale, kommunale, private og frivillige virksomheter, akademia og andre kan inngå samarbeid med aktører i partnerlandene innen EØS-området.


Det er et viktig prinsipp at det bare er virksomheter i de femten landene som mottar EØS-midler, som kan søke på midlene. Norske partnere kan bare inviteres inn av søkerne. I tillegg kan norske aktører inngå samarbeid gjennom de bilaterale fondene under EØS-midlene.

De bilaterale fondene støtter utgifter til seminarer, konferanser, studieturer, utvekslinger o.l. Igjen er det slik at norske partnere inviteres til å inngå samarbeid, de kan ikke søke direkte.

Noen råd

I en spørreundersøkelse Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2016 gav tidligere programpartnere blant annet følgende råd:

  • Gjennomfør en grundig analyse av landet og partnerinstitusjonen før du bestemmer om din institusjon skal inngå en partnerskapsavtale.
  • Sørg for at målene og ansvarsforholdene er helt tydelige for begge parter
  • Spør andre om råd dersom du er i tvil om noe
  • Sørg for at institusjonen din kan sette av tilstrekkelig med bemanning og ressurser til å håndtere ikke bare det teknisk/faglige samarbeidet, men også det betydelige administrative arbeidet som du må forvente.
  • Hvis norske partnere opplever usikkerhet om prosjektet, samarbeidet eller bruken av midler, oppfordrer vi dem til å ta kontakt med Folkehelseinstituttets kontaktperson eller Brusselkontoret direkte.

Les også om femten prosjekter fra siste programperiode i brosjyren "Sammen for å redusere ulikheter i helse".

Informasjon om programmene fra samarbeidslandene

Samarbeidslandene har egne nettsider på engelsk under eeagrants.org: 

Estland

Litauen

Tsjekkia

Romania

Hovedpunktene i folkehelseprogrammene til samarbeidslandene Folkehelseinstituttet er programpartner for, finner du her på norsk: Estland, Litauen, Romania, Tsjekkia.

Nyhetsvarsel fra Folkehelseinstituttet

Du kan abonnere på det elektroniske nyhetsvarselet vårt om internasjonalt arbeid og få melding om utlysninger og andre nyheter på e-post. Gå til Nyhetsvarsel fra Folkehelseinstituttet. Husk å hake av for Internasjonalt arbeid.