Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Hva gjør en programpartner (DPP)?

Publisert

Gruppebilde av seminardeltakerne
Folkehelseinstituttet var vertskap for programoperatørmøte i Bergen i juni 2017. Foto: Steve French/Folkehelseinstituttet

Norske offentlige institusjoner og fagetater er med på å utforme nasjonale programmer og bidrar med kunnskap og erfaring i gjennomføringen av EØS-midlene. Rollen kalles programpartner – Donor Programme Partner, forkortet DPP. Fagetater som Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Forskningsrådet, Folkehelseinstituttet og andre er programpartnere.


Oppgaver som DPP 

DPP-enes rolle er å gi råd til programoperatørene i mottakerlandene under utviklingen av programmene og selve gjennomføringen. I tillegg skal DPP-ene bidra til å bygge kapasitet gjennom utveksling av erfaring og kompetanse mellom norske samarbeidspartnere og partnere i mottakerlandene. Som DPP er det også vårt ansvar å varsle forvaltningskontoret i Brussel (Financial Mechanism Office, FMO) ved mistanke om misbruk av midler.

Folkehelseinstituttet er programpartner for Estland, Litauen, Tsjekkia og Romania innen programområdet Europeiske helseutfordringer under EØS-midlene 2014–2021. 

Les mer om programmet Europeiske helseutfordringer

Prosjekter 

Norske bedrifter, forskere, kommuner, arbeidslivets parter og frivillige organisasjoner kan inngå samarbeid med partnere i mottakerlandene om å gjennomføre felles prosjekter. Prosjektene tildeles støtte fra åpne utlysninger under hvert program. 

EØS-midlene finansierer prosjekter der tiltakene for å utjevne helseulikheter er viktig. Samtidig har mange prosjekter bidratt til endringer som har effekt ut over prosjektperioden. Enkelte tiltak har bidratt til ny kunnskap til nytte i europeisk helseforskning og lagt grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger for å bedre helsesystemene og folkehelsearbeidet. 

Les tilbakeblikket på norsk bistand i Tsjekkia som var avgjørende for tsjekkisk helsereform

Les om femten eksempler på helseprosjekter under folkehelseprogrammet 2009–2014 i informasjonsbrosjyren "Sammen for å redusere ulikheter i helse" 

Bilaterale fond

Fondene skal finansiere tiltak som tilrettelegger for kontakt og samarbeid over landegrensene. Dette inkluderer partnersøk og nettverksbygging, konferanser, seminarer, studieturer, utvekslinger med mer. 

Fondene utgjør 54 millioner euro.