Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva gjør en programpartner (DPP)?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva gjør en programpartner (DPP)?

Artikkel

Hva gjør en programpartner (DPP)?

Norske offentlige institusjoner og fagetater er med på å utforme nasjonale programmer og bidrar med kunnskap og erfaring i gjennomføringen av EØS-midlene. Rollen kalles programpartner – Donor Programme Partner, forkortet DPP. Fagetater som Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Forskningsrådet, Folkehelseinstituttet og andre er programpartnere.

Gruppebilde av seminardeltakerne
Folkehelseinstituttet var vertskap for programoperatørmøte i Bergen i juni 2017. Foto: Steve French/Folkehelseinstituttet

Norske offentlige institusjoner og fagetater er med på å utforme nasjonale programmer og bidrar med kunnskap og erfaring i gjennomføringen av EØS-midlene. Rollen kalles programpartner – Donor Programme Partner, forkortet DPP. Fagetater som Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Forskningsrådet, Folkehelseinstituttet og andre er programpartnere.


Oppgaver som DPP 

DPP-enes rolle er å gi råd til programoperatørene i mottakerlandene under utviklingen av programmene og selve gjennomføringen. I tillegg skal DPP-ene bidra til å bygge kapasitet gjennom utveksling av erfaring og kompetanse mellom norske samarbeidspartnere og partnere i mottakerlandene. Som DPP er det også vårt ansvar å varsle forvaltningskontoret i Brussel (Financial Mechanism Office, FMO) ved mistanke om misbruk av midler.

Folkehelseinstituttet er programpartner for Estland, Litauen, Tsjekkia og Romania innen programområdet Europeiske helseutfordringer under EØS-midlene 2014–2021. 

Les mer om programmet Europeiske helseutfordringer

Prosjekter 

Norske bedrifter, forskere, kommuner, arbeidslivets parter og frivillige organisasjoner kan inngå samarbeid med partnere i mottakerlandene om å gjennomføre felles prosjekter. Prosjektene tildeles støtte fra åpne utlysninger under hvert program. 

EØS-midlene finansierer prosjekter der tiltakene for å utjevne helseulikheter er viktig. Samtidig har mange prosjekter bidratt til endringer som har effekt ut over prosjektperioden. Enkelte tiltak har bidratt til ny kunnskap til nytte i europeisk helseforskning og lagt grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger for å bedre helsesystemene og folkehelsearbeidet. 

Les tilbakeblikket på norsk bistand i Tsjekkia som var avgjørende for tsjekkisk helsereform

Les om «Skoler i bevegelse» og hvordan Estland lykkes med økt trivsel gjennom fysisk aktivitet i skolehverdagen

Les om hvordan Romania skjerper kampen mot antibiotikaresistens med faglig støtte fra Norge

Informasjonsbrosjyren "Sammen for å redusere ulikheter i helse" femten eksempler på helseprosjekter under folkehelseprogrammet 2009–2014 

Bilaterale fond

Fondene skal finansiere tiltak som tilrettelegger for kontakt og samarbeid over landegrensene. Dette inkluderer partnersøk og nettverksbygging, konferanser, seminarer, studieturer, utvekslinger med mer. Fondsmidlene utlyses separat i hvert av mottakerlandene.

Fondene utgjør til sammen 54 millioner euro. 

Et eksempel på bruk av bilaterale midler var et studiebesøk i november 2021 som Tsjekkia-studenter hadde ved FHI om smittevernarbeidet i Norge. 

Historikk

22.06.2021: Oppdatert med lenke til statusrapport for 2020.

07.03.23: Lagt inn lenke til flere eksempler på predefinerte prosjekter.

04.01.22: Lagt inn lenke til eksempel på bruk av bilaterale midler.