Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Folkehelseprogrammene 2014–2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Folkehelseprogrammene 2014–2021

Artikkel

Folkehelseprogrammene 2014–2021: Europeiske helseutfordringer

Målet med folkehelseprogrammene finansiert av EØS-midlene er å styrke forebygging og redusere ulikheter i helse i Europa. Programmene har fellesbetegnelsen europeiske helseutfordringer og er programområde nummer seks under hovedsektoren sosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsbekjempelse.

Barn som holder hverandre i hendene
Omslagsbilde til brosjyre om bruken av EØS-midlene. Foto: Shutterstock

Målet med folkehelseprogrammene finansiert av EØS-midlene er å styrke forebygging og redusere ulikheter i helse i Europa. Programmene har fellesbetegnelsen europeiske helseutfordringer og er programområde nummer seks under hovedsektoren sosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsbekjempelse.


Samarbeidsområder

Samarbeidsområder kan for eksempel være: 

  • Forebygging av ikke-smittsomme sykdommer
  • Forebygging av og kontroll på smittsomme sykdommer i samsvar med det internasjonale helsereglementet, IHR, inkludert tuberkulose og HIV/AIDS
  • Helsesystemutvikling, inkludert informasjons- og overvåkingssystemer
  • Universell tilgang til helsetjenester
  • Reduksjon i sosiale ulikheter i helse og sykdomsbyrde
  • Psykisk helse, inkludert psykiske lidelser knyttet til alkohol og narkotikamisbruk
  • Styrking av primærhelsetjenestene
  • Sunn og aktiv aldring

Programavtaler utvikles med hvert land

Når samarbeidsavtalen med et land er underskrevet, starter arbeidet med å utvikle programavtaler. Avtalene tydeliggjør hva det enkelte land vil satse på innenfor helseprogrammet.

For budsjettperioden 2014-2021 er Folkehelseinstituttet programpartner i folkehelseprogrammene til Estland, LitauenRomania og Tsjekkia. I Romania er både Helsedirektoratet og FHI programpartnere. I tillegg er Helsedirektoratet partner for Polen.

Utlysning av prosjektmidler

Til hvert av programmene under EØS-midlene er det utlysninger til prosjektsamarbeid og andre bilaterale aktiviteter. Disse utlysningene kunngjøres på de landvise sidene under www.eeagrants.org. Det er virksomheter i de 15 mottakerlandene som kan søke, mens norske partnere blir invitert inn.

For mer informasjon om prosessen, se nettsidene til The EEA Grants and Norway Grants 

Nyhetsvarsel fra Folkehelseinstituttet

Du kan abonnere på nyhetsvarsel og få melding om utlysninger og andre nyheter om EØS-midlene på e-post ved å klikke på "Få siste nytt" øverst på temasiden

Historikk

22.06.2021: Oppdatert informasjonen om nyhetsvarsling.

12:05:20: Lagt til lenke til melding om oppdatert status for utlysning av helseprosjektmidler

20.03.20: Lagt til lenke til oppdatert faktaark