Hopp til innhold

Artikkel

Folkehelseprogrammene 2014–2021: Europeiske helseutfordringer

Publisert Oppdatert

Målet med folkehelseprogrammene finansiert av EØS-midlene er å styrke forebygging og redusere ulikheter i helse i Europa. Programmene har fellesbetegnelsen europeiske helseutfordringer og er programområde nummer seks under hovedsektoren sosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsbekjempelse.

Barn som holder hverandre i hendene
Omslagsbilde til brosjyre om bruken av EØS-midlene. Foto: Shutterstock

Målet med folkehelseprogrammene finansiert av EØS-midlene er å styrke forebygging og redusere ulikheter i helse i Europa. Programmene har fellesbetegnelsen europeiske helseutfordringer og er programområde nummer seks under hovedsektoren sosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsbekjempelse.


Mulige samarbeidsområder

Samarbeidsområder kan for eksempel være: 

  • Forebygging av ikke-smittsomme sykdommer
  • Forebygging av og kontroll på smittsomme sykdommer i samsvar med det internasjonale helsereglementet, IHR, inkludert tuberkulose og HIV/AIDS
  • Helsesystemutvikling, inkludert informasjons- og overvåkingssystemer
  • Universell tilgang til helsetjenester
  • Reduksjon i sosiale ulikheter i helse og sykdomsbyrde
  • Psykisk helse, inkludert psykiske lidelser knyttet til alkohol og narkotikamisbruk
  • Styrking av primærhelsetjenestene
  • Sunn og aktiv aldring

Programavtaler utvikles med hvert land

Når samarbeidsavtalen med et land er underskrevet, starter arbeidet med å utvikle programavtaler. Avtalene tydeliggjør hva det enkelte land vil satse på innenfor helseprogrammet.

Folkehelseinstituttet har inngått samarbeid som partner i folkehelseprogrammene i fire land for budsjettperioden 2014–2021: Estland, LitauenRomania og Tsjekkia. I Romania er både Helsedirektoratet og FHI programpartnere. I tillegg er Helsedirektoratet partner for Polen.

Utlysning av prosjektmidler

Til hvert av programmene under EØS-midlene vil det være utlysninger til prosjektsamarbeid og andre bilaterale aktiviteter. Disse utlysningene kunngjøres på de landvise sidene under www.eeagrants.org. Det er virksomheter i de 15 mottakerlandene som kan søke, mens norske partnere blir invitert inn.

For mer informasjon om prosessen, se nettsidene til The EEA Grants and Norway Grants 

Nyhetsvarsel fra Folkehelseinstituttet

Du kan abonnere på det elektroniske nyhetsvarselet vårt om internasjonalt arbeid og få melding om utlysninger og andre nyheter på e-post. Se Nyhetsvarsel fra Folkehelseinstituttet. Husk å hake av for Internasjonalt arbeid. 

Om artikkelen / endringshistorikk