Hopp til innhold

Artikkel

Hva trenger vi helsetjenesteanalyser til?

Publisert Oppdatert

Sammenliknende analyser undersøker om det er forskjeller i hvilken tilgang befolkningen har til helsetjenester, hva tjenester koster og hva utfallet av behandlingen er for pasienter.

sykepleier trekker opp sprøyte_cropped_COLOURBOX1145118.jpg

Sammenliknende analyser undersøker om det er forskjeller i hvilken tilgang befolkningen har til helsetjenester, hva tjenester koster og hva utfallet av behandlingen er for pasienter.


Folkehelseinstituttet publiserer analyser av det norske helsesystemet som er basert på egne målinger, men bruker også andre datakilder og samarbeider med internasjonale organisasjoner og andre land. Analysene kan være lokale, regionale, nasjonale eller internasjonale. Formålet med analysene er å identifisere gode måter å organisere, håndtere, finansiere og levere tjenester på med god kvalitet, samt bidra til bedre pasientsikkerhet.

Sammenliknende analyser av sykdomsbyrde

Senter for sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet samarbeider tett med det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet Global Burden of Disease (GBD). 

Mer enn 1 800 samarbeidspartnere i 130 land bidrar i GBD-prosjektet. GBD er den største og mest omfattende studien av folks helse på verdensbasis. Dette prosjektet koordineres fra Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ved Universitetet i Washington i Seattle, USA. 

Se temaside om sykdomsbyrde.