Hopp til innhold

Artikkel

European Observatory Health Systems Policy Monitor

Publisert Oppdatert

The Observatory skal støtte og fremme kunnskapsbasert helsepolitikk ved omfattende og grundige analyser av helsesystemene i Europa.

The Observatory skal støtte og fremme kunnskapsbasert helsepolitikk ved omfattende og grundige analyser av helsesystemene i Europa.


The European Observatory on Health Systems and Policies er et internasjonalt partnerskap i regi av WHOs regionskontor for Europa, der Folkehelseinstituttet representerer Norge. Organisasjonen skal støtte og fremme kunnskapsbasert helsepolitikk ved omfattende og grundige analyser av helsesystemene i Europa. The Observatory publiserer systematiske oversikter for hvert enkelte land, samt tematiske studier, policy briefs og analyser av helsesystemer. Flere ikke-europeiske land som Japan, Canada og USA deltar aktivt.

I 2020 publiserte Folkehelseinstituttet en beskrivelse av det norske helsetjenestesystemet i rapportserien Health Systems in Transition (HIT). Rapporten er på engelsk og inneholder en detaljert beskrivelse av helsesystemet, etablerte helsereformer og nye initiativ. I løpet av de siste 20 årene er det utgitt fire nasjonale rapporter for det norske helsesystemet i denne serien.

The Health Systems and Policy Monitor (HSPM) er et internasjonalt nettverk for medlemslandene. Det drifter en nettside med relevante oppdateringer av informasjonen i HiT-rapportene, samt at en kan lage egne avgrensede rapporter ved å velge informasjon og land man ønsker å sammenligne.

HSPM-nettverket har på oppdrag av WHO også opprettet en nettside, Health System Response Monitor, som beskriver de ulike lands respons på covid-pandemien, samt pågående analyser.

Om artikkelen / endringshistorikk