Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Pasientforløp

Publisert Oppdatert


Aktuell litteratur knyttet til arbeidet med pasientforløp i norske kommuner.Har du funnet en feil?

Pasientforløp i norske kommuner

Grimsmo, Anders: "Veien fram til helhetlige pasientforløp"  I denne veiviseren formidles kunnskap og erfaringer fra litteraturen og to større utviklingsprosjekter i Orkdalsområdet. Den inneholder en rekke nyttige linker, bla til prosedyrer og sjekklister. NTNU, Trondheim kommune og Norsk helsenett (2012)

Sarheim Anthun K og Paulsen B:  Styringsdata for bruk til styring av pasientforløp i Trondheimsområdet (Trondheim, Midtre Gauldal, Melhus, Klæbu og Malvik). Rapport fra SINTEF, desember 2012

Forskning

Røsstad, Tove et al:  Development of a patient-centred care pathway across healthcare providers: a qualitative study . BMC Health Services Research 2013, 13:121 .

Paulsen B, Romøren TI, Grimsmo A.:  A collaborative chain out of phase. International Journal of Integrated Care. Volume 13, 2013. 

Holte HH, Lidal, IB, Gundersen MW: Utskrivning av pasienter med kronisk sykdom: effekt av ulike former for samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjeneste . Rapport fra Kunnskapssenteret nr 09 - 2013.  Rapporten oppsummerer tilgjengelig forskning om effekt av ulike former for samhand­ling mellom sykehus og kommunehelsetjenesten ved utskrivning av pasienter med kronisk sykdom.