Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ledelse og forankring»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ledelse og forankring

Artikkel

Ledelse og forankring

Fra oppsummeringen av Gode pasientforløp 2014-2016 er det beskrevet at ledelse og medarbeiderforankring er en av suksesskriteriene for å lykkes med forbedringsarbeidet.

Fra oppsummeringen av Gode pasientforløp 2014-2016 er det beskrevet at ledelse og medarbeiderforankring er en av suksesskriteriene for å lykkes med forbedringsarbeidet.


God forankring i toppledelsen og linjeledelsen er viktig for å få legitimitet og et tydelig mandat til å få til endring. Det anbefales at arbeidet er et fast punkt på agendaen i ledermøter for å etterspørre fremdrift og avklare hva som trenger lederoppfølging. Det er viktig at forbedringsarbeidet er i tråd med organisasjonens visjon og synliggjøres i organisasjonens strategi, utviklingsplan og kvalitetssystem. En viktig ressurs inn i dette arbeidet er forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (1)

Medarbeidere som er berørt av kvalitetsforbedringsarbeidet bør kjenne seg involvert i arbeidet. Fagfolk og ledere bør dele en felles forståelse for hvorfor det er behov for denne forbedringen i tjenesten. Informasjon og inkludering av de ansatte bidrar til at prosessen oppleves som mer meningsfullt. Det er viktig at det legges til rette for innspill fra de ansatte. Det er de som står i den daglige driften og kjenner hverdagen på kroppen. Det kan være hensiktsmessig å utforme en informasjonsplan slik at flere får kjennskap til forbedringsarbeidet og legge til rette for at interesseaktører kan komme med innspill i utviklingen. En sentral lederoppgave er å sørge for at det er satt av tid til å utføre selve forbedringsarbeidet og at dette har linjas og organisasjonens oppmerksomhet.

Alt dette er systematisk beskrevet i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenestene.

Referanse

  1. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (Lovdata)