Hopp til innhold

Artikkel

Statistisk prosesskontroll (SPC)

Publisert Oppdatert

Kompendium som veiledning i forbedringsarbeids ulike trinn og måling av effekten av tiltakene.

Kompendium som veiledning i forbedringsarbeids ulike trinn og måling av effekten av tiltakene.


Hvordan kan man følge med og evaluere tjenestene på en relativt enkel måte? Ved hjelp av statistisk prosesskontroll kan man få sikre resultater uten store og tidkrevende datamengder.

Dette er et kompendium til hjelp i forbedringsarbeid. Det gir deg veiledning i forbedringsarbeidets ulike trinn og hvordan du kan måle effekten av tiltak.

Det skjer stadige endringer av prosesser i helse- og sosialtjenesten. De fleste planlagte endringene skjer for å bedre resultater i en eller flere av dimensjonene i arbeidet: faglig standard, ressursutnyttelse, brukertilfredshet, tilgjengelighet, risiko for skader og bivirkninger, rettferdig fordeling.

Ofte vil det være ønskelig å måle hva slags effekt endringen av prosessene skaper. For det første er det viktig for helsearbeiderne selv å vite om anstrengelsene i forbedringsarbeidet gir effekt. Men det er også viktig å måle for å dekke kravet til dokumentasjon av kvalitet; et krav som i økende grad kommer både fra brukere, myndigheter og medier. Det er også fokus på muligheter for innsparinger.

Vi trenger et statistiske verktøy for målingene som er dynamisk, som ikke krever store datamengder for å gi sikre resultater, som ikke er for komplisert og tidkrevende å bruke og som ikke er for vanskelig å forstå. Du kan laste ned kompendiet herfra.

EpiData Analysis er et verktøy som kan brukes innenfor statistisk prosesskontroll.

Om artikkelen / endringshistorikk