Hopp til innhold

Artikkel

Flytskjema

Publisert

I Helsebibliotekets emnebibliotek om kvalitetsforbedring har vi beskrevet hvordan man kan lage flytskjema. Dette kan være nyttig både for å beskrive hvordan en prosess ser ut i dag, og gjennom det synliggjøre uønsket variasjon mellom ansatte i en virksomhet.

I Helsebibliotekets emnebibliotek om kvalitetsforbedring har vi beskrevet hvordan man kan lage flytskjema. Dette kan være nyttig både for å beskrive hvordan en prosess ser ut i dag, og gjennom det synliggjøre uønsket variasjon mellom ansatte i en virksomhet.


Den samme teknikken brukes for så å beskrive ønsket prosess. Med utgangspunkt i gapet mellom de to flytskjemaene kan man lage forbedringstiltak som hjelper til å nå de målene man har satt seg for arbeidsprosessen.

For å beskrive pasientforløpet i egen kommune og i samarbeidet mellom ulike tjenester, kan man redigere flytskjema for Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH). Svømmebanene, som Anders Grimsmo kaller de ulike tjenestene/arenaene i forløpet, kan utvides med nye eller andre tjenester enn de HPH beskriver.