Hopp til innhold

Artikkel

Filmer og beskrivelser av metoder og verktøy for å forbedre kvaliteten på samhandlingen

Publisert Oppdatert

Her ligger filmer og beskrivelser av ulike metoder og verktøy for å forbedre kvaliteten på samhandlingen.

Her ligger filmer og beskrivelser av ulike metoder og verktøy for å forbedre kvaliteten på samhandlingen.


Modell for kvalitetsutvikling

Filmer: Presentasjon av modell for kvalitetsutvikling og de ulike fasene i forbedringsarbeidet ved Seksjonleder Anders Vege.

  • «Metoder og verktøy» for kvalitetsforbedring omhandler behovet for forbedring og gir en kort innføring i Modell i kvalitetsforbedring.
  • «Forberedelsesfasen» omhandler hvordan man kan arbeide med å erkjenne behovet for forbedring, klargjøre kunnskapsgrunnlaget, samt forankre og organisere forbedringsarbeidet.   
  • «Planleggingsfasen» omhandler hvordan man kan kartlegge nåværende praksis, sette mål, velge måleverktøy, planlegge forbedret praksis og finne forbedringstiltak.

På vårt emnebibliotek Kvalitetsforbedring på Helsebiblioteket ligger

Enhet for kvalitetsutvikling har egen vimeokonto for presentasjoner.

Verktøy for kartlegging og måling

Innovasjon

Bedre informasjon

Om artikkelen / endringshistorikk