Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Lyst på livet – bakgrunn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Lyst på livet – bakgrunn

Artikkel

Kvalitetsforbedring

Lyst på livet – bakgrunn

Lyst på livet er et internasjonalt, helsefremmende konsept for eldre som ble hentet til Norge av Kunnskapssenteret, Pensjonistforbundet og Sandefjord kommune i 2010. Fem år seinere var dette folkehelsetiltaket etablert i over 50 norske kommuner.

Lyst på livet er et internasjonalt, helsefremmende konsept for eldre som ble hentet til Norge av Kunnskapssenteret, Pensjonistforbundet og Sandefjord kommune i 2010. Fem år seinere var dette folkehelsetiltaket etablert i over 50 norske kommuner.


Det startet i England

Sir John Oldham i Improvement Foundation i England startet arbeidet med å lære opp pensjonister til å bruke forbedringssirkelen for å forebygge fall i 2002. Etter sju måneder var henvendelser om øyeblikkelig hjelp på grunn av lårhalsbrudd redusert med 32 prosent i de områdene der dette var implementert. Metodikken ble også brukt til å forbedre kosthold hos unge, forebygge kriminalitet og integrere innvandrere. Disse prosjektene inngikk i arbeidet med Healthy Communities og fikk navnet «Passion for life» .

Svenskene videreutviklet konseptet

Metodikken ble deretter videreutviklet til et mer omfattende konsept «Passion för livet» i et samarbeid mellom Sveriges Kommuner og Landsting (SKL) og Qulturum utviklingsenhet i Jönköping län (fylke). De utviklet bruk av forbedringssirkelen på de fire livsområdene som WHO har definert som de viktigste for en aktiv aldring.

Pilotprosjektet i Jönköping ble gjennomført i 2005–2006. Deltakerne var alle over 65 år og medlemmer i to ulike pensjonistforeninger. Fire år etter pilotprosjektet hadde de oppnådd en imponerende utbredelse. De hadde gjennomført 30 dagskurs for å lære opp pensjonister som sirkelledere, og cirka 600 grupper var gjennomført eller startet. Konseptet hadde også spredd seg til Finland, USA, Singapore, Armenia og Skottland.

Svenskene vant i 2014 en prestisjefylt europeisk innovasjonspris «Social innovation in ageing – The European Award» for arbeidet.

Norsk utvikling

Den norske versjonen av Lyst på livet ble utviklet, prøvd ut og evaluert i perioden 2010–2011. Det foregikk gjennom et likeverdig samarbeid med pensjonister og ansatte i Sandefjord kommune,  Pensjonistforbundet og daværende Kunnskapssenteret (innlemmet i Folkehelseinstituttet i fra 1. januar 2016).

Det svenske materialet ble oversatt, bearbeidet og utprøvd. Tekster og øvelser om oppmerksomt nærvær ble inkludert i det norske materialet, fordi forskning har vist at dette styrker helse og livsglede. Gjennom pilotprosjektet i Sandefjord ble det utviklet arbeidshefte, veiledningshefte for sirkelledere, brosjyre, film og webside.

I samarbeid med Legemiddelverket ble det i ettertid laget et vedlegg om hvordan man selv kan passe på at medisinene er trygge.

Pilotprosjektet ble gjennomført i Sandefjord i 2011 med 24 deltakere i alderen 58–78 år.

Kunnskapssenteret har siden 2012 hjulpet kommuner med å ta konseptet i bruk, og mange av deltakerne fra pilotprosjektet har vært aktive samarbeidspartnere i hele denne prosessen.

Aktuell publikasjon: Utvikling, spredning og resultater av Lyst på livet – et helsefremmende konsept for eldre