Hopp til innhold

Artikkel

Erfaringer med tverrfaglig, spesialisert rusbehandling, døgnopphold

Publisert


Kunnskapssenteret har utviklet et spørreskjema for å måle pasienters erfaringer med døgnopphold ved institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og vurdert ulike innsamlingsmetoder. Utviklingsarbeidet var bestilt av tidligere Helse Sør RHF. Spørreskjemaet skulle passe for pasienter med ulike typer rusproblemer og kunne brukes til å evaluere tilbudet ved ulike typer døgninstitusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det ble gjennomført en landsomfattende undersøkelse høsten 2013. 

De ferdige skjemaene / de ferdige spørsmålene kan benyttes fritt, mot at det blir opplyst at de er utviklet av Kunnskapssenteret. Det er plass til å sette inn lokal informasjon i .odt- og .docx-versjonene.

Filer

2017_PasOppTSB_Rus.pdf

2017_PasOppTSB_Rus.docx

2015_PasOppTSB_Rus.doc

2015_PasOppTSB_Rus.odt

2014_PasOppTSB_Rus.pdf