Hopp til innhold

Artikkel

Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Til kvinne og til partner, på norsk og på engelsk

Publisert


Skjemaene (ett til kvinner ett til partnere) er utviklet av Kunnskapssenteret og ble brukt i en nasjonal undersøkelse med datainnsamling våren 2012. Skjemaet som retter seg til kvinnene består av seks deler: Svangerskapsomsorg (grønne sider), Fødselen (blå sider), Opphold på fødeavdeling (røde sider), Opphold på barselavdeling (oransje sider), Kontakt med helsestasjon etter fødselen (lilla sider) og Bakgrunnsinformasjon (blå sider). Skjemaet som retter seg til partnere er i grove trekk en forkortet utgave.

Kvinnene i undersøkelsen kunne svare på et papirskjema eller via internett. Partnere kunne svare bare via internett.

Begge spørreskjemaene ble oversatt til engelsk ved hjelp av en grundig prosess. Oversetting er ressurskrevende, og når vi avstod fra å oversette til flere fremmedspråk, var det etter å ha innhentet andres erfaringer med oversetting av instrumenter (se notatet nederst i listen til høyre).

De ferdige skjemaene / de ferdige spørsmålene kan benyttes fritt, mot at det blir opplyst at de er utviklet av Kunnskapssenteret. Det er plass til å sette inn lokal informasjon i .odt- og .docx-versjonene.

Filer

2012_PasOpp_SFB_kvinne_engelsk.doc

2012_PasOpp_SFB_kvinne_engelsk.odt

2012_PasOpp_SFB_kvinne_engelsk.pdf

2012_PasOpp_SFB_kvinne_norsk.doc

2012_PasOpp_SFB_kvinne_norsk.odt

2012_PasOpp_SFB_kvinne_norsk.pdf

2012_PasOpp_SFB_partner_engelsk.doc

2012_PasOpp_SFB_partner_engelsk.odt

2012_PasOpp_SFB_partner_norsk.doc

2012_PasOpp_SFB_partner_norsk.odt