Hopp til innhold

Artikkel

Brukererfaringer med somatikk, døgnopphold

Publisert


Dette spørreskjemaet brukes i en av de faste nasjonale brukererfaringsundersøkelsene i landets sykehus. Skjemaet ble brukt første gang i 2006 og har gjennomgått mindre endringer over tid. Denne versjonen er i bruk i 2014/2015.

I tillegg til de etablerte spørsmålene om brukererfaringer, inneholder denne versjonen et sett spørsmål om pasientsikkerhet og sju spørsmål som retter seg til personer som er utredet og/eller behandlet for kreft. 

De ferdige spørsmålene / det ferdige skjemaet kan benyttes fritt, mot at det blir opplyst at det er utviklet av Kunnskapssenteret.

Filer

2014_PasOpp_voksne_døgn_somatikk.doc

2014_PasOpp_voksne_døgn_somatikk.odt

2014_PasOpp_voksne_døgn_somatikk.pdf