Hopp til innhold

Artikkel

Brukererfaringer med dagkirurgi, voksne

Publisert


Dette skjemaet ble utviklet som del av prosjektet ”Støtte til gjennomføring av lokale brukerundersøkelser ved dagkirurgiske sentre”.
Prosjektet var en bestilling fra tidligere Helse Øst RHF og ble gjennomført som et samarbeid mellom tre dagkirurgiske sentre og Kunnskapssenteret.

De ferdige spørsmålene / det ferdige skjemaet kan benyttes fritt, mot at det blir opplyst at det er utviklet av Kunnskapssenteret. Det er plass til å sette inn lokal informasjon i .odt- og .doc-versjonene av spørreskjemaet.

Filer

2010_Dagkirurgi_Lokal.doc

2010_Dagkirurgi_Lokal.odt