Hopp til innhold

Artikkel

Sjekkliste - lokale brukerundersøkelser

Publisert Oppdatert

Sjekklisten kan brukes som hjelp i planleggingen av lokale brukerundersøkelser.

Sjekklisten kan brukes som hjelp i planleggingen av lokale brukerundersøkelser.


Sjekklisten er ment for personer med ansvar for planleggingen av lokale, kvantitative brukerundersøkelser. Den er avgrenset til undersøkelser i helsetjenesten som gjennomføres med kvalitetssikringsformål, ikke forskningsformål.  

Vi presiserer at det ikke er meningen å tilby en fullstendig sjekkliste for alle mulige undersøkelsesopplegg i lokale undersøkelser, til det vil lokale behov og forhold variere for mye. På noen punkter gir vi imidlertid råd og anbefalinger, og disse er basert på erfaringer fra nasjonale og lokale brukererfaringsundersøkelser som Folkehelseinstituttet har gjennomført samt på metodeforskning som anses relevant på tvers av pasientpopulasjoner.  

Hele sjekklisten: Planlegging av lokale, kvantitative brukerundersøkelser (PDF)

Utfyllende materiale om gjennomføring av undersøkelser finnes for eksempel hos det danske Kompetencecenter for Patientoplevelser eller hos CAHPS i USA (se lenker nedenfor).

Patientoplevelser – metode og inspiration 

Surveys and Tools to Advance Patient-Centered Care


For spørsmål eller kommentarer: 

Send e-post til pasopp@fhi.no