Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sjekkliste - lokale brukerundersøkelser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sjekkliste - lokale brukerundersøkelser

Artikkel

Sjekkliste - lokale brukerundersøkelser

Sjekklisten kan brukes som hjelp i planleggingen av lokale brukerundersøkelser.

Sjekklisten kan brukes som hjelp i planleggingen av lokale brukerundersøkelser.


NB! Denne artikkelen er gammel, og vil snart bli oppdatert. Ta kontakt med oss på e-post pasopp@fhi.no hvis du har spørsmål.

Sjekklisten er ment for personer med ansvar for planleggingen av lokale, kvantitative brukerundersøkelser. Den er avgrenset til undersøkelser i helsetjenesten som gjennomføres med kvalitetssikringsformål, ikke forskningsformål.  

Vi presiserer at det ikke er meningen å tilby en fullstendig sjekkliste for alle mulige undersøkelsesopplegg i lokale undersøkelser, til det vil lokale behov og forhold variere for mye. På noen punkter gir vi imidlertid råd og anbefalinger, og disse er basert på erfaringer fra nasjonale og lokale brukererfaringsundersøkelser som Folkehelseinstituttet har gjennomført samt på metodeforskning som anses relevant på tvers av pasientpopulasjoner.  

Hele sjekklisten: Planlegging av lokale, kvantitative brukerundersøkelser (PDF)

Utfyllende materiale om gjennomføring av undersøkelser finnes for eksempel hos det danske Kompetencecenter for Patientoplevelser eller hos CAHPS i USA (se lenker nedenfor).

Patientoplevelser – metode og inspiration 

Surveys and Tools to Advance Patient-Centered Care


For spørsmål eller kommentarer: 

Send e-post til