Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Mer fornøyde pasienter når personalet får opplæring i ulike kulturer?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Mer fornøyde pasienter når personalet får opplæring i ulike kulturer?

Artikkel

Aktuelt om brukererfaringer

Mer fornøyde pasienter når personalet får opplæring i ulike kulturer?

Blir pasienter med minoritetsbakgrunn mer fornøyde med helsetjenesten når helsepersonell får opplæring i ulike kulturer?

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Blir pasienter med minoritetsbakgrunn mer fornøyde med helsetjenesten når helsepersonell får opplæring i ulike kulturer?


Folkehelseinstituttet videreformidler jevnlig oppsummert forskning og annen kvalitetssikret kunnskap som kan være til nytte for den som er opptatt av brukererfaringer og brukeropplevd kvalitet. Den systematiske oversiktsartikkelen som blir trukket fram denne gangen, har sett på resultatene fra syv studier om opplæring som tar sikte på å øke den kulturelle kompetansen blant helsepersonell.

Etterlever behandlingen ved opplevd god kvalitet

Den systematiske oversikten tar sikte på å belyse om opplæringstiltak for å gjøre helsepersonell mer kulturelt kompetente gir utslag på resultatene når pasienter med minoritetsbakgrunn blir spurt om sine erfaringer med helsetjenesten. Forfatterne av artikkelen "How effective is cultural competence training of healthcare providers on improving patient satisfaction of minority groups? A systematic review of literature" oppgir flere grunner til hvorfor det er viktig å rette oppmerksomheten mot dette.

For eksempel hevder Govere at helsetjenester tilpasset en befolkning med ulik kulturell bakgrunn er helt avgjørende for at pasientene skal oppleve tjenestekvaliteten som god, noe som igjen har betydning for i hvor stor grad de etterlever behandlingen. De fleste studiene kommer fra USA, som har en større andel innbyggere med minoritetsbakgrunn enn Norge, men også her til lands er problemstillingen velkjent og aktuell – den 1. januar 2016 utgjorde andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 16,3 prosent av totalbefolkningen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ifølge forfatterne har også tidligere systematiske oversikter vist at opplæringstiltak bedrer helsepersonells kunnskap og bevissthet om og holdninger til kulturelt mangfold. Goveres oversikt går ett skritt videre ved å undersøke om brukere med minoritetsbakgrunn opplever helsetjenestene som bedre etter at slike opplæringstiltak er gjennomført. Fem av de syv inkluderte studiene viser en sammenheng mellom opplæringstiltak som har til hensikt å øke den kulturelle kompetansen hos helsepersonell og mer fornøyde brukere.

Metodiske utfordringer

De to studiene som hadde sterkest studiedesign og flest deltakere viste ingen signifikant endring i brukernes opplevelser etter at helsepersonellet som de ble møtt av hadde gjennomgått opplæring om ulike kulturer.

Studiene var også så forskjellige på andre områder at resultatene ikke kan slås sammen, skriver forfatterne. For eksempel var studiene ulike med hensyn til:

  • hvordan man målte endring i helsepersonellets kulturelle kompetanse
  • hvordan man målte brukernes erfaringer/-tilfredshet
  • hvilken yrkesgruppe som fikk opplæring
  • opplæringens innhold
  • helsepersonellets etnisitet
  • pasientenes/brukernes etnisitet

Med få studier av varierende kvalitet er forskerne forsiktig med å trekke konklusjoner.

Referanse

How effective is cultural competence training of healthcare providers on improving patient satisfaction of minority groups? A systematic review of literature

Govere L, Govere EM
Worldviews Evid Based Nurs 2016;13(6):402-410. doi: 10.1111/wvn.12176