Kontakt oss om emnet

Kontaktskjema

|

Oppdatert


Generell kontaktinformasjon for skader og ulykker

  • Skader og ulykker: Eyvind Ohm, forsker, tlf: 21 07 83 30.
  • Forgiftninger: Mari Tosterud, fagdirektør på Avdeling for giftinformasjon, tlf: 918 42 919
  • Tlf: 21 07 70 00 (sentralbord)

For spørsmål som ikke haster:

OBS! Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!  Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen.   

Publisert | Oppdatert