Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Sykdomsbyrde

Temaside om sykdomsbyrde. Her finner du nyheter, artikler og rapporter.

Kontakt oss om emnet / få nyhetsbrev
IHME

Sykdomsbyrde i Norge

Rapportforside_red_GBD15.png

Rapporten gir en detaljert oversikt og sammenlikning av dødelighet og sykelighet over tid og på tvers av kjønn og aldersgrupper i den norske befolkningen.

Byrden av en sykdom eller en skade i en befolkning bestemmes av dens alvorlighet i form av dødelig og ikke-dødelig helsetap (sykelighet), hvor mange den rammer, alderen på de som rammes, og hvor lenge den varer.

Les rapporten her

 

 

The Lancet

Verdt å vite

Mer om den norske sykdomsbyrden

Rapport 2016:1 Sykdomsbyrde i Norge 1990–2013

Rapporten gir en detaljert oversikt over dødelighet og sykelighet (helsetap) i den norske befolkningen, og endringer som har skjedd siden 1990.

Det gis også for første gang detaljerte beregninger over dødelighet og sykelighet som skyldes 79 risikofaktorer eller grupperinger av risikofaktorer.

Forsknings- og innovasjonsstatistikk innenfor helse og omsorg

HelseOmsorg21-monitor (HO21-monitor), som Folkehelseinstituttet har bidratt til, viser statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge.

I monitoren finner du interaktive figurer som viser statistikk om blant annet hvilke sykdommer som det forskes på og hvilke sykdommer som er utbredt i befolkningen. Les mer her