Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Statistikk

Overvåking av luftveisinfeksjoner gjennom Sykdomspulsen

Siden høsten 2016 har det vært en økning i antall legekonsultasjoner for luftveisinfeksjoner i aldersgruppen 5-19 år. Dette henger sannsynligvis sammen med de nye fraværsreglene som ble innført i den videregående skole fra skolestart 2016/2017.


  • Overvåking av luftveisinfeksjoner gjennom Sykdomspulsen. Statistikk. Tilgjengelig på www.fhi.no

Artikkelen er oppdatert 10.8.2017 med statistikk til og med uke 27 (første uke i juli) 2017.

Luftveisinfeksjoner er en samlebetegnelse for diagnosekodene (ICPC-2) for R05-Hoste, R74-Akutt øvre luftveisinfeksjon, R78-Bronkitt/bronkiolitt og R83-Luftveisinfeksjon IKA. 

En økning av luftveisinfeksjoner er vanlig på vinterstid, spesielt hos barn og unge (figur 2).  

Siden høsten 2016 har det vært en økning i antall legekonsultasjoner for luftveisinfeksjoner i aldersgruppen 5-19 år. Dette henger sannsynligvis sammen med de nye fraværsreglene som ble innført i den videregående skole fra skolestart 2016/2017.

Sesongen 2011-2012 (blå kurve) skiller seg ut i mange av grafene. I 2011 var det et utbrudd av mycoplasmainfeksjon i lungene (Mycoplasma pneumoniae). De høye tallene har trolig sammenheng med dette utbruddeet.

Sesongen for Sykomspulsen omfatter uke 30 til uke 29 i påfølgende år. For 2017 inngår foreløpig til og med uke 27.

Diagram for alle aldre samlet
Folkehelseinstituttet

Figur 1Antall konsultasjoner vedrørende luftveisinfeksjoner per uke i de siste 6 sesongene. Sesongene er angitt med forskjellige farger, årets sesong er markert med svart linje. Antallet konsultasjoner er lavere i ferier og på helligdager. Dette er spesielt tydelig rundt jul/nyttår og påske (markert med svarte striplede vertikale linjer) og i sommerferieukene.

Diagram flere aldersgrupper
Folkehelseinstituttet

Figur 2: Antall konsultasjoner vedrørende luftveisinfeksjoner per uke i de siste 6 sesongene.for forskjellige aldersgrupper. Sesongene er angitt med ulike farger (se fargeforklaring i figur 1), årets sesong er markert med svart linje. Antallet konsultasjoner er lavere i ferier og på helligdager. Dette er spesielt tydelig rundt jul/nyttår og påske (markert med svarte striplede vertikale linjer) og i sommerferieukene. Vær oppmerksom på at den vertikale skalaen (y-aksen) er forskjellig fra graf til graf.

Om statistikken i Sykdomspulsen

Sykdomspulsen er et overvåkningssystem som innhenter anonyme diagnosedata fra primærlegene og legevakten. Formålet med sykdomspulsen er å kunne oppdage utbrudd av smittsomme sykdommer så tidlig som mulig slik at smitteverntiltak kan iverksettes. 

Tallene fra Sykdomspulsen angir hvor mange konsultasjoner det har vært med en diagnose hos landets fastleger og legevakter. Tallene angir ikke hvor mange personer som har en viss diagnose i befolkningen, da noen personer kan gå til legen flere ganger med samme diagnose, og mange ikke gå til legen i det hele tatt. Sykdomspulsen viser derfor trender og utbrudd som er av en slik art at flere går til legen.

Diagnosen som blir satt på legekontorene og legevakten er basert på symptomer hos pasienten. Som oftest er ikke diagnosen bekreftet med en laboratorieundersøkelse.  

Fylkesrapporter

Klikk på pilen til høyre i vedlegget under for å åpne listen over fylkesrapporter i siste periode:

Vedlegg

Illustrasjonselementer: colourbox

Relaterte artikler