Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om Sykdomspulsen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om Sykdomspulsen

Artikkel

Om Sykdomspulsen

Sykdomspulsen inkluderer overvåkingsdata fra mer enn 15 datakilder og leverer blant annet oppdatert statistikk, rapporter, kart og grafer. Sykdomspulsen drifter også nettsiden «Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten».

illustrasjon av sykdomspulsen
Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

Sykdomspulsen inkluderer overvåkingsdata fra mer enn 15 datakilder og leverer blant annet oppdatert statistikk, rapporter, kart og grafer. Sykdomspulsen drifter også nettsiden «Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten».


Innhold på denne siden

Sykdomspulsen – infrastruktur for overvåkning

Sykdomspulsen, infrastruktur for overvåkning, inkluderer mer enn 15 datakilder både fra FHIs egne registre (for eksempel MSIS, MSIS lab, DÅR og SYSVAK), i tillegg til eksterne kilder som KUHR-data fra Helsedirektoratet og data fra Meteorologisk Institutt.

Sykdomspulsen er også en del av flere EU-prosjekter:

Følg med på antall mage/tarm- og luftveisinfeksjoner

Du kan selv følge med på antall legekonsultasjoner for mage-tarminfeksjoner og luftveisinfeksjoner i de ulike fylkene. Overvåkingen gir informasjon om utbrudd og store endringer i samfunnet, som for eksempel at Covid-19 pandemien ga en nedgang i antall konsultasjoner.

Analyser og data

I vår infrastruktur blir dataene renset, aggregert og forskjellige analyser utført. Noen av analysene er avanserte slik som regresjonsanalyser og terskelverdianalyser. Det blir deretter produsert grafer, tabeller, kart og rapporter. I tillegg blir det levert tall til oppdatering av forskjellige plattformer for publisering, som for eksempel oppdatering av Covid-19 data: 

Resultatene blir brukt av både interne grupper på FHI, men også eksterne slik som Veterinærinstituttet, de store mediehusene og nyhetskanalene, samt utenlandske institusjoner. 

Automatisert produksjon 

Sykdomspulsen, infrastruktur for overvåkning, er automatisert slik at rapporter og oppdateringer ferdigstilles tidlig på morgenen for brukergrupper som trenger dette, uten at teamet trenger å jobbe om natten.

Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten

I portalen Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten kan kommunehelsetjenesten holde oversikt over lokal, regional og nasjonal smittesituasjon. Nettsiden gir informasjon om blant annet Covid-19, dødelighet, luftveisinfeksjoner og mage/tarminfeksjoner fra kilder som MSIS, MSIS labdatabasen, SYSVAK, sKUHR, NiPaR og DÅR. 

Kommuneleger, statsforvaltere og smittevernleger kan logge på portalen her: