Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om Sykdomspulsen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om Sykdomspulsen

Artikkel

Om Sykdomspulsen

Sykdomspulsen er en automatisk infrastruktur og et overvåkingssystem som i begynnelsen av covid-19 pandemien ble oppskalert til å inneholde mange datakilder og leveranser. 15. november 2022 ble Sykdomspulsen nedskalert igjen, og en del av leveransene ble lagt ned pga. nedbemanning i Folkehelseinstituttet.

illustrasjon av sykdomspulsen
Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

Sykdomspulsen er en automatisk infrastruktur og et overvåkingssystem som i begynnelsen av covid-19 pandemien ble oppskalert til å inneholde mange datakilder og leveranser. 15. november 2022 ble Sykdomspulsen nedskalert igjen, og en del av leveransene ble lagt ned pga. nedbemanning i Folkehelseinstituttet.


Innhold på denne siden

Sykdomspulsen i dag

Sykdomspulsen er per november 2022 et automatisk overvåkingssystem og en infrastruktur med konsultasjoner hos lege og legevakt over hele Norge.

Hver gang du går til en fastlege eller legevakt setter legen din en eller flere diagnosekoder i journalen din. Disse dataene blir sendt til Hdir som en del av Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR). Dataene anonymiseres og over 85 diagnosekoder sendes til FHI. Dataene blir kalt Sykdomspulsen KUHR data (sKUHR) når de kommer til FHI.

sKUHR inneholder informasjon på nasjonalt, regionalt (fylke) og lokalt (kommune) nivå. Dataene er viktig for å få en oversikt over smittesituasjonen i landet for blant annet FHI, kommuneleger, statsforvaltere og smittevernleger.

Dataene brukes blant annet til overvåking av Covid-19, influensa, andre luftveiskonsultasjoner og mage- og tarmkonsultasjoner og til forskning.

Overvåking av luftveisinfeksjoner og mage- og tarminfeksjoner

Du kan følge med på overvåkingen av luftveisinfeksjoner og mage- og tarminfeksjoner med sKUHR data for Norge og alle fylker:

Overvåkingen gir informasjon om utbrudd og store endringer i samfunnet, for eksempel at covid-19-pandemien resulterte i færre konsultasjoner.

Overvåking av influensa og covid-19

Du kan følge med på overvåkningen av influensa og covid-19 med blant annet sKUHR data i ukesrapporten:

Sykdomspulsen er med på å lage ukesrapporten ved å gi analyserte data, grafer og tabeller med sKUHR data for covid-19 og influensa i disse rapportene.  

Internasjonale forskningsprosjekter

Du kan lese om to av de internasjonale forskningsprosjektene som Sykdomspulsen er med på og bruker sKUHR data til:

Dette er et En-Helse prosjekt som er en del av EUs Horisont 2020. Det er også publisert en artikkel om Sykdomspulsen sin En-Helse overvåking og nettside som ble finansiert av EU prosjektene:

En nettside ble også laget og finansiert av EU prosjektene. Denne gir en guide til hvordan man kan lage En-Helse nettsider:

 

Sykdomspulsen før nedskalering november 2022

Nedenfor vil du kunne lese om infrastrukturen som Sykdomspulsen bygget opp og hvilke leveranser som ble levert fram til nedskaleringen 15. november 2022. Noe av Sykdomspulsens infrastruktur brukes fortsatt i overvåkning av sKUHR data.

Sykdomspulsens leveranser ble dessverre nedprioritert i nedbemanningen FHI måtte gjennomføre vinteren 2022/2023, noe som førte til at Sykdomspulsen mistet  mer enn halvparten av sine ansatte. Som følge av dette ble mye av Sykdomspulsens automatiske infrastruktur og leveranser avsluttet 15. november 2022.

Sykdomspulsen – infrastruktur for overvåkning

Sykdomspulsen innehar er en kraftig infrastruktur for overvåkning, som raskt kunne skaleres opp i begynnelsen av covid-19 pandemien. I 2020-2022 inneholdt infrastrukturen mer enn 15 datakilder både fra FHIs egne registre (for eksempel MSIS, MSIS lab, DÅR og SYSVAK) og eksterne kilder som konsultasjoner hos lege og legevakt (KUHR-data), Norsk intensiv og pandemiregister (NIPaR) og data fra Meteorologisk Institutt.

Automatisert produksjon 

I Sykdomspulsens infrastruktur var alle inntak av data, analyser og leveranser automatisert slik at rapporter og oppdateringer ferdigstiltes tidlig på morgenen for brukergrupper som trengte dette, uten at de ansatte i Sykdomspulsen trengte å gjøre manuelle jobber om natten.

Analyser og leveranser

I Sykdomspulsens infrastruktur ble dataene renset, aggregert og forskjellige analyser utført. Noen av analysene var avanserte slik som regresjonsanalyser og terskelverdianalyser. Det ble deretter produsert grafer, tabeller, kart og rapporter. I tillegg ble det levert tall til oppdatering av forskjellige plattformer for publisering.

Covid-19 data ble oppdatert her: 

Covid-19, influensa, andre luftveisinfeksjoner, mage- og tarminfeksjoner og dødelighet data ble oppdatert her:

Leveransene ble brukt av både interne grupper på FHI, men også eksterne slik som kommuneleger, statsforvaltere, de store mediehusene og nyhetskanalene, samt utenlandske institusjoner. 

Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten nettsiden

I Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten nettsiden kunne kommunelegene, statsforvalterne og smittevernlegene holde oversikt over lokal (kommune), regional (fylker og BA regioner) og nasjonal smittesituasjon. Nettsiden ga informasjon om blant annet Covid-19, influensa, dødelighet, luftveisinfeksjoner og mage/tarminfeksjoner fra kilder som MSIS, MSIS labdatabasen, SYSVAK, sKUHR, NiPaR og DÅR.