Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overvåking av mage-tarm konsultasjoner (diaré)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Overvåking av mage-tarm konsultasjoner (diaré)

Artikkel

Overvåking av mage-tarm konsultasjoner (diaré)

Her kan du se generelle tendenser for mage-tarm konsultasjoner. Statistikken blir vist på landsnivå for ulike aldersgrupper. Detaljer om fylkene kan du se i egne PDF-rapporter.

sykd-pulsen_magetarm-2.jpg

Her kan du se generelle tendenser for mage-tarm konsultasjoner. Statistikken blir vist på landsnivå for ulike aldersgrupper. Detaljer om fylkene kan du se i egne PDF-rapporter.


Innhold på denne siden

Artikkelen er oppdatert med statistikk til og med uke 37. 

Mage-tarm konsultasjoner omfatter diagnosekodene (ICPC-2) for D11-Diare, D70-Tarminfeksjon og D73-Gastroenteritt antatt infeksiøs (smittsom). Dataene inkluderer takstkoder for oppmøte (2ad, 2ak, 2fk, 11ak, 11ad), telefonkonsultasjon (1ad, 1ak, 1bd, 1bk, 1h, 1g) og e-konsultasjon (2ae, 2aek).

På denne nettsiden finner du grafer som viser utviklingen over tid for alle aldersgrupper samlet og for ulike aldersgrupper hver for seg. 

Fra påsken 2020 er det en nedgang i antall mage-tarm konsultasjoner i alle fylker. Dette skyldes antakelig koronavirusutbruddet som har ført til endrede vaner i befolkningen med innvirkning på smittespredning og legekonsultasjoner.

gastro_vk_ote Norge alle alder 2022-10-07.png
gastro_vk_ote Norge aldersfordelt 2022-10-07.png

Under kan du se generelle tendenser på landsnivå som også i stor grad gjelder fylkene. Detaljer om fylkene kan du se i egne PDF-rapporter nederst på siden.

Antallet konsultasjoner er lavere i ferier og på helligdager. I figurene sees dette spesielt rundt jul/nyttår og påske (markert med svarte stiplede vertikale linjer) og i sommerferieukene. Vær oppmerksom på at den vertikale skalaen (y-aksen) er forskjellig fra graf til graf.

Kommentarar til Sykdomspulsen – mage-tarm konsultasjoner

Typiske svingninger i løpet av året

En økning av mage-tarm konsultasjoner er vanlig på vinterstid, spesielt hos barn og unge, se figur 2. 

I sommerferien og ved andre ferie- og helligdager er antallet konsultasjoner hos lege og legevakt ofte lavere.

Drikkevann på Askøy sommeren 2019

I begynnelsen av juni 2019 var det et stort utbrudd av mage-tarminfeksjon på Askøy i Hordaland. Dette kan vi se i Sykdomspulsen ved en markant økning av mage-tarm konsultasjoner i alle aldersgrupper i dette fylket (se fylkesrapporter).

Dataene oppdateres månedlig på lands- og fylkesnivå.

Arkiverte endringer

Økning etter nye fraværsregler høsten 2016

Mage-tarm konsultasjoner var lavere i aldersgruppen 5-19 år i 2016-2017 enn i årene etterpå. Dette henger sannsynligvis sammen med de nye fraværsreglene som ble innført i den videregående skole ved skolestart høsten 2016, noe som utløste økt antall legebesøk for å få godkjent fravær. Se artikkel i tidsskrift for Den norske legeforening 2017: 

Nedgang for 0-4-åringer etter innføring av rotavirus-vaksine

Det har vært en nedgang i antallet konsultasjoner med mage-tarm konsultasjoner blant 0-4-åringer de siste årene (se figur 2, aldersgruppen 0-4 år). Det har antakelig en sammenheng med rotavirus-vaksinasjonen som ble innført i denne aldersgruppen i 2014.

Historikk

09.06.2022: Oppdatert grafer og statistikk for fylker

08.04.2022: Oppdaterte fylkesrapporter og figurer til og med uke 11

08.06.2021: Fjernet et par setninger som ble overflødige etter lenke som ble lagt inn. Ingen fakta fjernet, men noen setninger er redigert.

16.11.2021: Lagt inn figurtekster.

15.10.2020: Det ble lagt ut feil grafer over Norge i rapporten som ble oppdatert 9.oktober. Det er nå nye og riktige grafer på denne siden.

23.04.2020: Artikkelen oppdatert, kommentarer er samlet nederst i artikkelen.