Hopp til innhold

Artikkel

Overvåking av mage-tarminfeksjoner (diaré)

Publisert Oppdatert

I begynnelsen av juni 2019 var det et stort utbrudd av mage-tarminfeksjon på Askøy i Hordaland. Dette kan vi se i Sykdomspulsen ved en markant økning av mage-tarmkonsultasjoner i alle aldersgrupper i dette fylket (se fylkesrapporter). Dataene oppdateres månedlig på lands- og fylkesnivå.

sykd-pulsen_magetarm-2.jpg

I begynnelsen av juni 2019 var det et stort utbrudd av mage-tarminfeksjon på Askøy i Hordaland. Dette kan vi se i Sykdomspulsen ved en markant økning av mage-tarmkonsultasjoner i alle aldersgrupper i dette fylket (se fylkesrapporter). Dataene oppdateres månedlig på lands- og fylkesnivå.


Artikkelen er oppdatert med statistikk til og med uke 8

Mage-tarm-konsultasjoner er en samlebetegnelse for diagnosekodene (ICPC-2) for D11-Diare, D70-Tarminfeksjon og D73-Gastroenteritt antatt infeksiøs. Infeksisøs betyr smittsom.

Under kan du se generelle tendenser på landsnivå som også i stor grad gjelder fylkene. Detaljer om fylkene kan du se i egne PDF-rapporter nederst på siden.

Svingninger i løpet av året

Midten av juni og utover juli var det sommerferie for flere av landets skoler. Antallet konsultasjoner hos lege og legevakt er ofte lavere i ferier og helligdager, se figurene.

En økning av konsultasjoner for mage-tarminfeksjoner er ellers vanlig på vinterstid, spesielt hos barn og unge (figur 2).

Det har vært en nedgang i antallet konsultasjoner med mage-tarm diagnoser blant 0-4-åringer fra sesongen 2016/2017 (figur 2). Det har antakelig en sammenheng med rotavirus-vaksinasjonen som ble innført i denne aldersgruppen i 2014.

Økning etter nye fraværsregler høsten 2016

Siden høsten 2016 har det vært en økning i antall legekonsultasjoner for mage-tarminfeksjoner i aldersgruppen 5-19 år. Dette henger sannsynligvis sammen med de nye fraværsreglene som ble innført i den videregående skole ved skolestart høsten 2016. Se artikkel i tidsskrift for Den norske legeforening 2017: Legesøkning og legemiddeluttak etter innføring av nye fraværsregler

Mage tarm Norge alle aldre uke 8.png

Figur 1Alle aldersgrupper samlet: antall konsultasjoner for mage-tarminfeksjoner i Norge per uke i de siste fem sesongene. Sesongene er angitt med forskjellige farger, årets sesong er markert med svart linje. 

Antallet konsultasjoner er lavere i ferier og på helligdager. Dette sees spesielt rundt jul/nyttår og påske (markert med svarte striplede vertikale linjer i figurene) og i sommerferieukene.

Mage-tarm Norge aldersfordelt uke 8.png

Figur 2Ulike aldersgrupper: antall konsultasjoner for mage-tarminfeksjoner i Norge per uke i de siste fem sesongene. Sesongene er angitt med forskjellige farger (se figur 1 for sesongfargene). Årets sesong er markert med en svart linje.

Antallet konsultasjoner er lavere i ferier og på helligdager. I figurene sees dette spesielt rundt jul/nyttår og påske (markert med svarte striplede vertikale linjer) og i sommerferieukene. Vær oppmerksom på at den vertikale skalaen (y-aksen) er forskjellig fra graf til graf.

Fylkesrapporter 

Klikk på plusstegnet til høyre i vedleggsboksen under for å åpne listen over fylkesrapporter i siste periode:

Innhold på denne siden