Hopp til innhold

Artikkel

Overvåking av mage-tarminfeksjoner (diaré)

Publisert Oppdatert

Her kan du se generelle tendenser i legekonsultasjoner for mage- og tarminfeksjoner. Statistikken blir vist på landsnivå for ulike aldersgrupper. Detaljer om fylkene kan du se i egne PDF-rapporter.

sykd-pulsen_magetarm-2.jpg

Her kan du se generelle tendenser i legekonsultasjoner for mage- og tarminfeksjoner. Statistikken blir vist på landsnivå for ulike aldersgrupper. Detaljer om fylkene kan du se i egne PDF-rapporter.


Artikkelen er oppdatert med statistikk til og med uke 33.

Mage-tarm-konsultasjoner omfatter diagnosekodene (ICPC-2) for D11-Diare, D70-Tarminfeksjon og D73-Gastroenteritt antatt infeksiøs (smittsom).

Overvåkingssystemet Sykdomspulsen har vært aktivt siden høsten 2015. På denne nettsiden finner du grafer som viser utviklingen over tid for alle aldersgrupper samlet og for ulike aldersgrupper hver for seg. Tall for fylkene er publisert i egne pdf-rapporter, se nederst på siden.

Kommuneleger kan dessuten følge utviklingen på en egen nettside for kommunene:

Fra påsken 2020 er det en nedgang i antall konsultasjoner for mage-tarminfeksjoner i alle fylker. Dette skyldes antakelig koronavirusutbruddet som har ført til endrede vaner i befolkningen med invirkning på smittespredning og legekonsultasjoner.

diagram
Diagram: FHI

Figur 1Alle aldersgrupper samlet: antall konsultasjoner for mage-tarminfeksjoner i Norge per uke i de siste fem sesongene. Sesongene er angitt med forskjellige farger, årets sesong er markert med svart linje. 

Antallet konsultasjoner er lavere i ferier og på helligdager. Dette sees spesielt rundt jul/nyttår og påske (markert med svarte striplede vertikale linjer i figurene) og i sommerferieukene.

diagram
Diagram: FHI

Figur 2Ulike aldersgrupper: antall konsultasjoner for mage-tarminfeksjoner i Norge per uke i de siste fem sesongene. Sesongene er angitt med forskjellige farger (se figur 1 for sesongfargene). Årets sesong er markert med en svart linje.

Under kan du se generelle tendenser på landsnivå som også i stor grad gjelder fylkene. Detaljer om fylkene kan du se i egne PDF-rapporter nederst på siden.

Antallet konsultasjoner er lavere i ferier og på helligdager. I figurene sees dette spesielt rundt jul/nyttår og påske (markert med svarte striplede vertikale linjer) og i sommerferieukene. Vær oppmerksom på at den vertikale skalaen (y-aksen) er forskjellig fra graf til graf.

Kommentarar til sjukdomspulsen – mage-tarminfeksjoner

Typiske svingninger i løpet av året

En økning av konsultasjoner for mage-tarminfeksjoner er vanlig på vinterstid, spesielt hos barn og unge, se figur 2.

I sommerferien og ved andre ferie- og helligdager er derimot antallet konsultasjoner hos lege og legevakt ofte lavere..

Drikkevann på Askøy sommeren 2019

I begynnelsen av juni 2019 var det et stort utbrudd av mage-tarminfeksjon på Askøy i Hordaland. Dette kan vi se i Sykdomspulsen ved en markant økning av mage-tarmkonsultasjoner i alle aldersgrupper i dette fylket (se fylkesrapporter).

Dataene oppdateres månedlig på lands- og fylkesnivå.

Økning etter nye fraværsregler høsten 2016

Mage-tarminfeksjoner var lavere i aldersgruppen 5-19 år i 2016-2017 enn i årene etterpå. Dette henger sannsynligvis sammen med de nye fraværsreglene som ble innført i den videregående skole ved skolestart høsten 2016, noe som utløste økt antall legebesøk for å få godkjent fravær. Se artikkel i tidsskrift for Den norske legeforening 2017: 

Nedgang for 0-4-åringer etter innføring av rotavirus-vaksine

Det har vært en nedgang i antallet konsultasjoner med mage-tarm diagnoser blant 0-4-åringer de siste årene (se figur 2, aldersgruppen 0-4 år). Det har antakelig en sammenheng med rotavirus-vaksinasjonen som ble innført i denne aldersgruppen i 2014.

Fylkesrapporter 

Klikk på plusstegnet til høyre i vedleggsboksen under for å åpne listen over fylkesrapporter i siste periode:

Om artikkelen / endringshistorikk

    Kontakt

Innhold på denne siden