Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overvaking av luftvegsinfeksjonar»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Overvaking av luftvegsinfeksjonar

Artikkel

Overvaking av luftvegsinfeksjonar, månadsrapport

Publisert Oppdatert

Her kan du sjå generelle tendensar i legekonsultasjonar for luftvegsinfeksjonar. Statistikken blir vist på landsnivå for ulike aldersgrupper. Detaljer om kvert fylke kan lesast i eigne PDF-rapporter.

luftveis-sykdpulsen-NY.jpg

Her kan du sjå generelle tendensar i legekonsultasjonar for luftvegsinfeksjonar. Statistikken blir vist på landsnivå for ulike aldersgrupper. Detaljer om kvert fylke kan lesast i eigne PDF-rapporter.


Innhold på denne siden

Artikkelen er oppdatert med statistikk til og med veke 19.

Luftvegsinfeksjonar omfattar diagnosekodane (ICPC-2) R05-Hoste, R74-Akutt øvre luftvegsinfeksjon, R78-Bronkitt/bronkiolitt og R83-Luftvegsinfeksjon IKA. Dataene inkluderer takstkoder for oppmøte (2ad, 2ak, 2fk, 11ak, 11ad), telefonkonsultasjon (1ad, 1ak, 1bd, 1bk, 1h, 1g) og e-konsultasjon (2ae, 2aek).

På denne sida finn du grafar som viser utviklinga over tid for alle aldersgrupper samla og for ulike aldersgrupper kvar for seg. 

Kommunelegar kan følgje utviklinga på ei eiga side for kommunane:

Frå påska 2020 er det ein nedgang i antalet konsultasjonar for luftvegsinfeksjonar i alle aldersgrupper og i alle fylke. Dette skuldast antakeleg koronavirusutbrotet som har ført til endra vaner i befolkninga med innverknad på smittespreiing og legekonsultasjonar.

figur alle aldre
figur aldersforskjell

Talet på konsultasjonar er lågare i feriar og på heilagdagar. Dette er spesielt tydeleg rundt jul/nyttår og påske (markert med svarte stripla vertikale liner) og i sommarferievekene. Vêr merksam på at den vertikale skalaen (y-aksen) er ulik i dei fire diagramma.

Sesongen for Sjukdomspulsen omfattar veke 30 til veke 29 året etter. 

Kommentarar til sjukdomspulsen - luftvegsinfeksjonar

Auke i veke 9 og 10 i 2020

Her ser vi ein auke spesielt for aldersgruppa 20-64 år. Truleg har auken samanheng med covid-19-epidemien som førte til at fleire gjekk til lege for å sjekke seg for dette.

Diagnosekoden R991: covid-19 (mistenkt eller bekrefta) vart oppretta som eigen diagnosekode i primærhelsetenesta 6. mars 2020. Sjukdomspulsen følger også denne diagnosekoden.

Typiske svingningar i løpet av året 

Ein auke av luftvegsinfeksjonar er vanleg på vinterstid, spesielt hos barn og unge. Det ser ein tydeleg på figur 2.

Talet på lege- og legevaktkonsultasjonar er ofte lågare både i sommarferien og ved andre feriar og heilagdagar.

Auke i legekonsultasjonar etter endra fråversreglar

Hausten 2016 auka talet på legekonsultasjonar for luftvegsinfeksjonar i aldersgruppa 5-19 år. Dette heng sannsynlegvis saman med dei nye fråversreglane som vart innført i den vidaregåande skulen ved skulestart hausten 2016.

Historikk

08.06.2021: Fjernet et par setninger fordi lenke er satt inn. Redigert ord i noen setninger. Ingen fakta endret.

15.10.2020: Det ble lagt ut feil grafer over Norge i rapporten som ble oppdatert 9.oktober. Det er nå nye og riktige grafer på denne siden.