Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overvaking av luftvegskonsultasjonar månadsrapport»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Overvaking av luftvegskonsultasjonar månadsrapport

Artikkel

Overvaking av luftvegskonsultasjonar månadsrapport

Her kan du sjå generelle tendensar for luftvegskonsultasjonar. Statistikken blir vist på landsnivå for ulike aldersgrupper. Detaljer om kvart fylke kan lesast i eigne PDF-rapporter.

luftveis-sykdpulsen-NY.jpg

Her kan du sjå generelle tendensar for luftvegskonsultasjonar. Statistikken blir vist på landsnivå for ulike aldersgrupper. Detaljer om kvart fylke kan lesast i eigne PDF-rapporter.


Innhold på denne siden

Artikkelen er oppdatert med statistikk til og med veke 37.

Luftvegskonsultasjoner omfattar diagnosekodane (ICPC-2) R05-Hoste, R74-Akutt øvre luftvegsinfeksjon, R78-Bronkitt/bronkiolitt og R83-Luftvegsinfeksjon IKA. Dataene inkluderer takstkoder for oppmøte (2ad, 2ak, 2fk, 11ak, 11ad), telefonkonsultasjon (1ad, 1ak, 1bd, 1bk, 1h, 1g) og e-konsultasjon (2ae, 2aek).

På denne sida finn du grafar som viser utviklinga over tid for alle aldersgrupper samla og for ulike aldersgrupper kvar for seg. 

respiratory_vk_ote Norge alle alder 2022-10-07.png

Frå påska 2020 er det ein nedgang i antalet luftvegskonsultasjonar i alle aldersgrupper og i alle fylker. Dette skuldast antakeleg koronavirusutbrotet som har ført til endra vaner i befolkninga med innverknad på smittespreiing og legekonsultasjonar.

Høsten 2021 var det en stor og tidlig økning i luftvegskonsultasjonar med topp i uke 46. Dette skyldes økt smitte av andre luftveisagens enn covid-19 som for eksempel RS-virus og andre agens som gir forkjølelse, antakelig grunnet reduserte tiltak mot covid-19.

respiratory_vk_ote Norge aldersfordelt 2022-10-07.png

Sesongen for Sykdomspulsen omfattar veke 30 til veke 29 året etter. 

Kommentarar til Sykdomspulsen - luftvegskonsultasjonar

Auke i veke 9 og 10 i 2020

Her ser vi ei auke spesielt for aldersgruppa 20-64 år. Truleg har auken samanheng med covid-19-epidemien som førte til at fleire gjekk til lege for å sjekke seg for dette.

Diagnosekoden R991: covid-19 (mistenkt eller bekrefta) vart oppretta som eigen diagnosekode i primærhelsetenesta 6. mars 2020. Sjukdomspulsen følger også denne diagnosekoden.

Typiske svingningar i løpet av året 

Ein auke av luftvegsinfeksjonar er vanleg på vinterstid, spesielt hos barn og unge. Det ser ein tydeleg på figur 2.

Talet på lege- og legevaktkonsultasjonar er ofte lågare både i sommarferien og ved andre feriar og heilagdagar.

Arkiverte endringar

Auke i legekonsultasjonar etter endra fråversreglar

Hausten 2016 auka talet på legekonsultasjonar for luftvegsinfeksjonar i aldersgruppa 5-19 år. Dette heng sannsynlegvis saman med dei nye fråversreglane som vart innført i den vidaregåande skulen ved skulestart hausten 2016.

Historikk

09.06.2022: Oppdatert grafer og statistikk for fylker

08.04.2022: Tekst, fylkesrapporter og data er oppdatert til og med uke 13

08.06.2021: Fjernet et par setninger fordi lenke er satt inn. Redigert ord i noen setninger. Ingen fakta endret.

16.11.2021: Figurtekster til figur 1 og 2 er lagt inn.

15.10.2020: Det ble lagt ut feil grafer over Norge i rapporten som ble oppdatert 9.oktober. Det er nå nye og riktige grafer på denne siden.