Hopp til innhold

Artikkel

Overvaking av luftvegsinfeksjonar (forkjølelse), månadsrapport

Publisert Oppdatert

Sidan hausten 2016 har det vore ein auke i talet på legekonsultasjonar for luftvegsinfeksjonar (forkjølelse) i aldersgruppa 5-19 år. Dette heng sannsynlegvis saman med dei nye fråversreglane som vart innført i den vidaregåande skulen frå hausten 2016. Oppdateres månedleg på lands- og fylkesnivå.

luftveis-sykdpulsen-NY.jpg

Sidan hausten 2016 har det vore ein auke i talet på legekonsultasjonar for luftvegsinfeksjonar (forkjølelse) i aldersgruppa 5-19 år. Dette heng sannsynlegvis saman med dei nye fråversreglane som vart innført i den vidaregåande skulen frå hausten 2016. Oppdateres månedleg på lands- og fylkesnivå.


Artikkelen er oppdatert med statistikk til og med veke 8.   

Luftvegsinfeksjonar er ei sjukdomsgruppe  som omfattar diagnosekodane (ICPC-2) R05-Hoste, R74-Akutt øvre luftvegsinfeksjon, R78-Bronkitt/bronkiolitt og R83-Luftvegsinfeksjon IKA.  

Under kan du sjå generelle tendensar på landsnivå som og i stor grad gjeld fylka. Detaljar om fylka kan du sjå i eigne PDF-rapportar nederst på sida.

Svingningar i løpet av året 

Midten av juni og utover juli var det sommarferie for fleire av skulane i landet. Talet på lege- og legevaktkonsultasjonar er ofte lågare i feriar og heilagdagar, sjå figurane.

Ein auke av luftvegsinfeksjonar er ellers vanleg på vinterstid, spesielt hos barn og unge (figur 2).  

Auke i legekonsultasjonar etter endra fråversreglar

Sidan hausten 2016 har det vore ein auke i talet på legekonsultasjonar for luftvegsinfeksjonar i aldersgruppa 5-19 år. Dette heng sannsynlegvis saman med dei nye fråversreglane som vart innført i den vidaregåande skulen ved skulestart hausten 2016. Sjå artikkel i tidsskrift for Den norske legeforening 2017: Legesøkning og legemiddeluttak etter innføring av nye fraværsregler

Luftveisinfeksjoner Norge alle aldre uke 8.png

Figur 1: Talet på konsultasjonar for luftvegsinfeksjonar, vist per veke i dei siste 6 sesongane. Sesongane er vist med ulike fargar, årets sesong er markert med svart linje. Talet på konsultasjonar er lågare i feriar og på heilagdagar. Dette er spesielt tydeleg rundt jul/nyttår og påske (markert med svarte stripla vertikale liner) og i sommarferievekene.

Luftveisinfeksjoner Norge aldersfordelt uke 8.png

Figur 2: Talet på konsultasjonar for luftvegsinfeksjonar i ulike aldersgrupper, vist per veke i dei siste 6 sesongane. Sesongane er vist med ulike fargar (sjå fargeforklaring i figur 1), årets sesong er markert med svart line. 

Talet på konsultasjonar er lågare i feriar og på heilagdagar. Dette er spesielt tydeleg rundt jul/nyttår og påske (markert med svarte stripla vertikale liner) og i sommarferievekene. Vêr merksam på at den vertikale skalaen (y-aksen) er ulik i dei fire diagramma.

Sesongen for Sjukdomspulsen omfattar veke 30 til veke 29 året etter. 

Fylkesrapportar

Klikk på plusstegnet til høyre i vedleggsboksen under for å åpne listen over fylkesrapporter i siste periode:

Innhold på denne siden