Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Årsstatistikk for Sykdomspulsen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Årsstatistikk for Sykdomspulsen

Artikkel

Årsstatistikk for Sykdomspulsen

Sykdomspulsen er et overvåkningssystem for smittsomme sykdommer. Systemet er basert på antall konsultasjoner hos fastleger og legevakter i Norge.

Sykdomspulsen er et overvåkningssystem for smittsomme sykdommer. Systemet er basert på antall konsultasjoner hos fastleger og legevakter i Norge.


Formålet med Sykdomspulsen er å kunne oppdage utbrudd av smittsomme sykdommer så tidlig som mulig slik at smitteverntiltak kan iverksettes. Sykdomspulsen vil også kunne beskrive utbredelsen av smittsomme sykdommer i landet, i fylker og kommuner slik at kommunelegene kan foreta smitteverntiltak og se effekt av tiltak.

Sykdomspulsen viser hvor mange konsultasjoner det har vært med en diagnose hos landets fastleger og legevakter. Sykdomspulsen viser derfor trender og mulige sykdomsutbrudd som medfører at flere kontakter legen. Tallene angir ikke hvor mange personer som har en viss diagnose i befolkningen, da samme person kan gå til legen flere ganger med samme diagnose, og andre ikke går til legen i det hele tatt. Diagnosen som blir satt på legekontorene og legevakten er basert på symptomer hos pasienten. Som oftest er ikke diagnosen bekreftet med en laboratorieundersøkelse.

Totalt antall konsultasjoner

Det totale antallet konsultasjoner registrert i Sykdomspulsen har i de siste årene ligget mellom 23 og 25 millioner per år. Antallet har økt siden 2006 og hadde en topp i 2011 med 24.9 millioner. Det er ikke gjort noen videre analyser på hvorfor antallet har variert gjennom årene.

totalt_antall_konsultasjoner_2017.PNG

Figur 1: Totalt antall konsultasjoner hos lege og legevakt som er registrert i Sykdomspulsen 2006 - 2017.

Mage-tarminfeksjoner

Mage-tarminfeksjoner er en samlebetegnelse for diagnosekodene (ICPC-2) D11-Diare, D70-Tarminfeksjon og D73-Gastroenteritt antatt infeksiøs. Antallet konsultasjoner med disse diagnosekodene har økt noe siden 2006, men holdt seg nokså stabilt de siste årene på i overkant av 200 000 konsultasjoner per år.

konsultasjoner_mage_tarm_2017.PNG

 Figur 2Antall konsultasjoner for mage-tarminfeksjoner 2006 - 2017

Luftveisinfeksjoner

Luftveisinfeksjoner er en samlebetegnelse for diagnosekodene (ICPC-2) R05-Hoste, R74-Akutt øvre luftveisinfeksjon, R78-Akutt bronkitt/bronkiolitt og R83-Luftveisinfeksjon IKA. Antall konsultasjoner med disse diagnosekodene har vært i underkant av 1,2 millioner i året, bortsett fra i 2011 og 2012 da antallet var over 1,3 millioner. Det er ikke gjort noen undersøkelser på hvorfor det var en økning disse årene.

konsultasjoner_luftveisinfeksjoner_2017.PNG

 Figur 3Antall konsultasjoner for luftveisinfeksjoner 2006 - 2017

*KUHR = Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon
*ICPC-2 koder = International Classification of Primary Care