Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Statistikkalenderen 2021-2022»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Statistikkalenderen 2021-2022

Artikkel

Statistikkalenderen 2021-2022

Datoer for publisering av registerstatistikk, influensarapporter, folkehelseprofiler og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00, hvis ikke annet er angitt, se kalenderen.

Statistikk_1.png

Datoer for publisering av registerstatistikk, influensarapporter, folkehelseprofiler og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00, hvis ikke annet er angitt, se kalenderen.


Faste daglige og ukentlige publiseringer:

Covid-19-statistikk

Influensa og totaldødelighet

Alle hverdager ca kl 13:
Daglig statistikkoppdatering 

Hver tirsdag før kl 15.00:
Ukerapport totaldødelighet (NorMOMO)

Onsdager mellom kl 13 og 15:
Ukerapport covid-19  

Annenhver torsdag kl. 10.00:
Ukerapport influensa 2021-2022 sesongen

Statistikkalenderen 2021-2022

Endelig dato settes én måned i forveien.

Statistikkalenderen 2022

Dato

Statistikk

10.12.2021

Sykdomspulsen

15.12.2021

Rapportering av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2020

10.01.2022

Sykdomspulsen

21.01.2022

Kl. 10.00 (NB: Nytt klokkeslett)

Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall med tolv måneder tilbake i tid.

09.02.2022

Narkotikabruk i Norge og Historisk oversikt over narkotika i Norge 1912-2021

10.02.2022

Sykdomspulsen

15.02.2022

Folkehelseprofiler for kommunene
Folkehelseprofiler for bydeler i de største byene

22.02.2022

Kl. 10.00 (NB: Nytt tidspunkt)

Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall.

10.03.2022

Oppvekstprofiler for kommunene
Oppvekstprofiler for bydeler i de største byene

10.03.2022

Sykdomspulsen
11.03.2022 Abortregisteret: Svangerskapsavbrudd, 2021

15.03.2022

Årsstatistikken 2021 for Hiv-infeksjon, Gonoré og Syfilis

22.03.2022

Kl. 10.00

Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall.

29.03.2022

Folkehelseprofiler for fylkene

30.03.2022

Problembruk av narkotika og Behandling for narkotikaproblemer i spesialisthelsetjenesten

04.04.2022

kl. 14.00 (NB: Nytt tidspunkt)

Tobakk i Norge

05.04.2022

Medisinsk fødselsregister: Fødsler i Norge, 2021

05.04.2022*

Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett 2021

07.04.2022

Dekningsstatistikk barnevaksinasjon 2021

07.04.2022** Legemiddelsalg utenom apotek og annet reseptfritt salg i 2021

11.04.2022

Sykdomspulsen

21.04.2022

Kl. 10.00

Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall.

28.04.2022

Legemiddelstatistikk for 2021 i Norgeshelsa

10.05.2022

Sykdomspulsen

24.05.2022

Kl. 10.00

Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall

25.05.2022

Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2021. Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv)

01.06.2022

Genital klamydiainfeksjon for 2021 

09.06.2022

Dødsårsaksregisteret: Dødsårsaker, 2021

10.06.2022

Sykdomspulsen

21.06.2022

Kl. 10.00

Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall

Juni

Europeisk narkotikarapport 2022

Juni/juli

Overvåkning av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Årsrapport 2021. 

Juni/august

Hjerte- og karregisteret, 2021

11.07.2022

Sykdomspulsen

21.07.2022

Kl. 10.00

Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall

Siste halvdel av 2022

Legemiddelregisteret

Siste halvdel av 2022

Legemiddelforbruket i Norge 2016-2021. Data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk og Legemiddelregisteret

10.08.2022

Sykdomspulsen

23.08.2022

Kl. 10.00

Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall

12.09.2022

Sykdomspulsen

21.09.2022

Kl. 10.00

Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall

30.09.2022

Influensavaksinerte over 65 år

10.10.2022

Sykdomspulsen

24.10.2022

Kl. 10.00

Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall

Oktober

Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) årsrapport 2021

10.11.2022

Sykdomspulsen

22.11.2022

Kl. 10.00

Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall

12.12.2022

Sykdomspulsen

21.12.2022

Kl. 10.00

Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall

Desember Alkohol i Norge

* Utsatt fra 1.3.2022 til 5.4.2022

** Utsatt fra 10.3.2022 til 7.4.2022

Historikk

Kontakt

Medievakta ved Folkehelseinstituttet

Statistikkalenderen redigeres ved Avdeling for helse og ulikhet. Redaksjonen for statistikkalenderen