Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Statistikkalenderen 2023»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Statistikkalenderen 2023

Artikkel

Statistikkalenderen 2023

Datoer for publisering av registerstatistikk, influensarapporter, folkehelseprofiler og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00, hvis ikke annet er angitt, se kalenderen.

Statistikk_1.png

Datoer for publisering av registerstatistikk, influensarapporter, folkehelseprofiler og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00, hvis ikke annet er angitt, se kalenderen.


Innhold på denne siden

Fast ukentlige publisering

Statistikkalenderen 2023

Endelig dato settes én måned i forveien.

Statistikkalenderen 2023

Dato

Statistikk

24.01.2023 Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall
09.02.2023 Narkotikabruk i Norge og Historisk oversikt over narkotika i Norge 1912-2022
14.02.2023 Folkehelseprofiler for kommuner
14.02.2023 Folkehelseprofiler for bydeler
21.02.2023 Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall
08.03.2023 Abortregisteret: Svangerskapsavbrudd, 2022
09.03.2023

Oppvekstprofiler for kommuner og bydeler

09.03.2023

Legemiddelsalg utenom apotek og annet reseptfritt salg i 2022

15.03.2023 Årsstatistikken 2022 for genital klamydia, hiv, gonoré, syfilis og LGV
16.03.2023 Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett 2022
21.03.2023 Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall
28.03.2023 Medisinsk fødselsregister: Fødsler i Norge 2022
28.03.2023 Folkehelseprofiler for fylkeskommuner
12.04.2023 Tobakk i Norge
24.04.2023 Dekningsstatistikk barnevaksinasjon 2022
25.04.2023 Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall
mai Overvåkning av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Årsrapport 2022. 
04.05.2023 Årsrapport Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2022. Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv). 
23.05.2023 Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall
juni Europeisk narkotikarapport 2022
05.06.2023 Tuberkulose årsrapport 2022
08.06.2023 Dødsårsaksregisteret: Dødsårsaker 2022
21.06.2023 Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall
august-september Rapport fra Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret: Legemiddelforbruket i Norge 2016-2022
22.08.2023 Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall
21.09.2023 Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall
3. kvartal 2023 Hjerte- og karregisteret 2022
02.10.2023 Influensavaksinerte over 65 år
24.10.2023 Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall
21.11.2023 Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall
desember Alkohol i Norge
21.12.2023 Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall

Statistikkalenderen 2022

Statistikkalenderen 2022

Dato

Statistikk

10.03.2022

Oppvekstprofiler for kommunene
Oppvekstprofiler for bydeler i de største byene

10.03.2022

Sykdomspulsen
11.03.2022 Abortregisteret: Svangerskapsavbrudd, 2021

15.03.2022

Årsstatistikken 2021 for Hiv-infeksjon, Gonoré og Syfilis

22.03.2022

Kl. 10.00

Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall.

29.03.2022

Folkehelseprofiler for fylkene

30.03.2022

Problembruk av narkotika og Behandling for narkotikaproblemer i spesialisthelsetjenesten

04.04.2022

kl. 14.00 (NB: Nytt tidspunkt)

Tobakk i Norge

05.04.2022

Medisinsk fødselsregister: Fødsler i Norge, 2021

05.04.2022*

Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett 2021

07.04.2022

Dekningsstatistikk barnevaksinasjon 2021

07.04.2022** Legemiddelsalg utenom apotek og annet reseptfritt salg i 2021

11.04.2022

Sykdomspulsen

21.04.2022

Kl. 10.00

Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall.

28.04.2022

Legemiddelstatistikk for 2021 i Norgeshelsa

10.05.2022

Sykdomspulsen

24.05.2022

Kl. 10.00

Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall

25.05.2022

Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2021. Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv)

09.06.2022

Dødsårsaksregisteret: Dødsårsaker, 2021

10.06.2022

Sykdomspulsen

14.06.2022

kl. 11.00

Europeisk narkotikarapport 2022

21.06.2022

Kl. 10.00

Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall.

22.06.2022***

Genital klamydiainfeksjon for 2021 

23.06.2022

Overvåkning av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer. Årsrapport 2021. 

23.06.2022

Tuberkulose årsrapport

11.07.2022

Sykdomspulsen

10.08.2022

Sykdomspulsen

23.08.2022

Kl. 10.00

Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall.

12.09.2022

Sykdomspulsen

16.09.2022

Legemiddelforbruket i Norge 2016-2021: Data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk og Legemiddelregisteret

21.09.2022

Kl. 10.00

Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall

30.09.2022

Influensavaksinerte over 65 år

04.10.2022****

Hjerte- og karregisteret, 2021

10.10.2022

Sykdomspulsen

20.10.2022

Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) årsrapport 2021

24.10.2022

Kl. 10.00

Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall

10.11.2022

Sykdomspulsen

22.11.2022

Medisinsk fødselsregister: Fødsler i Norge, 2021 (komplett årgang) 

22.11.2022

Kl. 10.00

Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall

20.12.2022 Alkohol i Norge

21.12.2022

Kl. 10.00

Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall

* Utsatt fra 1.3.2022 til 5.4.2022

** Utsatt fra 10.3.2022 til 7.4.2022

*** Utsatt fra 1.6.2022 til 22.6.2022

**** Utsatt fra 30.8.2022 til 4.10.2022

Historikk

20.03.2023: 20.03. 2023 Endret publiseringsdato på Tobakk i Norge til 12.04. - fikk beskjed om at Informasjonsavdelingen ikke har tid til å legge ut før påske.

09.02.2023: Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett 2022 utsettes fra 7. til 16. mars.

16.01.2023: Publisering av alle tilgjengelige datoer for oppdateringer i 2023 pr januar 2023

03.01.2023: Folkehelseprofiler utsatt publisering fra 7. til 14. februar 2023

09.12.2022: Lagt inn Narkotikabruk i februar 2023; endret Alkohol i Norge fra 14. til 20. desember.

29.11.2022: Fjernet de siste meldingene om Sykdomspulsen, som utgår, og la inn de første oppdateringene for 2023 og endret overskriftene.

23.11.2022: Fjernet daglig statistikk kl. 13, ukerapporter om influensa og ukerapporter NorMOMO, siden dette ikke lenger blir utgitt.

01.11.2022: Endret overskrifter til 2022, fjernet de to gjenværende radene fra 2021.

21.09.2022: Medisinsk fødselsregister: Månedlig oppdatering av foreløpige fødselstall er oppdatert.

19.09.2022: Oppdatert med endelig dato for årsrapport for 2021 for Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN)

14.09.2022: Oppdatert med endelig publiseringsdato for MFR

Kontakt

Medievakta ved Folkehelseinstituttet

Statistikkalenderen redigeres ved Avdeling for helse og ulikhet. Redaksjonen for statistikkalenderen