Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Statistikkalenderen 2020/2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Statistikkalenderen 2020/2021

Artikkel

Statistikkalenderen 2020/2021

Datoer for publisering av registerstatistikk, influensarapporter, folkehelseprofiler og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00, hvis ikke annet er angitt, se kalenderen.

Statistikk_1.png

Datoer for publisering av registerstatistikk, influensarapporter, folkehelseprofiler og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00, hvis ikke annet er angitt, se kalenderen.


Faste daglige og ukentlige publiseringer:

Covid-19-statistikk

Influensa og totaldødelighet

Alle hverdager ca kl 13:
Daglig statistikkoppdatering 

Hver tirsdag før kl 15.00:
Ukerapport totaldødelighet (NorMOMO)

Onsdager mellom kl 13 og 15:
Ukerapport covid-19  

Hver torsdag kl. 10.00:
Ukerapport influensa 2021-2022 sesongen

Statistikkalenderen 2020/2021

Endelig dato settes én måned i forveien.

Statistikkalenderen 2020 - 2021

Dato

Statistikk

10.12.2020

Sykdomspulsen

14.12.2020 Tobakk i Norge

17.12.2020*

Dødsårsaksregisteret: Dødsårsaker i Norge, 2019

11.01.2021

Sykdomspulsen

09.02.2021

Narkotika i Norge: kapittel om narkotikabruk i den norske befolkningen

10.02.2021

Sykdomspulsen

16.02.2021

Folkehelseprofiler for kommunene
Folkehelseprofiler for bydeler i de største byene

25.02.2021

Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett 2020

04.03.2021

Narkotika i Norge: kapittel om narkotikabruk blant ungdom

10.03.2021

Sykdomspulsen
10.03.2021 Legemiddelsalg utenom apotek og annet reseptfritt salg i 2020
11.03.2021 Abortregisteret: Svangerskapsavbrudd, 2020

16.03.2021

Folkehelseprofiler for fylkene

07.04.2021

Narkotika i Norge: Kapittel om doping – bruk, beslag og straffereaksjoner

12.04.2021

Dekningsstatistikk barnevaksinasjon 2020

12.04.2021

Sykdomspulsen

15.04.2021

Reseptregisteret: Oppdatering av www.reseptregisteret.no og www.norpd.no med data fra 2020

27.04.2021

Medisinsk fødselsregister: Fødsler i Norge, 2020

10.05.2021

Sykdomspulsen

19.05.2021

Tobakk i Norge

03.06.2021**

Seksuelt overførbare infeksjoner i Norge, 2020

09.06.2021

Europeisk narkotikarapport 2021

10.06.2021

Oppvekstprofiler for kommunene
Oppvekstprofiler for bydeler i de største byene

10.06.2021

Dødsårsaksregisteret: Dødsårsaker, 2020

10.06.2021

Sykdomspulsen

15.06.2021***

Tuberkulose årsrapport 2020 og 2021

17.06.2021

Legemiddelforbruket i Norge 2016-2020. Data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret

12.07.2021

Sykdomspulsen

10.08.2021

Sykdomspulsen

10.09.2021

Sykdomspulsen

21.09.2021

Hjerte- og karregisteret, 2020

30.09.2021

Influensavaksinerte over 65 år

11.10.2021

Sykdomspulsen

14.10.2021****

kl. 08:00

Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2020. Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv)

21.10.2021

kl.08:00

Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) årsrapport 2020

03.11.2021

Kl.08:00

Status for overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer

09.11.2021

Medisinsk fødselsregister: Fødsler i Norge, 2020 (komplett årgang)

10.11.2021

Sykdomspulsen

Desember

Alkohol i Norge

10.12.2021

Sykdomspulsen, månedsrapport

15.12.2021

Rapportering av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2020

* Publiseringen av Dødsårsaker i Norge, 2019 er flyttet fra 15.12.2020 til 17.12.2020. 

 

** Planlagt publisering av Seksuelt overførbare infeksjoner i Norge, 2020 er utsatt fra 26.05.2021 til 03.06.2021. 

 

*** Planlagt publisering av Tuberkulose årsrapport 2020 og 2021 er utsatt fra 09.06.2021 til 15.06.2021

 

**** Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2020. Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv) er utsatt fra 16.09.2021 til 14.10.2021. 

 

Legemiddelsalg utenom apotek. 1.halvår 2021 som var planlagt publisert i september utgår. 

Historikk

Kontakt

Medievakta ved Folkehelseinstituttet

Statistikkalenderen redigeres ved Avdeling for helse og ulikhet. Redaksjonen for statistikkalenderen