Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Statistikkalenderen 2020/2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Statistikkalenderen 2020/2021

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Statistikkalenderen 2020/2021

Publisert Oppdatert

Datoer for publisering av registerstatistikk, influensarapporter, folkehelseprofiler og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00, hvis ikke annet er angitt, se kalenderen.

Statistikk_1.png

Datoer for publisering av registerstatistikk, influensarapporter, folkehelseprofiler og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00, hvis ikke annet er angitt, se kalenderen.


Faste daglige og ukentlige publiseringer:

Covid-19-statistikk

Influensa og totaldødelighet

Alle hverdager ca kl 13:
Daglig statistikkoppdatering 

Hver tirsdag før kl 15.00:
Ukerapport totaldødelighet (NorMOMO)

Onsdager mellom kl 13 og 15:
Ukerapport covid-19  

Hver torsdag:
Ukerapport influensa 2020-2021 sesongen

Statistikkalenderen 2020/2021

Endelig dato settes én måned i forveien.

Statistikkalenderen 2020 - 2021

Dato

Statistikk

10.12.2020

Sykdomspulsen

14.12.2020 Tobakk i Norge

17.12.2020*

Dødsårsaksregisteret: Dødsårsaker i Norge, 2019

11.01.2021

Sykdomspulsen

09.02.2021

Narkotika i Norge: kapittel om narkotikabruk i den norske befolkningen

10.02.2021

Sykdomspulsen, månedsrapport

16.02.2021

Folkehelseprofiler for kommunene
Folkehelseprofiler for bydeler i de største byene

25.02.2021

Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett 2020

10.03.2021

Sykdomspulsen, månedsrapport
11.03.2021 Abortregisteret: Svangerskapsavbrudd, 2020

16.03.2021

Folkehelseprofiler for fylkene

25.03.2021

Dekningsstatistikk barnevaksinasjon 2020

Mars

Narkotikabruk blant ungdom

Mars

Legemiddelsalg utenom apotek og annet reseptfritt salg i 2020

Mars

Tobakk i Norge

12.04.2021

Sykdomspulsen, månedsrapport

April

Seksuelt overførbare infeksjoner i Norge, 2020

April

Reseptregisteret: Oppdatering av www.reseptregisteret.no og www.norpd.no med data fra 2020

April

Medisinsk fødselsregister: Fødsler i Norge, 2020

April/mai

Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2020. Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv).

April/mai

Oppvekstprofilene for kommuner og bydeler i de fire største byene

10.05.2021

Sykdomspulsen, månedsrapport

Mai

Legemiddelforbruket i Norge 2016-2020. Data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret

Mai/juni

Status for overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer

10.06.2021

Dødsårsaksregisteret: Dødsårsaker, 2020

10.06.2021

Sykdomspulsen, månedsrapport

Juni

Hjerte- og karregisteret, 2020

Juni

Europeisk narkotikarapport 2021

12.07.2021

Sykdomspulsen, månedsrapport

10.08.2021

Sykdomspulsen, månedsrapport

10.09.2021

Sykdomspulsen, månedsrapport

30.09.2021

Influensavaksinerte over 65 år

September

Tuberkulose årsrapport 2020 og 2021

September

Legemiddelsalg utenom apotek. 1.halvår 2021

September

Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) årsrapport 2020

11.10.2021

Sykdomspulsen, månedsrapport

10.11.2021

Sykdomspulsen, månedsrapport

November/desember

Alkohol i Norge

10.12.2021

Sykdomspulsen, månedsrapport

* Publiseringen av Dødsårsaker i Norge, 2019 er flyttet fra 15.12.2020 til 17.12.2020. 

Historikk

Kontakt

Medievakta ved Folkehelseinstituttet

Statistikkalenderen redigeres ved Avdeling for helse og ulikhet. Redaksjonen for statistikkalenderen

    Kontakt