Hopp til innhold

Artikkel

Statistikkalenderen 2020

Publisert Oppdatert

Datoer for publisering av registerstatistikk, influensarapporter, folkehelseprofiler og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00, hvis ikke annet er angitt, se kalenderen.

Statistikk_1.png

Datoer for publisering av registerstatistikk, influensarapporter, folkehelseprofiler og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00, hvis ikke annet er angitt, se kalenderen.


Ukentlig statistikk

Statistikkalenderen 2020

Endelig dato settes én måned i forveien.

10.01.2020

Sykdomspulsen, månedsrapport

04.02.2020

kl. 15.00

Narkotika i Norge: Kapittel om narkotikabruk i den norske befolkningen

10.02.2020

Sykdomspulsen, månedsrapport

26.02.2020

Legemiddelsalg utenom apotek i 2019

27.02.2020

Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett 2019

04.03.2020

Folkehelseprofiler for kommunene
Folkehelseprofiler for bydeler i de største byene

10.03.2020

Sykdomspulsen, månedsrapport

13.03.2020

Abortregisteret: Svangerskapsavbrudd 2019 

Norgeshelsa statistikkbank: aborttal i fylker og landet

19.3.2020

Koronavirus ukerapport med laboratorietall

21.3.2020

Koronavirus ukerapport 

24.03.2020

Folkehelseprofiler for fylkene 

Direkte til nedlastingssiden: Hent folkehelseprofil 

02.04.2020

Dekningsstatistikk barnevaksinasjon 2019

7.4.2020

Koronavirus ukerapport 

08.04.2020

Siste ukerapport influensasesongen 2019-2020. Ukerapporter influensa 2019-2020 

14.04.2020

Sykdomspulsen

14.4.2020

Koronavirus ukerapport

22.04.2020

Reseptregisteret: Oppdatering av statistikkbanken med data fra 2019. www.reseptregisteret.no og engelsk: www.norpd.no

29.04.2020

Seksuelt overførbare infeksjoner i Norge, 2019

11.05.2020

Sykdomspulsen  

Mai

Rapport fra Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret: Legemiddelforbruket i Norge 2015-2019

Juni

Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2019

01.06.2020

Tuberkulose årsrapport 2019

04.06.2020

Medisinsk fødselsregister: Fødsler i Norge, 2019

10.06.2020

Sykdomspulsen

11.06.2020

Årsrapport 2019: Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag

Juni

Status for overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer, Norge

Juni

Hjerte- og karregisteret: Hjerte- og karsykdom i Norge, 2019

Juni

Europeisk narkotikarapport 2020

10.07.2020

Sykdomspulsen

10.08.2020

Sykdomspulsen

August/september

Blod- og seksuelt overførbare sykdommer i Norge 2019

10.09.2020

Sykdomspulsen

September

Legemiddelsalg utenom apotek. 1.halvår 2020

September/oktober

Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) årsrapport 2019

12.10.2020

Sykdomspulsen

03.11.2020

Dekningsstatistikk influensavaksinasjon, sesongen 2019/2020.

10.11.2020

Sykdomspulsen

November/desember

Alkohol i Norge

November/desember

Dødsårsaksregisteret: Dødsårsaker i Norge, 2019

10.12.2020

Sykdomspulsen

 

 

 

Om artikkelen / endringshistorikk