Hopp til innhold

Artikkel

Statistikkalenderen 2020

Publisert Oppdatert

Datoer for publisering av registerstatistikk, influensarapporter, folkehelseprofiler og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00, hvis ikke annet er angitt, se kalenderen.

Statistikk_1.png

Datoer for publisering av registerstatistikk, influensarapporter, folkehelseprofiler og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00, hvis ikke annet er angitt, se kalenderen.


Ukentlig statistikk

Hver tirsdag før kl 15.00: Ukerapport totaldødelighet - Norwegian Mortality Monitoring System (NorMOMO)

Statistikkalenderen 2020

Endelig dato settes én måned i forveien.

Tabell 1. Statistikkalenderen 2020

10.01.2020

Sykdomspulsen, månedsrapport

04.02.2020

kl. 15.00

Narkotika i Norge: Kapittel om narkotikabruk i den norske befolkningen

10.02.2020

Sykdomspulsen, månedsrapport

26.02.2020

Legemiddelsalg utenom apotek i 2019

27.02.2020

Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett 2019

04.03.2020

Folkehelseprofiler for kommunene
Folkehelseprofiler for bydeler i de største byene

10.03.2020

Sykdomspulsen, månedsrapport

13.03.2020

Abortregisteret: Svangerskapsavbrudd 2019 

Norgeshelsa statistikkbank: aborttal i fylker og landet

19.3.2020

Koronavirus ukerapport med laboratorietall

21.3.2020

Koronavirus ukerapport 

24.03.2020

Folkehelseprofiler for fylkene 

Direkte til nedlastingssiden: Hent folkehelseprofil 

02.04.2020

Dekningsstatistikk barnevaksinasjon 2019

7.4.2020

Koronavirus ukerapport 

08.04.2020

Siste ukerapport influensasesongen 2019-2020. Ukerapporter influensa 2019-2020 

14.04.2020

Sykdomspulsen, månedsrapport

14.04.2020

Koronavirus ukerapport 

22.04.2020

Reseptregisteret: Oppdatering av statistikkbanken med data fra 2019. www.reseptregisteret.no og engelsk: www.norpd.no

11.05.2020

Sykdomspulsen, månedsrapport

04.06.2020

Medisinsk fødselsregister: Fødsler i Norge, 2019

10.06.2020

Sykdomspulsen, månedsrapport

11.06.2020

Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2019

17.06.2020

Hjerte- og karregisteret: Hjerte- og karsykdom i Norge, 2019. Hjerte- og karregisterets statistikkbank er oppdatert med 2019-tall, se http://statistikkbank.fhi.no/hkr/

25.06.2020

Status for overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer, Norge

25.06.2020*

Seksuelt overførbare infeksjoner i Norge, 2019

03.07.2020**

Rapport fra Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret: Legemiddelforbruket i Norge 2015-2019

10.07.2020

Sykdomspulsen, månedsrapport

10.08.2020

Sykdomspulsen, månedsrapport

09.09.2020

Oppvekstprofiler for kommunene
Oppvekstprofiler for bydeler i de største byene

10.09.2020

Sykdomspulsen, månedsrapport

22.09.2020

Dødsårsaksregisteret: Dødsårsaker i Norge. Foreløpige tall for perioden mars-mai 2020

22.09.2020

Europeisk narkotikarapport 2020

24.09.2020

Legemiddelsalg utenom apotek. 1.halvår 2020

09.10.2020

Medisinsk fødselsregister: Tall for 1. halvår 2020

12.10.2020

Sykdomspulsen

15.10.2020

Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) årsrapport 2019

03.11.2020

Dekningsstatistikk influensavaksinasjon, sesongen 2019/2020.

10.11.2020

Sykdomspulsen

November/desember

Alkohol i Norge

November/desember

Dødsårsaksregisteret: Dødsårsaker i Norge, 2019

10.12.2020

Sykdomspulsen

 

 

*Ny publiseringsdato for "Seksuelt overførbare infeksjoner i Norge, 2019" flyttet fra 18.06.2020 og 25.06.2020.

**Ny publiseringsdato for "Rapport fra Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret: Legemiddelforbruket i Norge 2015-2019" flyttet fra 30.06.2020 til 03.07.2020. 

 

"Årsrapport 2019: Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag" vil bli publisert i 2021 med resultater fra 2019 og 2020. 

Om artikkelen / endringshistorikk

    Kontakt