Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Statistikkalenderen 2018

Datoer for publisering av registerstatistikk, folkehelseprofiler og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00 eller kl. 10.00, se kalenderen.

Endelig dato settes én måned i forveien. Nederst på siden finner du statistikk som allerede er publisert i år. 

Hver uke gjennom hele året:

Dato

Statistikk

Hver onsdag i influensasesongen

Ukerapport influensa

Hver tirsdag
før kl. 15.00

Ukerapport totaldødelighet - Norwegian Mortality Monitoring System (NorMOMO)         

Sist publisert og kommende statistikk 2018

 

Dato

Statistikk

14.06.2018 Rapporten fra Reseptregisteret (2013-2017) med temadel eldre og legemidler

19.06.2018

Tobakk i Norge. Årlig rapport med fakta og statistikk om tobakk
20.06.2018 Hjerte- og karregisteret: Hjerte- og karsykdom i Norge, 2017
27.06.2018** Blod- og seksuelt overførbare sykdommer i Norge 2017
10.07.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
10.08.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
Aug 2018 Alkohol i Norge. Årlig rapport med fakta og statistikk om alkohol
05.09.2018 Tuberkulose, 2017
10.09.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
11.09.2018 Legemiddelomsetning utenom apotek. 1.halvår 2018
18.09.2018 Narkotika i Norge. Årlig rapport med fakta og statistikk om narkotika
Sept 2018 Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) årsrapport 2017
Sept 2018

Årsrapport 2017: Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS),
antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag

10.10.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
12.11.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)

Nov/des 2018

Dødsårsaksregisteret: Dødsårsaker i Norge, 2017

10.12.2018

Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)

* Publiseringsdatoen for "Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2017" er flyttet fra 01.04.2018 til 02.05.2018.

** Publiseringsdatoen for "Blod- og seksuelt overførbare sykdommer i Norge 2017" er flyttet fra 21.06.2018 til 27.06.2018.

Publiseringen av "Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antiobiotikabruk i helseinstitusjoner (NOIS-PIAH) - høsten 2017" som var planlagt publisert 11.01.2018 utgår. Denne statistikken er nå inkludert i "Årsrapport 2017: Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag" som publiseres i september.

Kalender for neste år publiseres i desember.

Tidligere publisert i 2018

Nyeste publisering øverst i tabellen:

Dato                        Statistikk                                                                                                                   
11.6.2016 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
7.6.2018 Europeisk narkotikarapport 2018 (kl. 11.30)
6.6.2018 Medisinsk fødselsregister: Fødsler i Norge, 2017
31.5.2018 Status for overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, Norge 
14.5.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
2.5.2018 Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2017 kl. 10:00
12.04.2018 Rapport fra Grossistbasert legemiddelstatistikk: Legemiddelforbruket i Norge 2013-2017
11.04.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
21.03.2018 Abortregisteret: Svangerskapsavbrudd i Norge, 2017
15.03.2018 Reseptregisteret: Oppdatering av ekstern uttrekksløsning med data fra 2017. Oppdatering med 2017-tall i Reseptregisteret.no. 
15.03.2018 Gonore og syfilis i Norge, 2017
13.03.2018 Folkehelseprofiler for fylkene
12.03.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport (kl. 10.00)
06.03.2018 Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett 2017
01.03.2018 Hiv, statistikk for 2017 (kl. 07.00)
27.02.2018 Legemiddelomsetning utenom apotek i 2017
13.02.2018 Folkehelseprofiler 2018 for kommuner og bydeler
12.02.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport
10.01.2018 Sykdomspulsen, månedsrapport

Kontakt

Medievakta ved Folkehelseinstituttet 

Statistikkalenderen redigeres ved Avdeling for helse og ulikhet. Redaksjonen for statistikkalenderen

 

Statistikkbanker