Hopp til innhold

Kontakt oss om statistikk / få nyhetsbrev


Spørsmål og brukerstøtte:

  • Norgeshelsa statistikkbank, spørsmål og brukerstøtte: norgeshelsa@fhi.no
  • Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank: kommunehelsa@fhi.no
  • MSIS-statistikk: msis@fhi.no
  • Tilgang til data og spørsmål om helseregistre: datatilgang@fhi.no
  • Tlf: 21 07 70 00 (sentralbord). Ved øvrige spørsmål, benytt kontaktskjemaet nedenfor.

Bestill nyhetsbrev:

Få varsling når ny statistikk publiseres: Bestillingskjema for nyhetsbrev.

Kontakt FHI

Kontaktskjema

OBS! Sensitive opplysninger skal ikke sendes i dette skjemaet

Informasjon som du sender inn via kontaktskjemaet blir sendt videre til rette avdeling/medarbeider i FHI som e-post. Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen. Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!