Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Om Kommunehelsa statistikkbank»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om Kommunehelsa statistikkbank

Artikkel

Om Kommunehelsa statistikkbank

Dersom du ønsker statistikk på kommunenivå, kan du gå til Kommunehelsa statistikkbank. Her kan du lage egne tabeller og diagrammer. Denne statistikkbanken er grunnlaget for folkehelseprofilene for kommuner og fylker.

Dersom du ønsker statistikk på kommunenivå, kan du gå til Kommunehelsa statistikkbank. Her kan du lage egne tabeller og diagrammer. Denne statistikkbanken er grunnlaget for folkehelseprofilene for kommuner og fylker.


  • Gå til Kommunehelsa statistikkbank

Lær å bruke kommunehelsa statistikkbank

For hjelp til hvordan du bruker kommunehelsa statistikkbank og hvilke muligheter som finnes kan du laste ned en interaktiv pdf (20 mb):

  • Lær å bruke Kommunehelsa statistikkbank (interaktiv pdf, 20mb) (interaktiv pdf) (OBS: Dersom filen ikke åpnes riktig direkte i nettleseren må du laste ned filen først ved å høyreklikke på lenken og velge "lagre som..." og deretter åpne den lokalt i Adobe Acrobat)

Hvordan hentes data

Flytdiagrammet nedenfor viser hvordan data hentes fra ulike datakilder, tilrettelegges og presenteres i Kommunehelsa statistikkbank. Kommunehelsa statistikkbank blir oppdatert ved hvert årsskifte. Data hentes så herfra til produksjon av folkehelseprofiler for kommuner og fylker.

Kopi, redusert størrelse.
Kopi, redusert størrelse.

Figur 1. Flytdiagrammet viser hvordan data hentes fra ulike kilder og tilrettelegges for publisering i Kommunehelsa statistikkbank. Denne brukes så som kilde for folkehelseprofiler for kommuner og fylker.

Statistikkbanken Kommunehelsa dekker et stort antall emner som er valgt ut med tanke på folkehelsearbeidet i kommunene. For mange emner vises statistikk som et gjennomsnitt for flere år. Dette gjøres for at grunnlaget skal bli godt nok også for små kommuner. 

I statistikkbanken fins også tall for fylker, i mange tilfeller presenteres statistikken som gjennomsnitt for tre eller fem år. Dersom du ønsker statistikk for enkeltår og ikke finner det i Kommunehelsa statistikkbank, kan du bruke Norgeshelsa statstikkbank i stedet.