Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nettverk om migrasjonshelse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nettverk om migrasjonshelse

Artikkel

Nettverk om migrasjonshelse

Enhet for migrasjonshelse ved FHI koordinerer fire nettverk innen migrasjonshelse. Hensikten med nettverkene er å legge til rette for kontakt mellom aktører på feltet fra frivillig sektor, kommunehelsetjenestene, sykehus og akademia. Gjennom nettverksarbeid stimulerer vi til lokale initiativ, samarbeid og bidrar til kompetanseheving om migrasjon og helse.

Hender holder papirmennesker foran klode
Colourbox.com

Enhet for migrasjonshelse ved FHI koordinerer fire nettverk innen migrasjonshelse. Hensikten med nettverkene er å legge til rette for kontakt mellom aktører på feltet fra frivillig sektor, kommunehelsetjenestene, sykehus og akademia. Gjennom nettverksarbeid stimulerer vi til lokale initiativ, samarbeid og bidrar til kompetanseheving om migrasjon og helse.


Nettverkene møtes hver for seg en til to ganger i løpet av året. I tillegg er det et mål å ha en årlig felles samling med alle nettverkene. Møtene er arenaer for informasjons- og erfaringsutveksling og bidrar til å løfte fram god forskning og praksis, som kan gi grobunn for samarbeidsprosjekter og utvikling.

Om nettverkene

Nettverk for innvandrerhelse i kommunene (NIK) arbeider for økt oppmerksomhet og bedre koordinert innsats i kommunene når det gjelder helse og helsetjenester til innvandrerbefolkningen, og gjennom det bidra til inkluderende og helsefremmende lokalsamfunn med et likeverdig helsetjenestetilbud til alle som bor i kommunen. Per 1.11.20 er det 31 kommuner med i nettverket.

Nettverk for innvandrerhelse i frivillig sektor (NIFS) er et nettverk der aktører i frivillig sektor kan utveksle ideer, kunnskap og erfaringer. NIFS er åpent for pasient- og brukerorganisasjoner i frivillig sektor som jobber med helse, omsorg og folkehelse rettet mot innvandrerbefolkningen. Nettverket består både av store, kjente organisasjoner og mindre lokale minoritetsorganisasjoner og tiltak. NIFS omfatter 35 organisasjoner per 1.11.2020.

Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus (NONEMI) skal arbeide for at sykehus i Norge gir pasienter med innvandrerbakgrunn et likeverdig helsetilbud. Nettverket skal gjennom erfaringsutveksling, samarbeid og kunnskapsformidling gjøre norske sykehus bedre i stand til å yte trygge og effektive helsetjenester til alle. 15 sykehus fra alle helseregioner er med i nettverket per 1.11.2020.

Nasjonalt forskernettverk for migrasjon og helse (NFMH) har som overordnet mål å bidra til å produsere bedre og mer solid kunnskap som hjelper til å belyse og forbedre helse og helsetjenester for innvandrere i Norge. Nettverket er for forskere som eksplisitt forsker på migrasjon og helse. Nettverket samarbeider aktivt med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, og sender ut nyhetsbrev to til tre ganger i året.

Medlemmer: Per 1.11.2019 er det 105 forskere fra ulike institusjoner.

Praktisk

Nettverkene er koordinert av en person ved Enhet for migrasjonshelse (FHI), som også fungerer som sekretær. Møtene arrangeres i våre lokaler eller hos en av deltakerne i de ulike nettverkene. Agendaen består som regel av en del kompetansehevende innhold, informasjonsdeling og erfaringsutveksling. Deltakerne i nettverkene er aktivt med å bestemme hva nettverkene skal fokusere på og hva som er nyttig for dem.

Ønsker du å vite om nettverkene er noe for deg eller din organisasjon? Ta kontakt med Charlott Nordstrøm,