Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kurs og undervisning i migrasjonshelse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Kurs og undervisning i migrasjonshelse

Artikkel

Kurs og undervisning i migrasjonshelse

Enhet for migrasjonshelse ved FHI (tidligere NAKMI) har flere godkjente innføringskurs innen migrasjonshelse og tema du kan bestille undervisning om. Det er i hovedsak utviklet for helsepersonell, men er også åpnet for andre som arbeider med migranter.

Foto: Ram Gupta (tidligere NAKMI)
Foto: Ram Gupta (tidligere NAKMI)

Enhet for migrasjonshelse ved FHI (tidligere NAKMI) har flere godkjente innføringskurs innen migrasjonshelse og tema du kan bestille undervisning om. Det er i hovedsak utviklet for helsepersonell, men er også åpnet for andre som arbeider med migranter.


Innhold på denne siden

Kurstilbud 2022: Vi har for tiden ingen kapasitet til å gjennomføre innføringskurs og har foreløpig ingen kursdatoer for 2022.

Innføringskurs i migrasjon og helse (over to dager)

Målet med kurset er å gi helsepersonell kunnskap og verktøy til å håndtere utfordringene de møter med en mangfoldig pasientgruppe. Kurset er en innføring i fagfeltet migrasjonshelse, og er et av de faste kursene som enhet for migrasjonshelse arrangerer flere ganger i året.

Kurset er primært beregnet på helsepersonell i klinisk praksis, men alle som arbeider med migrasjonshelse er velkomne. Kurset kan bestilles til din arbeidsplass eller kommune.

Godkjenninger

Kurset er godkjent av Den norske legeforening (Allmennmedisin) som valgfritt kurs med 12 timer, Norsk Tannlegeforening og Norsk sykepleierforbund; med 12 timer.

Kursinnhold

 • Innvandring i Norge og levekår blant innvandrere
 • Migrasjon og somatisk helse
 • Migrasjon og psykisk helse
 • Likeverdig tilgang til helsetjenester
 • Ulik forståelse av helse, sykdom og behandling
 • Språkbarrierer og kommunikasjon
 • Kommunikasjon via tolk
 • Helseundersøkelse av nyankomne asylsøkere og flyktninger
 • Fordommer og diskriminering

Se kommende kurs under Arrangementer

 

Innføringskurs i migrasjon og helse (6 timer, én dag)

Målet med kurset er å gi helsepersonell kunnskap og verktøy til å håndtere utfordringene de møter med en mangfoldig pasientgruppe. Kurset er en innføring i fagfeltet migrasjonshelse, og er et av de faste kursene som enhet for migrasjonshelse arrangerer flere ganger i året. 

Kurset er primært beregnet på helsepersonell i klinisk praksis, men alle som arbeider med migrasjonshelse er velkomne. Kurset kan bestilles til din arbeidsplass eller kommune.

Godkjenninger

Kurset er godkjent av Den norske legeforening (Allmenn- og samfunnsmedisin, og fysikalsk medisin og rehabilitering) som valgfritt kurs med 6 timer, Norsk sykepleierforbund; med 6 timer.

Kursinnhold

 • Innvandring i Norge, en kort innføring,
 • Migrasjon og somatisk helse
 • Migrasjon og psykisk helse
 • Ulik forståelse av helse, sykdom og behandling
 • Språkbarrierer og kommunikasjon
 • Kommunikasjon via tolk

Se kommende kurs under Arrangementer

 

Temaer for kurs og undervisning

Innvandring i Norge og levekår blant innvandrere

Foredraget gir en oversikt over innvandring til Norge i form av botid, landbakgrunn, antall, innvandringsgrunn, levekår etc. Foredraget gir en kort gjennomgang av hvilke juridiske begreper som benyttes på felt.

Migrasjon og somatisk helse

Hva befolkningsundersøkelser sier om utbredelsen av somatisk sykdom i innvandrerbefolkningen, sosiale helsedeterminanter av spesiell betydning, samt enkelte aktuelle problemstillinger og hvordan helsearbeidere kan forholde seg til disse.

Migrasjon og psykisk helse

Hva befolkningsundersøkelser sier om utbredelsen av psykisk sykdom i innvandrerbefolkningen, sosiale helsedeterminanter av spesiell betydning, samt enkelte aktuelle problemstillinger og hvordan helsearbeidere kan forholde seg til disse.

Likeverdig tilgang til helsetjenester

Hva innebærer likeverdige helsetjenester, hvorfor er det viktig og hvordan jobbe med det i praksis? Innføring i lovgivning, politikk og forskning samt metoder og verktøy som kan bidra til økt likeverd i helsetjenestene.

Health literacy

Hva er health literacy og hvorfor er det viktig? Hvordan arbeide med helseinformasjon til ulike grupper? Foredraget gir en kort innføring i konseptet Health literacy og gir forslag til hvordan avdelinger og enkeltpersoner kan jobbe med tilpasning og tilrettelegging for personer med kort botid og/eller lav health literacy.

Ulik forståelse av helse, sykdom og behandling

Litt om ulike tradisjonelle oppfatninger av helse og sykdom, hvordan slike oppfatninger kan komme til uttrykk i konsultasjonen, og om behovet for å modifisere pasientens sykdomsforståelse i den kliniske samtalen   

Språkbarrierer og kommunikasjon

Foredraget viser gjennom reelle eksempler fra blant annet sykehus og AMK hvilke misforståelser som kan oppstå på grunn av språkbarrierer. Foredraget gir anbefalinger og råd om hva klinikere kan gjøre for å redusere sjansen for misforståelser.

Kommunikasjon via tolk

Foredraget gir en kort innføring i rettigheter til tolk, hva en bør vurdere når en bestiller tolk og kommunikasjon via tolk

Helsekartlegging av nyankomne asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Presentasjon av begrepsdefinisjoner og omfang. Helsekonsekvenser av krig, flukt og eksil. Gjennomgang av IS-1022: Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, dvs. lovpålagt tuberkuloseundersøkelse og frivillig somatisk og psykisk helsekartlegging. Informerer om aktuelle sider fra Folkehelseinstituttet.

Papirløse, asylsøkere og overføringsflyktninger, - med fokus på helse og helserettigheter

Presenterer begrepsdefinisjoner og de tre gruppenes omfang i Norge. Ser på hvilke helsekonsekvenser krig, migrasjon og en vanskelig livssituasjon kan ha for helsa. Informerer om de mest relevante offentlige dokumentene og helserettighetene til de tre gruppene.

Fordommer og diskriminering

Definisjon på fordommer. Forklaring på hvorfor vi har fordommer og hvilken funksjon den har.  Nevner eksempler på hvordan holdninger og cognitive bias kan påvirke avgjørelser. Helsepersonellets rolle og hvordan fordommer kan påvirke hvordan jobben utføres. Summegrupper og konklusjon.

 

Praktisk informasjon om påmelding/bestilling

For å melde deg på kurs bruker du lenken til påmeldingsskjema i det kursarrangementet du har valgt.

For å bestille undervisning eller kurs til din arbeidsplass sender du epost til

Se kommende kurs under Arrangementer

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kan du sende epost til eller ringe Helen Ghebremedhin på telefon 21 07 62 42.