Hopp til innhold

Artikkel

WHO-senteret ved Folkehelseinstituttet

Publisert Oppdatert

WHO-senteret Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology er forankret i avdeling for legemiddelstatistikk ved Folkehelseinstituttet. WHO-senteret er tilknyttet WHOs hovedkontor i Genève og har som oppgave å utvikle og vedlikeholde klassifikasjonssystemet ATC med DDD.

WHO-senteret Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology er forankret i avdeling for legemiddelstatistikk ved Folkehelseinstituttet. WHO-senteret er tilknyttet WHOs hovedkontor i Genève og har som oppgave å utvikle og vedlikeholde klassifikasjonssystemet ATC med DDD.


Arbeidet skjer i samarbeid med senterets internasjonale ekspertgruppe, som er oppnevnt av WHOs hovedkvarter.

ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) er et internasjonalt klassifikasjonssystem for legemidler, som er anbefalt av WHO. Systemet er hierarkisk, og legemidlene er klassifisert ned til substansnivå. For mange av substansene er det også angitt en definert døgndose (DDD) som er en teknisk måleenhet.

ATC/DDD-systemet brukes som basis for beregninger av legemiddelforbruk. Internasjonal bruk av systemet gjør det enklere å sammenligne legemiddelforbruk mellom landene.

Et tilsvarende klassifikasjonssystem for veterinære legemidler, ATCvet, håndteres også av senteret.