Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Svak økning i salg av legemidler som selges i dagligvare i 2018»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Svak økning i salg av legemidler som selges i dagligvare i 2018

Artikkel

Svak økning i salg av legemidler som selges i dagligvare i 2018

Legemidler som selges i dagligvarehandelen har økt år for år, men med et par unntak. Her er 2018-tallene for de mest solgte reseptfrie legemidlene som er tillatt solgt utenom apotek.

smerte, piller, smertestillende
Foto: Colourbox.com

Legemidler som selges i dagligvarehandelen har økt år for år, men med et par unntak. Her er 2018-tallene for de mest solgte reseptfrie legemidlene som er tillatt solgt utenom apotek.


Nikotinholdige legemidler til røykavvenning (tyggegummi m.m.) ble tillatt solgt utenom apotek i 2003, mens et utvalg av andre legemidler ble inkludert i 2004. Andelene som selges i butikk har økt gradvis og andelen som selges i dagligvarehandelen har ligget på over 50 prosent siden 2014 (se figur nedenfor).

Figur 1 Prosentandeler av totalt salg for de mest omsatte reseptfrie legemidlene (vist i tabell 1) målt i doser fordelt på apotek og dagligvare i perioden 2004-2018

Mest omsatte reseptfrie legemidler.JPG

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet

Andelen som ble solgt i butikk var på 56 prosent i 2018. Dette året økte salget samlet sett med under en prosent for de legemidlene som er vist i tabell 1 nedenfor.

Utvalget av legemidler endrer seg lite

Utvalget av legemidler som tas inn av dagligvarekjedene endrer seg lite, selv om Statens legemiddelverk utvider listen over hva som tillates solgt utenom apotek.  Legemidlene i tabellene nedenfor utgjør 97 prosent av legemiddelomsetningen i dagligvarehandelen.

Tabell 1 viser salget av de mest omsatte reseptfrie legemidlene angitt i antall pakninger og i antall doser per 1000 innbyggere per døgn (definerte døgndoser, DDD), samt prosentvis endring i antall DDD i forhold til 2017.  

Tabell 2 viser andelene solgt utenom apotek i perioden 2010 til 2018.

Tabell 1. Totalt salg av reseptfrie pakninger i apotek og butikk i 2018. Salget er angitt i antall solgte reseptfrie pakninger, i doser (definerte døgndoser – DDD) og prosentvis endring i DDD i forhold til 2017

Virkestoff

(ATC kode)

Bruksområde

Totalt antall pakninger i 2018

(millioner)

 

Totalt reseptfritt salg i apotek og dagligvare i 2018

(angitt i DDD/1000 innbygger/døgn)

Prosentvis endring (i antall DDD) i forhold til 2017

 
 

Ibuprofen

(M01AE01)

Smerter

3,8

8,7

- 6

 

Paracetamol (N02BE01)

Smerter

9,3

14,9

1

 

Nikotin

(N07BA01)

Røykeavvenning

1,9

8,0

2

 

Nesespray*

(R01AA05, R01AA07, R01AB06)

Nesetetthet ved forkjølelse

6,5

40,1

2

 

Cetirizin

(R06AE07)

Allergimedisin

0,5

5,8

0

 

*omfatter virkestoffene oksymetazolin og xylometazolin (inkludert kombinasjon med ipratropiumbromid)

Tabell 2. Prosentandeler av reseptfritt salg utenom apotek i perioden 2010 –2018.

Virkestoff

(varemerke)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ibuprofen

 (Ibux®)

39

38

39

38

38

40

39

39

38

Paracetamol

 (Paracet®)

48

50

50

51

52

54

54

55

55

Nikotin

(Nicorette®/Nicotinell®)

25

31

35

39

44

47

47

50

50

Xylometazolin

 (Otrivin®)

57

61

62

64

65

67

68

69

70

Xylometazolin/

ipratropiumbromid

 (Otrivin comp®)

-

-

-

20

30

35

32

33

32

Smertestillende midler

Paracetamol

Salg av reseptfrie pakninger av paracetamol, målt i doser (definerte døgndoser, DDD), økte med én prosent i 2018 i forhold til året før. Totalt ble det solgt 9,3 millioner pakninger i 2018, som tilsvarer i underkant av to pakninger (40 tabletter) per innbygger i løpet av ett år.

Siden 2013 har mer enn halvparten av det reseptfrie salget vært utenom apotek. I 2018 ble 55 prosent av reseptfritt paracetamol solgt i dagligvarehandelen. Denne andelen har vært stabil de siste fire årene (tabell 1 og 2).

Totalt salg av paracetamol (reseptpliktig og reseptfritt) økte med fem prosent i 2018 (målt i doser). Salget av reseptbelagte pakninger fortsetter å øke, mens reseptfrie pakninger utgjør en gradvis synkende andel av totalt salg av paracetamol: I 2018 utgjorde reseptfritt salg rundt en tredel av totalen målt i doser.

Ibuprofen

Salget av reseptfrie pakninger av ibuprofen målt i doser ble redusert med seks prosent i 2018 sammenlignet med 2017. Andelen solgt i dagligvare var 38 prosent. Denne andelen har vært stabil over flere år (tabell 1 og 2).

Totalt salg av ibuprofen (reseptpliktig og reseptfritt) gikk ned med fem prosent i 2018. Reseptfrie pakninger utgjorde 54 prosent av det totale salget, en andel som har vært relativt stabil over tid.

Nesespray ved forkjølelse

Det har over tid vært en gradvis økning i salg av nesespray, i 2018 økte salget målt i doser med to prosent. Salget økte med vel tre prosent i dagligvare og andel i dagligvare økte derfor også i 2018. Totalt ble det solgt 6,5 millioner nesesprayer, og to av tre kjøper dette i butikk (tabell 1 og 2).

Slimhinneavsvellende nesespray skal kun brukes over kort tid (maks 10 dager) ved nesetetthet ved forkjølelse.

Røykeavvenningsmidler med nikotin

Salget av røykeavvenningsmidler, som for eksempel nikotintyggegummi og plaster økte med to prosent i 2018. Halvparten av salget skjer i butikk (tabell 2).

Midler mot allergi

Salget av reseptfrie pakninger av allergimedisin som inneholder virkestoffet cetirizin (antihistamin, Zyrtec® m.fl.) var på samme nivå i 2018 som i 2017, andelen i dagligvare utgjorde 22 prosent. Reseptfrie pakninger utgjør kun ni prosent av totalt salg av allergitabletter.

Nødprevensjon

Totalt ble det solgt 117 700 doser nødprevensjon i 2018, hvorav 7 400 (seks prosent) i dagligvarehandelen. Dette er en nedgang i totalsalget på fire prosent i 2018 i forhold til 2017 (figur 2).

Totalsalg av nødprevensjon i antall doser (kurer) har økt gradvis over tid frem til 2009 (figur 2). Nødprevensjon ble tillatt solgt utenom apotek i 2009 men andelene som selges i butikk har vært stabilt lave i perioden 2009–2018. Nedgangen i salg av nødprevensjon i antall doser var på 29 prosent fra 2009 til 2018. Bedre tilgjengelighet av prevensjonsmidler til unge kvinner inklusive økt bruk av langtidsvirkende prevensjonsmidler (P-staver) kan ha bidratt til mindre behov for nødprevensjon.

Figur 2. Salg av nødprevensjon i antall doser (kurer) i perioden 2005-2018 fordelt på apotek og dagligvare.

Nedgang i nødprevensjon.JPG