Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Stabilt salg av legemidler i dagligvare første halvår 2018»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Stabilt salg av legemidler i dagligvare første halvår 2018

Artikkel

Legemiddelstatistikk

Stabilt salg av legemidler i dagligvare første halvår 2018

Legemiddelsalget utenom apotek i første halvår 2018 er på samme nivå som i første halvår året før. Reseptfritt salg av paracetamol økte med to prosent, mens reseptfritt salg av ibuprofen ble redusert med fem prosent.

Legemiddelsalget utenom apotek i første halvår 2018 er på samme nivå som i første halvår året før. Reseptfritt salg av paracetamol økte med to prosent, mens reseptfritt salg av ibuprofen ble redusert med fem prosent.


Innhold på denne siden

Dette er de viktigste halvårstallene:

Smertestillende midler

Paracetamol

Salg av reseptfrie pakninger av paracetamol målt i doser (definerte døgndoser, DDD) økte med to prosent de første seks månedene i 2018 sammenlignet med samme periode i 2017. Totalt ble det solgt 4,7 millioner pakninger. Dette tilsvarer i underkant av én reseptfri pakning (20 tabletter) per innbygger i de første seks månedene i 2018. Vel halvparten (55 prosent) ble solgt i dagligvarehandelen.

Salget av reseptbelagte pakninger fortsetter å øke, og totalt salg av paracetamol (reseptpliktig og reseptfritt) økte i med seks prosent i første halvår 2018. Reseptfrie pakninger utgjorde en andel på 35 prosent i første halvår 2018. Reseptfrie pakninger har over tid hatt en gradvis synkende andel av totalsalget av paracetamol.

Ibuprofen

Salget av reseptfrie pakninger av ibuprofen gikk ned med fem prosent i første halvår 2018 sammenlignet med samme periode i fjor. Andelen i dagligvare var på 38 prosent. Denne andelen har vært stabil over flere år (tabell 1 og 2).

Totalt salg av ibuprofen (reseptpliktig og reseptfritt) gikk ned med fire prosent i første halvår 2018. Reseptfrie pakninger utgjorde 54 prosent av totalt salg. Denne andelen har vært relativt uforandret over tid.

Nesespray ved tett nese

Det har over tid vært en gradvis økning i salg av nesespray, i første halvår 2018 økte salget målt i doser med to prosent. Totalt ble det solgt 3,2 millioner nesesprayer, og to av tre kjøper dette i butikk.

Røykeavvenningsmidler med nikotin

Salget av røykeavvenningsmidler, som for eksempel nikotintyggegummi og plaster, var uforandret i første halvår 2018. Andelen solgt i dagligvare var 49 prosent (tabell 2).

Midler mot allergi

Salget av allergimedisin som inneholder virkestoffet cetirizin (Zyrtec®) gikk ned med to prosent i første halvår 2018, mens andelen i dagligvare utgjorde 22 prosent. Reseptfrie pakninger utgjør kun ti prosent av totalt salg av allergitabletter.

Nødprevensjon

Totalt ble det solgt 59 200 doser nødprevensjon i første halvår 2018, hvorav 4 000 (sju prosent) i dagligvarehandelen. Totalt har antall doser nødprevensjon gått ned med to prosent i forhold til samme periode i 2017.

Tabeller med tall for reseptfritt salg

Tabell 1 viser salget av de mest omsatte reseptfrie legemidler angitt i antall pakninger og i antall doser (definerte døgndoser, DDD), samt prosentvis endring i antall DDD i forhold til første halvår 2017. Tabell 2 viser andelene solgt utenom apotek i perioden 2010 til første halvår 2018.

Tabell 1: Totalt reseptfritt salg i apotek og dagligvarehandelen første halvår 2018

Virkestoff
(ATC kode)

Bruksområde

Totalt antall pakninger første halvår 2018

(millioner)

Totalt reseptfritt salg i apotek og dagligvare i første halvår 2018
(angitt i DDD/1000 innbygger/døgn)

Prosentvis endring (i antall DDD) i forhold til første halvår 2017

Ibuprofen

(M01AE01)

Smerter

1,9

8,8

-5

Paracetamol (N02BE01)

Smerter

4,7

15,1

2

Nikotin

(N07BA01)

Røykeavvenning

0,9

7,7

- 0

Nesespray*

(R01AA05, R01AA07, R01AB06)

Nesetetthet ved forkjølelse

3,2

40,1

2

Cetirizin

(R06AE07)

Allergimedisin

0,34

7,4

-2

*omfatter virkestoffene oxymetazolin og xylometazolin (inkludert kombinasjon med ipratropiumbromid).

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet

Tabell 2: Prosentandeler av reseptfritt salg utenom apotek i perioden 2010 – første halvår 2018.

Virkestoff

(varemerke)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Første halvår 2018

 

Ibuprofen

 (Ibux®)

39

38

39

38

38

40

39

39

38

Paracetamol

 (Paracet®)

48

50

50

51

52

54

54

55

55

Nikotin

(Nicorette®/Nicotinell®)

25

31

35

39

44

47

47

49

49

Xylometazolin

 (Otrivin®)

57

61

62

64

65

67

68

69

69

Xylometazolin/

ipratropiumbromid

 (Otrivin comp®)

-

-

-

20

30

35

32

33

31

Cetirizin

 (Zyrtec®)

8

10

19

23

23

26

23

23

22

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet

Andre legemidler

Utvalget av legemidler som tas inn av dagligvarekjedene endrer seg lite, selv om Statens legemiddelverk utvider listen over hva som tillates solgt utenom apotek.  Legemidlene i tabellene ovenfor utgjør 95 prosent av legemiddelomsetningen i dagligvarehandelen.