Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Stabilt salg av legemidler i dagligvare 1. halvår 2016

Publisert Oppdatert

smerte, piller, smertestillende
Foto: Colourbox.com

Dagligvarehandelens andel av legemiddelsalget var i første halvår 2016 stabilt sammenlignet med samme periode i 2015.


Har du funnet en feil?

Det er bare et fåtall reseptfrie legemidler som selges i dagligvare. To ganger i året publiserer Folkehelseinstituttet statistikk over dette salget. Nedenfor følger tall for første halvår.

Smertestillende midler

Paracetamol

Salg av reseptfrie pakninger av paracetamol målt i doser (Definerte Døgn Doser, DDD) var stabilt i de første seks månedene i 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Totalt ble det solgt 4,6 millioner pakninger, hvorav vel halvparten (54 prosent) ble solgt i dagligvarehandelen. Dette tilsvarer i underkant av en pakning (20 tabletter) per innbygger i løpet av siste halvår.

Totalt salg av paracetamol (reseptpliktig og reseptfritt) økte i samme periode med 5 prosent, og skyldes økt salg av reseptbelagte pakninger. Reseptfrie pakninger av paracetamol utgjorde en andel på 40 prosent i 1. halvår 2016, en svak reduksjon i forhold til samme periode i 2015. Reseptfrie pakninger har over tid hatt en gradvis synkende andel av totalsalget av paracetamol.

Ibuprofen

Salg av reseptfrie pakninger av ibuprofen gikk ned med 1 prosent 1. halvår 2016 sammenlignet med samme periode i fjor, andelen i dagligvare var på 39 prosent og andelen har vært stabil over flere år. (tabell 1 og 2)

Totalt salg av ibuprofen (reseptpliktig og reseptfritt) ble også redusert med 1 prosent i 1. halvår 2016. Andelen reseptfrie pakninger var på 55 prosent og denne andelen har vært relativt uforandret over tid.

Nesespray ved tett nese

Det har over tid vært en gradvis økning i salg av nesespray, i 1. halvår 2016 økte salget målt i doser med 4 prosent. Totalt ble det solgt 2,7 millioner nesesprayer og to av tre kjøper dette i butikk.

Røykeavvenningsmidler med nikotin

Salget av røykeavvenningsmidler som f. eks. nikotintyggegummi og plaster økte med

2 prosent i 1. halvår 2016. Det har vært en gradvis økning i salget over tid. Andelen solgt i butikk var 46 prosent (tabell 2).

Midler mot allergi

Salget av allergimedisin som inneholder virkestoffet cetirizin (Zyrtec®) økte med 17 prosent i 1. halvår 2016, mens andelen i dagligvare var stabil i forhold til samme periode fjor. Totalt salg av reseptfrie og reseptbelagte pakninger av alle typer allergitabletter økte med fem prosent 1. halvår 2016 sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen i salget av cetirizin skyldes i hovedsak et skifte fra andre typer allergitabletter. Reseptfrie pakninger utgjør kun 10 prosent av totalt salg av allergitabletter.

Nødprevensjon

Totalt ble det solgt 62 000 doser nødprevensjon i 1. halvår 2016, hvorav 4 600 (7 prosent) i butikk. Totalt har antall doser nødprevensjon gått ned med 12 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Fra mai 2015 har to ulike typer reseptfri nødprevensjon vært tilgjengelig: Norlevo® (levonorgestrel) og Ellaone® (ulipristal). Ellaone® selges fortsatt bare i apotek selv om det fra februar 2016 også ble tillat solgt i dagligvarehandelen.

De mest solgte legemidlene i dagligvarehandelen og apotek

Tabell 1 viser salg angitt i antall pakninger, og i antall doser (Definerte Døgn Doser, DDD) samt prosentvis endring i antall DDD i forhold til 1. halvår 2015.

Tabell 1: Totalt salg av reseptfrie pakninger i apotek og dagligvarehandelen 1. halvår 2016

Virkestoff (ATC kode) Bruksområde Totalt antall pakninger 1. halvår 2016 (millioner) Totalt reseptfritt salg i apotek og butikk i 1. halvår 2016 (angitt i DDD/1000 innbygger/døgn) Prosentvis endring i antall DDD reseptfritt salg i forhold til 1. halvår 2015
Ibuprofen (M01AE01) Smerter 1,9 9 -1 %
Paracetamol (N02BE01) Smerter 4,6 15 0,10 %
Nikotin (N07BA01) Røykeavvenning 0,78 7 2 %
Nesespray* (R01AA05, R01AA07, R01AB06) Nesetetthet ved forkjølelse 2,7 34,1 4 %
Cetirizin (R06AE07) Allergimedisin 0,33 7 17 %

*omfatter virkestoffene oxymetazolin og xylometazolin (inkl. komb med ipratropiumbromid)

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet

Tabell 2: Dagligvarehandelens andel av reseptfritt salg, 2010 – 1. halvår 2016.

Virkestoff

(ATC kode)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. halvår 2016

Ibuprofen

 (Ibux®)

39 %

38 %

39 %

38 %

38 %

40 %

39 %

Paracetamol

 (Paracet®)

48 %

50 %

50 %

51 %

52 %

54 %

54 %

Nikotin

(Nicorette®/Nicotinell®)

25 %

31 %

35 %

39 %

44 %

47 %

46 %

Xylometazolin

 (Otrivin®)

57 %

61 %

62 %

64 %

65 %

67 %

67 %

Xylometazolin/

ipratropiumbromid

 (Otrivin comp®)

-

-

-

20 %

30 %

35 %

32 %

Cetirizin

 (Zyrtec®)

8 %

10 %

19 %

23 %

23 %

26 %

22 %

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet

Andre legemidler

Utvalget av legemidler som tas inn av dagligvarekjedene endrer seg lite selv om Statens legemiddelverk utvider listen over hva som tillates solgt utenom apotek.  Legemidlene i tabellene over utgjør 98 prosent av legemiddelomsetningen i dagligvarehandelen.