Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Reseptfritt salg av legemidler i 2022»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Reseptfritt salg av legemidler i 2022

Artikkel

Reseptfritt salg av legemidler i 2022

Apotekene står for det meste (65 prosent målt i DDD) av det reseptfrie salget, men enkelte legemidler selges også i dagligvarehandelen.

Colourbox.com
Colourbox.com

Apotekene står for det meste (65 prosent målt i DDD) av det reseptfrie salget, men enkelte legemidler selges også i dagligvarehandelen.


Noen av de mest brukte reseptfrie legemidlene kan inndeles i følgende egenomsorgsgrupper:  

 • Smerte og feber
 • Forkjølelse og luftveisplager
  (slimhinneavsvellende nesespray, hoste og forkjølelsesmidler, sugetabletter ved sår hals, midler mot herpesmunnsår)
 • Røykeavvenningsmidler med nikotin
 • Mage-tarm plager
  (avføringsmidler, midler ved diaré, syredempende midler)
 • Intim og sex
  (nødprevensjon, midler ved ereksjonssvikt, midler mot sopp, midler ved plager i overgangsalderen)
 • Allergi
  (antihistaminer, nese- og øyedråper) 

Her følger en omtale av salget i disse legemiddelgruppene og oversikt over salget av legemidler som selges både i apotek og dagligvarehandelen (figur 1). Tallene er hentet fra Grossistbasert legemiddelstatistikk ved Folkehelseinstituttet og omfatter også reseptfrie legemidler solgt til institusjon. Enkelte av legemidlene kan også være levert ut etter blå resept. Tabell 1 viser de fem mest solgte legemidlene innenfor egenomsorgsområdene omtalt i artikkelen målt i definerte døgndoser (DDD)/1000 innbygger/døgn.

Tabell 1. De fem mest solgte legemidlene innenfor egenomsorgsområdene omtalt i artikkelen målt i definerte døgndoser (DDD)/1000 innbygger/døgn. Disse legemidlene utgjør over halvparten av totalt reseptfritt salg målt i DDD i 2022. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.

 

ATC-kode

2021

2022

1

Xylometazolin / Oksymetazolin

Otrivin®, Otrivin Comp®, Rhinox® / R01AA07, R01AB06, R01AA05

46,3

53,4

2

Paracetamol

Paracet®, Panodil®, Pinex® / N02BE01

16,0

18,5

3

Ibuprofen

Ibux®, Ibumetin®, Brufen® / M01AE01

9,7

10,4

4

Nikotin

Nicorette®, Nicotinell®, Zonnic® / N07BA01

9,2

9,2

5

Cetirizin

Zyrtec®, Cetirizin® / R06AE07

7,2

6,4

 

Figur 1 viser andel reseptfri omsetning (apotekenes innkjøpspris, AIP) i 2022 fordelt på egenomsorgsgruppene. (Karbamid krem er ekskludert fra «andre egenomsorgsgrupper», da den i hovedsak forskrives på blå resept og utgjør en stor andel av omsetningen). Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.
Figur 1. Andel reseptfri omsetning (apotekenes innkjøpspris, AIP) i 2022 fordelt på egenomsorgsgruppene. (Karbamid krem er ekskludert fra «andre egenomsorgsgrupper», da den i hovedsak forskrives på blå resept og utgjør en stor andel av omsetningen). Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet .

Smerte og feber 

Paracetamol

Preparater som inneholder paracetamol (bl.a. Paracet®, Panodil®, Pinex®), utgjorde over halvparten av det reseptfrie salget av legemidler mot feber og smerte i 2022 målt i doser (definerte døgndoser: DDD). Paracetamol er i de fleste tilfeller anbefalt som førstevalg ved behov for smertestillende. Det ble i 2022 solgt cirka 12 millioner pakninger (tabell 2). 58 prosent av de reseptfrie pakningene (målt i doser) ble solgt i dagligvarehandelen (tabell 3). Salget av reseptfri paracetamol økte med 16,5 prosent målt i doser i 2022 sammenlignet med 2021 (tabell 2) og reseptpliktig salg økte med 10 prosent. Reseptfritt salg utgjorde 33 prosent av det totale salget målt i DDD av paracetamol (reseptpliktig og reseptfritt), se figur 2a. 

NSAIDs (ikke-steroide betennelsesdempende og smertestillende legemidler)

Reseptfrie pakninger med ibuprofen (Ibux®, Brufen®, Ibumetin®), utgjorde omtrent en tredjedel av salget av reseptfrie smertestillende midler i 2022 målt i doser (DDD). Salget av reseptfri ibuprofen hadde en økning på cirka 7 prosent i 2022 sammenlignet med 2021 (tabell 2b), og utgjorde 57 prosent av det totale salget av ibuprofen (reseptpliktig og reseptfritt). Andel solgt i dagligvarehandelen utgjorde 39 prosent av det totale salget av reseptfrie pakninger i 2022 (figur 2b og tabell 3). 

I apotek selges også reseptfrie pakninger med naproksen (Proxan®, Naproxen®) og disse utgjør 3,1 prosent av det reseptfrie salget av smertestillende midler i 2022 målt i doser (DDD). Totalt reseptfritt salg av NSAIDs (ekskludert gel) økt med cirka 5 prosent fra 2021. 
 
I tillegg ble det i 2022 solgt 621 tusen pakninger ibuprofen og diklofenak som gel til bruk på huden mot blant annet smerter ved forstuing eller forstrekning; reseptfrie pakninger utgjør 87 prosent av det totalt antall pakninger (reseptpliktig og reseptfritt).  

Det selges også glukosamin som brukes ved artrose både i apotek og dagligvarehandelen. Disse utgjør en liten andel av det reseptfrie salget.  

Figur 2a.PNG
Figur 2 a og b viser salg av reseptpliktig og reseptfritt paracetamol (N02BE01) og ibuprofen (M01AE01) i apotek og dagligvarehandelen målt i DDD / 1000 innbyggere / døgn i perioden 2013-2022. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.
Figur 2 a og b. Salg av reseptpliktig og reseptfritt paracetamol (N02BE01) og ibuprofen (M01AE01) i apotek og dagligvarehandelen målt i DDD / 1000 innbyggere / døgn i perioden 2013-2022. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet..

Andre smertestillende legemidler

Preparater med kombinasjon av fenazon og koffein har vært brukt i flere år mot bl.a. hodepine, men salget har blitt nærmere halvert de siste 10 år. Det utgjorde i 2022 2,4 prosent av salget av reseptfrie smertestillende målt i doser (DDD). Fenazon har noen uheldige bivirkninger som kan oppstå hos mange, noe som gjør dets bruk lavt både i Norge og internasjonalt.

Andre legemidler som selges reseptfritt i apotek er acetylsalisylsyre (Aspirin®) og paracetamol i kombinasjon med acetylsalisylsyre og/eller koffein (Paralen® og ParacetDuo®). 

Forkjølelse og luftveisplager

Nesespray ved forkjølelse

Totalt ble det solgt 8,8 millioner pakninger med slimhinneavsvellende nesespray (f.eks Otrivin®, Rhinox®, Otrivin Comp®) i 2022 (tabell 1 og tabell 2). Dette er en økning på 16 prosent fra 2021 målt i doser (DDD). Andelen som selges i dagligvarehandelen fortsetter å stige. For nesespray mot tett nese (xylometazolin) var andelen som selges i dagligvare 72 prosent, og for kombinasjonsspray mot både tett og rennende nese, xylometazolin og ipratropiumbromid (f.eks. Otrivin Comp®) var andelen 50 prosent (tabell 3). Oksymetazolin (Rhinox®) mot tett nese har kun blitt solgt i apotek, og utgjør en liten andel av det totale salget av nesespray. 

Andre forkjølelsesmidler 

I 2022 ble det solgt over 2 millioner reseptfrie pakninger med slimløsende midler, halsmidler og hostedempende midler, en økning på cirka 56 prosent i forhold til salget i 2021 målt i doser (DDD). I forhold til 2019, var det en økning på 20 prosent. De mest solgte midlene innenfor denne gruppen av forkjølelsesmidler i 2022 var slimløsende midler som acetylcystein (Bronkyl®) og bromheksin (Bisolvon®), hostedempende som noskapin og halsmidler som flere sugetabletter og munnspray, se figur 3. 

Det ble solgt cirka 210 tusen pakninger, omtrent samme antall som i 2021, med krem/stift som inneholder et av de antivirale virkestoffene aciklovir eller penciklovir (f.eks. Antix®, Vectavir®, Zovirax®) som brukes mot munnsår forårsaket av herpes simplex viruset, også kalt forkjølelsessår. 

Figur 3 viser salg av slimløsende midler, halsmidler og hostedempende midler i tusen pakninger solgt i perioden 2018-2022. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.
Figur 3. Salg av slimløsende midler, halsmidler og hostedempende midler i tusen pakninger solgt i perioden 2018-2022. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet..

Mage-tarm plager 

Denne gruppen omfatter legemidler ved syrerelatert plager, legemidler mot diaré og avførende midler.
Midler mot syrerelaterte plager

Mest brukte midler mot syrerelaterte plager er famotidin (Pepcid® tabletter og Pepcidduo® tyggetabletter) og pantoprazol (Somac® tabletter). Det ble solgt cirka 425 tusen reseptfrie pakninger av disse legemidlene i 2022, med en økning på 33 prosent i forhold til 2021. Økningen skyldes famotidin-kombinasjoner (Pepcidduo® tyggetabletter) som kom tilbake på markedet i 2022 etter å ha vært borte fra hyllene siden slutten av 2012, mens pantoprazol-salget ble redusert med ca. 9 prosent. Mange får slike legemidler på resept for kroniske plager. I tillegg selges bl.a. Gaviscon® (tyggetabletter og mikstur) mot sure oppstøt og tyggetabletter med aluminiumsalter og kalsiumkarbonat (Titralac®, Novaluzid®) mot syrerelaterte plager. 

Midler mot diaré

Loperamid (for eksempel, Imodium® og Imodium® Comp tabletter) er det vanligste reseptfrie legemidler mot diaré. Det ble solgt cirka 405 tusen pakninger i 2022, en økning på cirka 28 prosent i forhold til 2021, men det var omtrent det samme antall pakninger solgt i forhold til 2019. Dette er legemidler som er vanlig å ha med på reise, så hovedårsaken til reduksjonen i 2020-2021 kunne være mindre reisevirksomhet på grunn av koronapandemien.

Avførende midler

Mest brukt målt i doser (DDD) er laktulose som brukes forebyggende mot forstoppelse. Her har vi likevel ikke en fullstendig oversikt over mengde brukt da laktulose også selges som handelsvare (ikke legemiddel), totalsalget er derfor ikke inkludert i legemiddelstatistikken. Det samme gjelder fiberprodukter som f.eks. loppefrø. 

Bisakodyl (Dulcolax® tabletter og stikkpiller og Toilax® tabletter) og natriumpikosulfat (Laxoberal® dråper) er legemidler som kun skal brukes ved midlertidig forstoppelse i kortere perioder. Det ble i 2022 solgt cirka 600 tusen pakninger av disse produktene, 1,7 prosent mindre i forhold til 2021. 

Røykeavvenningsmidler med nikotin

Det ble solgt i underkant av 2,3 millioner pakninger av nikotinholdige røykeavvenningsmidler (Nicorette®, Nicotinell® og Zonnic®) i 2022, cirka det samme antall pakninger og doser (DDD) i forhold til 2021 (tabell 2). Disse midlene finnes i flere former som f.eks. tyggegummi og plaster. Halvparten av salget skjer i dagligvarehandelen (tabell 3), denne andelen har vært stabil i flere år. Salget av nikotinholdige midler har vært økende over tid. Årsaker til dette kan blant annet være at flere slutter å røyke eller at flere bruker nikotinproduktene over en lengre periode enn anbefalt.

Intim og sex

Viagra (sildenafil) i reseptfri pakning

Fra 1. januar 2020 ble Viagra Reseptfri® (sildenafil) til bruk ved ereksjonssvikt tillatt solgt reseptfritt etter samtale med farmasøyt på apotek i stedet for resept fra lege. I 2022 ble det solgt cirka 190 tusen reseptfrie pakninger (7,8 prosent mer enn i 2021). Reseptfritt salg utgjør 27 prosent av det totale salget av sildenafil målt i doser (DDD).

Nødprevensjon

I 2022 ble det solgt 132 tusen pakker nødprevensjon (NorLevo® og EllaOne®). Dette er en økning på omtrent 13 prosent fra året før. Etter mange år med gradvis reduksjon i salg av nødprevensjon, ser vi nå en økning. Samtidig ser vi en reduksjon i salg av hormonell prevensjon. Det er også vist en økning i antall aborter. Om økningen i salg av nødprevensjon skyldes at færre bruker hormonelle prevensjonsmidler er for tidlig å si noe om, men dette er viktig å følge med på videre.

Midler mot underlivssopp

Det ble solgt rundt 58 tusen reseptfrie pakninger av flukonazol kapsel (Diflucan®) i 2022, en svak økning i forhold til salget i 2021.. Det samlede reseptfrie salget av imidazol- og triazolderivater til bruk mot underlivssopp, som klotrimazol (Canesten®), og ekonazol (Pevaryl®), i tillegg flukonazol, var rundt 292 tusen pakninger i 2022, som tilsvarer 7 prosent økning sammenlignet med salget i 2021. En del av salget av klotrimazol i kremform skyldes bruk mot fotsopp.

Midler mot underlivsplager i og etter overgangsalderen 

Reseptfrie legemidler som er tilgjengelig uten resept mot underlivsplager i og etter overgangsalder er vagitorier og vaginalkrem med innhold av østriol (Ovesterin®) og østradiol (Vagifem®). Sistnevnte ble tilgjengelig i reseptfrie pakninger i 2020, og utgjør bare 3 prosent av salget i denne gruppen målt i doser (DDD) i 2022. Det ble totalt solgt rundt 98 tusen reseptfrie pakninger av disse legemidlene i 2022.

Allergi

Det ble solgt rundt 585 tusen reseptfrie pakninger av cetirizin (Zyrtec®) mot allergi i 2022, og salget gikk ned med nærmere 11 prosent målt i doser (DDD) sammenlignet med 2021 (tabell 2). Andelen solgt i dagligvarehandelen var på 26 prosent, dette har vært en relativt stabil andel over flere år (tabell 3). Reseptfritt salg utgjorde 17,1 prosent av det totale salget av cetirizin (reseptpliktig og reseptfritt) målt i doser (DDD) i 2022. 

Salget av øyedråper mot allergi gikk ned med 10 prosent i 2022 i forhold til 2021 målt i pakninger. Levokabastin (Livostin®) utgjorde over halv delen av salget (målt i pakninger. De reseptfrie pakningene av Livostin® kan forskrives på blå resept, og dette vil utgjøre en viss andel av salget.

Nesespray brukt mot allergi finnes som levokabastin (Livostin®) og nesesprayer med kortikosteroid (Nasonex®, Otrason®, Livicort® og Nasocort®). Reseptfritt salg av nesespray med kortikosteroid gikk ned med 4,6 prosent i forhold til 2021.

Noen antihistaminer brukes som reisesyketabletter. Salget av slike antihistaminer (Postafen®, Marzine®) økte med rundt 34 prosent i forhold til 2021. 

Andre reseptfrie legemidler

Andre reseptfrie legemidler som ikke omtales videre i denne artikkelen omfatter blant annet vitaminer, mineraler, diverse kremer og salver mot f.eks. eksem, skabb og lus, kunstig tårevæske og munn- og tannprodukter.

Legemiddelsalg utenom apotek (LUA)

Utvalget av legemidler som tas inn av dagligvarekjedene endrer seg lite selv om Statens legemiddelverk utvider listen over hva som tillates solgt utenom apotek.  Legemidlene i tabell 2 og tabell 3 nedenfor utgjør 98,5 prosent av legemiddelomsetningen i dagligvarehandelen målt i doser (DDD) i 2022. Kjente merkevarer utgjøre det mest av salget. 

Salg av legemidler i dagligvarehandelen utgjorde omtrent 35 prosent av det totale salget av reseptfrie legemidler (apotek og dagligvare) i 2022.

Tabell 2 viser salget av de mest solgte reseptfrie legemidlene angitt i antall pakninger og i antall doser per 1000 innbyggere per døgn (definerte døgndoser, DDD), samt prosentvis endring i antall DDD i forhold til 2021. Tabell 3 viser andel solgt utenom apotek i perioden 2013 til 2022.

Tabell 2. Salg av reseptfrie legemidler i apotek og dagligvarehandelen 2022. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.

Virkestoff

Bruksområde

Totalt antall pakninger 2022
(millioner)

Totalt reseptfritt salg 2022
(vist i DDD/ 1000 innbygger/ døgn)

Prosentvis endring i
antall DDD reseptfritt
salg i forhold
til 2021

Ibuprofen
Ibux®, Ibumetin®, Brufen® / M01AE01

Smerter

4,6

10,4

7,9

Paracetamol
Paracet®, Panodil®, Pinex® / N02BE01

Smerter

12,0

18,5

16,5

Nikotin
Nicorette®, Nicotinell®, Zonnic® / N07BA01

Røykeavvenning

2,3

9,2

0,6

Xylometazolin / Oksymetazolin
Otrivin®, Otrivin Comp®, Rhinox® / R01AA07, R01AB06, R01AA05

Nesetetthet ved forkjølelse

8,8

53,4

16,1

Cetirizin
Zyrtec®, Cetirizin® / R06AE07

Allergi

0,6

6,4

-11,2

 

Tabell 3. Andel av reseptfritt salg i dagligvare i doser (DDD), 2013 – 2022. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.

Virkestoff

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Xylometazolin

Otrivin® / R01AA07

63

65

67

68

69

70

71

72

74

72

Xylometazolin, ipratropiumbromid

Otrivin Comp® / R01AB06

20

30

35

32

33

32

33

41

40

50

Paracetamol

Paracet®, Panodil®, Pinex® / N02BE01

51

52

54

54

55

55

56

55

58

58

Ibuprofen

Ibux®, Ibumetin®, Brufen® / M01AE01

38

28

40

39

39

38

38

37

38

39

Nikotin

Nicorette®, Nicotinell®, Zonnic® / N07BA01

39

44

46

47

50

50

50

49

50

51

Cetirizin

Zyrtec®, Cetirizin® / R06AE07

23

23

26

23

23

24

25

24

25

26