Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Reseptfritt salg av legemidler i 2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Reseptfritt salg av legemidler i 2021

Artikkel

Reseptfritt salg av legemidler i 2021

I Norge ble det solgt reseptfrie legemidler for omtrent 4,1 milliarder kroner (beregnet beløp) i 2021. Apotekene står for det meste (67 prosent) av salget, men enkelte legemidler selges også i dagligvarehandelen.

I Norge ble det solgt reseptfrie legemidler for omtrent 4,1 milliarder kroner (beregnet beløp) i 2021. Apotekene står for det meste (67 prosent) av salget, men enkelte legemidler selges også i dagligvarehandelen.


Innhold på denne siden

Bruk av reseptfrie legemidler for å behandle enkle medisinske plager som ikke krever legekontakt (egenomsorg) kan være positivt for den enkelte og vil også kunne avlaste helsetjenesten.

Reseptfrie legemidler i egenomsorg kan inndeles i følgende grupper: 

  • Smerte og feber
  • Forkjølelse og luftveisplager (slimhinneavsvellende nesespray, hoste og forkjølelsesmidler, sugetabletter ved sår hals, midler mot herpesmunnsår)
  • Røykeavvenningsmidler med nikotin
  • Mage-tarm plager (avføringsmidler, midler ved diaré, syredempende midler)
  • Intim og sex (nødprevensjon, midler ved ereksjonssvikt, midler mot sopp, midler ved plager i overgangsalderen)
  • Allergi (antihistaminer, nese- og øyedråper)

Her følger en omtale av salget i disse legemiddelgruppene og oversikt over salget av legemidler som selges både i apotek og dagligvarehandelen (figur 1). Tallene er hentet fra Grossistbasert legemiddelstatistikk ved Folkehelseinstituttet og omfatter også reseptfrie legemidler solgt til institusjon. Enkelte av legemidlene kan også være levert ut etter blå resept. Tabell 1 viser de fem mest solgte legemidlene innenfor egenomsorgsområdene omtalt i artikkelen målt i definerte døgndoser (DDD)/1000 innbygger/døgn.

De fem mest solgte reseptfrie legemidlene

Tabell 1. De fem mest solgte legemidlene innenfor egenomsorgsområdene omtalt i artikkelen målt i definerte døgndoser (DDD)/1000 innbygger/døgn. Disse legemidlene utgjør over halvparten av totalt reseptfritt salg målt i DDD i 2021. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.
Tabell 1. De fem mest solgte legemidlene innenfor egenomsorgsområdene omtalt i artikkelen målt i definerte døgndoser (DDD)/1000 innbygger/døgn. Disse legemidlene utgjør over halvparten av totalt reseptfritt salg målt i DDD i 2021. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.

 Reseptfrie midler fordelt på egenomsorgsgrupper

Figur 1. Andel reseptfri omsetning (apotekenes innkjøpspris, AIP) i 2021 fordelt på egenomsorgsgruppene. (Karbamid krem er ekskludert fra «andre egenomsorgsgrupper», da den i hovedsak forskrives på blå resept og utgjør en stor andel av omsetningen). Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.
Figur 1. Andel reseptfri omsetning (apotekenes innkjøpspris, AIP) i 2021 fordelt på egenomsorgsgruppene. (Karbamid krem er ekskludert fra «andre egenomsorgsgrupper», da den i hovedsak forskrives på blå resept og utgjør en stor andel av omsetningen). Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.

Smerte og feber

Paracetamol

Preparater som inneholder paracetamol (bl.a. Paracet®, Panodil®, Pinex®), utgjorde over halvparten av det reseptfrie salget av legemidler mot feber og smerte i 2021 målt i doser (definerte døgndoser: DDD). Paracetamol er i de fleste tilfeller anbefalt som førstevalg ved behov for smertestillende, det er derfor positivt at den utgjør den største delen av salget.

Det ble i 2021 solgt i overkant av 10 millioner pakninger (tabell 2), som tilsvarer omtrent to pakker à 20 tabletter per innbygger. 56 prosent av de reseptfrie pakningene ble solgt i dagligvarehandelen (tabell 3). Salget av reseptfri paracetamol økte med 7 prosent målt i doser i 2021 sammenlignet med 2020 (tabell 2) og reseptpliktig salg økte med 6,2 prosent. Reseptfritt salg utgjorde 32 prosent av det totale salget målt i DDD av paracetamol (reseptpliktig og reseptfritt), se figur 2.

Betennelsesdempende legemidler

NSAIDs – ikke-steroide betennelsesdempende og smertestillende legemidler

Reseptfrie pakninger med ibuprofen (Ibux®, Brufen®, Ibumetin®), utgjorde omtrent 30 prosent av salget av reseptfrie smertestillende midler i 2021 målt i doser (DDD). Salget av reseptfri ibuprofen hadde en økning på 10 prosent i 2021 sammenlignet med 2020 (tabell 2), og utgjorde 55 prosent av det totale salget av ibuprofen (reseptpliktig og reseptfritt). Andel solgt i dagligvarehandelen utgjorde 38 prosent av det totale salget av reseptfrie pakninger i 2021 (figur 2 og tabell 3).

I apotek selges også reseptfrie pakninger med naproksen (Proxan®, Naproxen®) og disse utgjør 3,1 prosent av det reseptfrie salget av smertestillende midler i 2021 målt i doser (DDD). Siden 1.november 2021 selges ikke lenger Diklofenak (Voltarol®) tablettene reseptfritt (1). Totalt reseptfritt salg av NSAIDs (ekskludert gel) økt med 10 prosent fra 2020.

I tillegg ble det i 2021 solgt i underkant av 685 tusen pakninger ibuprofen og diklofenak som gel til bruk på huden mot blant annet smerter ved forstuing eller forstrekning; reseptfrie pakninger utgjør 85 prosent av det totalt antall pakninger (reseptpliktig og reseptfritt).  

Det selges også glukosamin som brukes ved artrose både i apotek og dagligvarehandelen. Disse utgjør en liten andel av det reseptfrie salget.  

Figur 2a. Salg av reseptpliktig og reseptfritt ibuprofen (M01AE01) i apotek og dagligvarehandelen målt i DDD / 1000 innbyggere / døgn i perioden 2012–2021. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.
Figur 2a. Salg av reseptpliktig og reseptfritt ibuprofen (M01AE01) i apotek og dagligvarehandelen målt i DDD / 1000 innbyggere / døgn i perioden 2012–2021. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.

 

Figur 2b. Salg av reseptpliktig og reseptfritt paracetamol (N02BE01) i apotek og dagligvarehandelen målt i DDD / 1000 innbyggere / døgn i perioden 2012–2021. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.
Figur 2b. Salg av reseptpliktig og reseptfritt paracetamol (N02BE01) i apotek og dagligvarehandelen målt i DDD / 1000 innbyggere / døgn i perioden 2012–2021. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.

 

Andre smertestillende legemidler

Preparater med kombinasjon av fenazon og koffein har vært brukt i flere år mot bl.a. hodepine, men salget har blitt nærmere halvert de siste 10 år. Det utgjorde i 2021 3,2 prosent av salget av reseptfrie smertestillende målt i doser (DDD). Bruk av fenazon koffein er ikke lenger anbefalt på grunn av bivirkninger (2).

Andre legemidler som selges i apotek er acetylsalisylsyre (Aspirin®) og paracetamol i kombinasjon med acetylsalisylsyre og/eller koffein (Paralen® og ParacetDuo®).

Forkjølelse og luftveisplager

Nesespray ved forkjølelse

Totalt ble det solgt 7,6 millioner pakninger med slimhinneavsvellende nesespray (f.eks Otrivin®, Rhinox®, Otrivin Comp®) i 2021 (tabell 1 og tabell 2). Dette er en økning på 16 prosent fra 2020 målt i doser (DDD). Andelen som selges i dagligvarehandelen fortsetter å stige. For nesespray mot tett nese (xylometazolin) var andelen som selges i dagligvare 74 prosent, og for kombinasjonsspray mot både tett og rennende nese, xylometazolin og og ipratropiumbromid (Otrivin Comp®) var andelen 40 prosent (tabell 3). Oksymetazolin (Rhinox®) mot tett nese har kun blitt solgt i apotek, og utgjør en liten andel av det totale salget av nesespray.

Andre forkjølelsesmidler

I 2021 ble det solgt cirka 1 million reseptfrie pakninger med slimløsende og hostedempende midler, en økning på 11 prosent i forhold til salget i 2020 målt i doser (DDD). I forhold til 2019, var det en nedgang på 21,4 prosent. De mest solgte midlene innenfor denne gruppen av forkjølelsesmidler i 2020 var slimløsende midler som acetylcystein (Bronkyl®) og bromheksin (Bisolvon®). I tillegg ble det solgt over 240 tusen pakninger med legemidler mot sår hals (sugetabletter/munnspray), dette er en økning på 1,9 prosent fra 2020, men en nedgang på 37 prosent i forhold til 2019, se figur 3.

Det ble solgt cirka 210 tusen pakninger, omtrent samme antall som i 2020, med krem/stift som inneholder et av de antivirale virkestoffene aciklovir eller penciklovir (f.eks. Antix®, Vectavir®, Zovirax®) som brukes mot munnsår forårsaket av herpes simplex viruset, også kalt forkjølelsessår.

Forkjølelsesmidler unntatt nesespray

Figur 3. Salg av slimløsende midler, midler mot sår hals og hostedempende midler målt i tusen pakninger i perioden 2017-2021. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.
Figur 3. Salg av slimløsende midler, midler mot sår hals og hostedempende midler målt i tusen pakninger i perioden 2017-2021. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.

 

Mage-tarm plager

Denne gruppen omfatter legemidler ved syrerelatert plager, legemidler mot diaré og avførende midler.

Midler mot syrerelaterte plager

Mest brukte midler mot syrerelaterte plager er famotidin (Pepcid® tabletter) og pantoprazol (Somac® tabletter), det ble solgt cirka 320 tusen reseptfrie pakninger av disse legemidlene i 2021, en økning på 1,6 prosent i forhold til 2020. Mange får slike legemidler på resept for kroniske plager. I tillegg selges Gaviscon® (tyggetabletter og mikstur) mot sure oppstøt og tyggetabletter med aluminiumsalter og kalsiumkarbonat (Titralac®, Novaluzid®) mot syrerelaterte plager.

Midler mot diaré

Loperamid (Imodium® Imodium® Comp tabletter) er det vanligste reseptfrie legemidler mot diaré. Det ble solgt 315 tusen pakninger i 2021, tilsvarende som 2020. Dette er nedgang på 11,4 prosent i forhold til 2019. Dette er legemidler som er vanlig å ha med på reise, så hovedårsaken til reduksjonen kan være mindre reisevirksomhet på grunn av restriksjoner i forbindelse med koronapandemien.

Avførende midler

Mest brukt målt i doser (DDD) er laktulose som brukes forebyggende mot forstoppelse. Her har vi likevel ikke en fullstendig oversikt over mengde brukt da laktulose også selges som handelsvare (ikke legemiddel), totalsalget er ikke inkludert i legemiddelstatistikken. Det samme gjelder fiberprodukter som f.eks. loppefrø.

Bisakodyl (Dulcolax® tabletter og stikkpiller og Toilax® tabletter) og natriumpikosulfat (Laxoberal® dråper) er legemidler som kun skal brukes ved midlertidig forstoppelse i kortere perioder. Det ble i 2021 solgt en halv million pakninger av disse produktene, og salget økte med cirka 3 prosent fra 2020.

Røykeavvenningsmidler med nikotin

Det ble solgt 2,2 millioner pakninger av nikotinholdige røykeavvenningsmidler (Nicorette®, Nicotinell® og Zonnic®) i 2021, og salget økte med 2,7 prosent målt i doser (DDD) i forhold til 2020 (tabell 2). Disse midlene finnes i flere former som f.eks. tyggegummi og plaster. Halvparten av salget skjer i dagligvarehandelen (tabell 3), denne andelen har vært stabil i flere år. Salget av nikotinholdige midler har vært økende over tid. Årsaker til dette kan blant annet være at flere slutter å røyke eller at flere bruker nikotinproduktene over en lengre periode enn anbefalt.

Intim og sex

Viagra (sildenafil) i reseptfri pakning

Fra 1. januar 2020 ble Viagra Reseptfri® (sildenafil) til bruk ved ereksjonssvikt tillatt solgt reseptfritt etter samtale med farmasøyt på apotek i stedet for resept fra lege. I 2021 ble det solgt 180 tusen reseptfrie pakninger (8 prosent mer enn i 2020). Reseptfritt salg utgjør 27 prosent av det totale salget av sildenafil målt i doser (DDD).

Nødprevensjon

I 2021 ble det solgt 117 tusen pakker nødprevensjon (NorLevo® og EllaOne®). Dette er en nedgang på omtrent 3 prosent fra året før. Salg av nødprevensjon har blitt redusert med rundt 25 prosent de siste ti år. Dette kan skyldes at unge kvinner har bedre tilgang og får økonomisk støtte til kjøp av prevensjonsmidler. Blant annet kan økt bruk av langtidsvirkende prevensjonsmidler (P-staver og spiral) ha ført til mindre bruk av nødprevensjon.

Midler mot underlivssopp

Det ble solgt rundt 56 tusen reseptfrie pakninger av flukonazol kapsel (Diflucan®) i 2021, dette er en reduksjon på rundt 1,4 prosent fra året før. Det samlede salget av klotrimazol (Canesten®) og ekonazol (Pevaryl®) i enkelt og kombinasjonspakninger med krem var 217 tusen pakninger i 2021, som er 5 prosent lavere enn i 2020.

Midler mot underlivsplager i og etter overgangsalderen

Reseptfrie legemidler som er tilgjengelig uten resept mot underlivsplager i og etter overgangsalder er vagitorier og vaginalkrem med innhold av østradiol (Ovesterin®) og østriol (Vagifem®). Sistnevnte ble tilgjengelig i reseptfrie pakninger i 2020, og utgjør bare 2,9 prosent av salget i denne gruppen målt i doser (DDD) i 2021. Det ble totalt solgt over 100 tusen reseptfrie pakninger av disse legemidlene i 2021.

Allergi

Det ble solgt 630 tusen reseptfrie pakninger av cetirizin (Zyrtec®) mot allergi i 2021, og salget økte med nærmere 1,5 prosent målt i doser (DDD) sammenlignet med 2020 (tabell 2). Andelen solgt i dagligvarehandelen var på 25 prosent, dette har vært en relativt stabil andel over flere år (tabell 3). Reseptfritt salg utgjorde 18,4 prosent av det totale salget av cetirizin (reseptpliktig og reseptfritt) i 2021. I tillegg har feksofenadin (Telfast®) blitt solgt i reseptfrie pakninger i apotek, og utgjør 6,8 prosent av det totale salget av allergitabletter uten resept.

Salget av øyedråper mot allergi økte med 3 prosent i 2021 i forhold til 2020 målt i pakninger. Levokabastin (Livostin®) utgjorde den største andelen av salget med 60 prosent målt i pakninger. De reseptfrie pakningene av Livostin® kan forskrives på blå resept, og dette vil utgjøre en viss andel av salget.

Nesespray brukt mot allergi finnes som levokabastin (Livostin®) og nesesprayer med kortikosteroid (Nasonex®, Otrason®, Livicort® og Nasocort®). Reseptfritt salg av nesespray med kortikosteroid gikk ned med 8 prosent i forhold til 2020.

Noen antihistaminer brukes som reisesyketabletter. Salget av slike antihistaminer (Postafen®, Marzine®) økte med 3,7 prosent i forhold til 2020, men ble redusert med 17 prosent sammenlignet med 2019.

Andre reseptfrie legemidler

Andre reseptfrie legemidler som ikke omtales videre i denne artikkelen omfatter blant annet vitaminer, mineraler, diverse kremer og salver mot f.eks. eksem, skabb og lus, kunstig tårevæske og munn- og tannprodukter.

 

Legemiddelsalg utenom apotek (LUA)

Utvalget av legemidler som tas inn av dagligvarekjedene endrer seg lite selv om Statens legemiddelverk utvider listen over hva som tillates solgt utenom apotek.  Legemidlene i tabell 2 og tabell 3 nedenfor utgjør 98 prosent av legemiddelomsetningen i dagligvarehandelen. Kjente merkevarer utgjøre det mest av salget.

Salg av legemidler i dagligvarehandelen utgjorde omtrent 34 prosent av det totale salget av reseptfrie legemidler (apotek og dagligvare) i 2021.

Tabell 2 viser salget av de mest solgte reseptfrie legemidlene angitt i antall pakninger og i antall doser per 1000 innbyggere per døgn (definerte døgndoser, DDD), samt prosentvis endring i antall DDD i forhold til 2019. Tabell 3 viser andel solgt utenom apotek i perioden 2012 til 2021.

Legemidler solgt i apotek og dagligvarehandel

Tabell 2. Salg av reseptfrie legemidler i apotek og dagligvarehandelen 2021. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.
Tabell 2. Salg av reseptfrie legemidler i apotek og dagligvarehandelen 2021. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.

Utvikling: reseptfrie midler i apotek og dagligvarehandel

Figur 4. Salg av reseptfrie legemidler i apotek og dagligvarehandelen målt i millioner DDD i perioden 2012-2021. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.
Figur 4. Salg av reseptfrie legemidler i apotek og dagligvarehandelen målt i millioner DDD i perioden 2012-2021. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.

Andel salg i dagligvarehandelen

Tabell 3. Andel av reseptfritt salg i dagligvare i doser (DDD), 2012 – 2021. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.
Tabell 3. Andel av reseptfritt salg i dagligvare i doser (DDD), 2012 – 2021. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.

Aktuelle nettsider