Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Reseptfritt salg av legemidler i 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Reseptfritt salg av legemidler i 2020

Artikkel

Reseptfritt salg av legemidler i 2020

I Norge ble det solgt reseptfrie legemidler for omtrent 3,5 milliarder kroner (beregnet beløp) i 2020. Apotekene står for det meste av salget, men enkelte legemidler selges også i dagligvarehandelen.

I Norge ble det solgt reseptfrie legemidler for omtrent 3,5 milliarder kroner (beregnet beløp) i 2020. Apotekene står for det meste av salget, men enkelte legemidler selges også i dagligvarehandelen.


Bruk av reseptfrie legemidler for å behandle enkle medisinske plager som ikke krever legekontakt (egenomsorg) kan være positivt for den enkelte og vil også kunne avlaste helsetjenesten.

Reseptfrie legemidler i egenomsorg kan inndeles i følgende grupper: 

  • Smerte og feber
  • Forkjølelse og luftveisplager (slimhinneavsvellende nesespray, hoste og forkjølelsesmidler, sugetabletter ved sår hals, midler mot herpesmunnsår)
  • Røykeavvenningsmidler med nikotin
  • Mage-tarm plager (avføringsmidler, midler ved diaré, syredempende midler)
  • Intim og sex (nødprevensjon, midler ved ereksjonssvikt, midler mot sopp, plager i overgangsalderen)
  • Allergi (antihistaminer, nese- og øyedråper)

Her følger en omtale av salget i disse legemiddelgruppene og oversikt over salget av legemidler som selges både i apotek og dagligvarehandelen. Tallene er hentet fra Grossistbasert legemiddelstatistikk ved Folkehelseinstituttet og omfatter også reseptfrie legemidler solgt til institusjon. Enkelte av legemidlene kan også være levert ut etter blå resept.

Tabell 1. De ti mest solgte legemidlene innenfor egenomsorgsområdene omtalt i artikkelen målt i definerte døgndoser (DDD)/1000 innbygger/døgn

 

Virkestoff (mest solgte merkevare)

Bruksområde

1

Xylometazolin (Otrivin®)

Tett nese

2

Paracetamol (Paracet®)

Smerter

3

Laktulose (Duphalac®)*

Forstoppelse

4

Nikotin (Nicorette®)

Røykeavvenning

5

Ibuprofen (Ibux®)

Smerter

6

Cetirizin (Zyrtec®)

Allergi

7

Natriumpikosulfat (Laxoberal®)

Forstoppelse

8

Østriol (Ovesterin®)

Plager i overgangsalderen

9

Bisakodyl (Dulcolax®)

Forstoppelse

10

Ispaghula (loppefrø) (Vi-Siblin®)*

Forstoppelse

*Laktulose og loppefrø selges også som handelsvare, dette salget kommer ikke inn i legemiddelstatistikken. Vi har derfor ikke fullstendig oversikt over salget av disse legemidlene.

Andel reseptfri omsetning 2020

Figur 1. Andel reseptfri omsetning (apotekenes innkjøpspris, AIP) i 2020 fordelt på egenomsorgsgruppene. (Karbamid krem er ekskludert fra «andre egenomsorgsgrupper», da den i hovedsak forskrives på blå resept og utgjør en stor andel av omsetningen). Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet

Smerte og feber

Paracetamol

Preparater som inneholder paracetamol (bl. a. Paracet®, Panodil®, Pinex®), utgjorde over halvparten av det reseptfrie salget av legemidler mot feber og smerte i 2020 målt i doser (definerte døgndoser: DDD). Paracetamol er i de fleste tilfeller anbefalt som førstevalg ved behov for smertestillende, det er derfor positivt at den utgjør største delen av salget. Det ble i 2020 solgt i overkant av 9,5 millioner pakninger (tabell 2), som tilsvarer i underkant av to pakker à 20 tabletter per innbygger. 55 prosent av de reseptfrie pakningene ble solgt i dagligvarehandelen (tabell 3). Salget av reseptfri paracetamol var uendret i 2020 sammenlignet med 2019 (tabell 2), men det totale salget av paracetamol økte med rundt fem prosent målt i doser, bare reseptpliktig salg økte. Reseptfritt salg utgjorde 32 prosent av det totale salget av paracetamol (reseptpliktig og reseptfritt).

NSAIDs (ikke-steroide betennelsesdempende og smertestillende legemidler)

Reseptfrie pakninger med ibuprofen (Ibux®, Ibumetin®, Nurofen®) utgjorde over 30 prosent av salget av reseptfrie smertestillende midler i 2020 målt i doser (DDD). Salget av reseptfri ibuprofen hadde en liten økning i 2020 sammenlignet med 2019 (tabell 2), og utgjorde 54 prosent av det totale salget (reseptpliktig og reseptfritt). Andel solgt i dagligvarehandelen var 37 prosent i 2020 (tabell 3).

I apotek selges også reseptfrie pakninger med naproksen (Proxan®, Naproxen®) og diklofenak (Voltarol®), disse utgjør henholdsvis 2,6 og 1,4 prosent av det reseptfrie salget av smertestillende midler i 2020 målt i doser (DDD). Totalt reseptfritt salg av NSAIDs ble redusert med en prosent fra 2019.

I tillegg ble det i 2020 solgt i underkant av 600 000 pakninger ibuprofen og diklofenak som gel til bruk på huden mot blant annet smerter ved forstuing eller forstrekning.

Det selges også glukosamin som brukes ved artrose både i apotek og dagligvarehandelen. Disse utgjør en liten andel av det reseptfrie salget

Andre smertestillende legemidler

Preparater med kombinasjon av fenazon og koffein har vært brukt i flere år mot bl.a. hodepine, men salget har blitt nærmere halvert de siste 10 år. Det utgjør i 2020 3,8 prosent av salget av reseptfrie smertestillende målt i doser (DDD). Bruk av fenazon koffein er ikke lenger anbefalt på grunn av bivirkninger (1).

Andre legemidler som selges i apotek er acetylsalisylsyre (Aspirin®) og paracetamol i kombinasjon med acetylsalisylsyre og/eller koffein (Paralen® og ParacetDuo®).

Forkjølelse og luftveisplager

Salget av reseptfrie legemidler innenfor denne gruppen ble redusert i alle kategorier. Dette kan indikere at det har vært færre forkjølelser i løpet av 2020. Sosial distansering og bedre hygienetiltak under koronapandemien kan være en årsak til dette.

Nesespray ved forkjølelse

Totalt ble det solgt 6,6 millioner pakninger med slimhinneavsvellende nesespray (f.eks Otrivin®, Rhinox®, Otrivin Comp®) i 2020 (tabell 2). Dette er en nedgang på 3,5 prosent fra 2019 målt i doser (DDD). Andelen som selges i dagligvarehandelen fortsetter derimot å stige. For nesespray mot tett nese (xylometazolin) var andelen som selges i dagligvare 73 prosent, og for kombinasjonsspray mot både tett og rennende nese var andelen 42 prosent (tabell 3). Oksymetazolin (Rhinox®) mot tett nese har kun blitt solgt i apotek, og utgjør en liten andel av det totale salget av nesespray.

Andre forkjølelsesmidler

I 2020 ble det solgt cirka 1 million reseptfrie pakninger med slimløsende og hostedempende midler, en nedgang på 29 prosent i forhold til salget i 2019 målt i doser (DDD). De mest solgte midlene innenfor denne gruppen av forkjølelsesmidler i 2020 var slimløsende midler med acetylcystein (Bronkyl®) og bromheksin (Bisolvon®). I tillegg ble det solgt over 230 000 pakninger med legemidler mot sår hals (sugetabletter/munnspray), dette er en reduksjon på 37 prosent fra 2019.

Det ble solgt cirka 200 000 pakninger med krem/stift som inneholder et av de antivirale virkestoffene aciklovir eller penciklovir (f.eks. Antix®, Vectavir®, Zovirax®) som brukes mot munnsår forårsaket av herpes simplex viruset, også kalt forkjølelsessår.

Mage-tarm plager

Denne gruppen omfatter legemidler ved syrerelatert plager, legemidler mot diaré og avførende midler. 

Midler mot syrerelaterte plager

Mest brukte midler mot syrerelaterte plager er famotidin (Pepcid® tabletter) og pantoprazol (Somac® tabletter), det ble solgt mer enn 300 000 reseptfrie pakninger av disse legemidlene i 2020, en økning på 21 prosent fra 2019. Mange får slike legemidler på resept for kroniske plager. I tillegg selges Gaviscon® (tyggetabletter og mikstur) mot sure oppstøt og tyggetabletter med aluminiumsalter og kalsiumkarbonat (Titralac®, Novaluzid®) mot syrerelaterte plager.

Midler mot diaré

Loperamid (Imodium® Imodium® Comp tabletter) er det vanligste reseptfrie legemidler mot diaré. Det ble solgt over 300 000 pakninger i 2020, en reduksjon på 21 prosent sammenlignet med 2019. Dette er legemidler som er vanlig å ha med på reise, så hovedårsaken til reduksjonen kan være reiserestriksjoner i forbindelse med koronapandemien.

Avførende midler

Mest brukt målt i doser (DDD) er laktulose som brukes forebyggende mot forstoppelse. Her har vi likevel ikke en fullstendig oversikt over mengde brukt da laktulose også selges som handelsvare, totalsalget er ikke inkludert i legemiddelstatistikken. Det samme gjelder fiberprodukter som f.eks. loppefrø.

Bisakodyl (Dulcolax® tabletter og stikkpiller og Toilax® tabletter) og natriumpikosulfat (Laxoberal® dråper) er legemidler som kun skal brukes ved midlertidig forstoppelse i kortere perioder. Det ble i 2020 solgt en halv million pakninger av disse produktene, og salget økte med syv prosent fra 2019.

Røykeavvenningsmidler med nikotin

Det ble solgt 2,2 millioner pakninger av nikotinholdige røykeavvenningsmidler (Nicorette®, Nicotinell® og Zonnic®) i 2020, og salget økte med 11 prosent i forhold til 2019 målt i doser (DDD) (tabell 2). Disse midlene finnes i flere former som f.eks. tyggegummi og plaster. Halvparten av salget skjer i dagligvarehandelen (tabell 3), denne andelen har vært stabil i flere år. Salget av nikotinholdige midler har vært økende over tid. Årsaker til dette kan blant annet være at flere slutter å røyke eller at flere bruker nikotinproduktene over en lengere periode enn anbefalt.

Salg av røykeavvenningsprodukter

Figur 2. Viser salget av røykeavvenningsprodukter med nikotin målt i DDD/1000 innbygger/døgn i perioden 2011-2020. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet

Intim og sex

Viagra (sildenafil) i reseptfri pakning

Fra 1. januar 2020 ble Viagra Reseptfri® (sildenafil) til bruk ved ereksjonssvikt tillatt solgt uten resept fra lege etter samtale med farmasøyt på apotek. Inkludert salg fra grossist til apotek i desember 2019, ble det solgt i underkant av 200.000 pakninger i 2020. Dette tilsvarer i underkant av 30 prosent av det totale salget av sildenafil (reseptfritt og reseptpliktig) målt i doser (DDD).

Nødprevensjon

I 2020 ble det solgt om lag 112 000 pakker nødprevensjon (NorLevo® og EllaOne®). Dette er en nedgang på omtrent tre prosent fra året før. Salg av nødprevensjon har blitt redusert med rundt 29 prosent de siste ti år. Dette kan skyldes at unge kvinner har bedre tilgang og får økonomisk støtte til kjøp av prevensjonsmidler. Blant annet kan økt bruk av langtidsvirkende prevensjonsmidler (P-staver og spiral) ha ført til mindre bruk av nødprevensjon.

Midler mot underlivssopp

Det ble solgt rundt 57 000 reseptfrie pakninger av flukonazol kapsel (Diflucan®) i 2020, dette er en reduksjon på rundt seks prosent fra året før. Det samlede salget av klotrimazol (Canesten®) og ekonazol (Pevaryl®) i enkelt og kombinasjonspakninger med krem var i underkant av 230 000 pakninger i 2020 og omtrent uendret fra året før.

Midler mot underlivsplager i og etter overgangsalderen

Reseptfrie legemidler som er tilgjengelig uten resept mot underlivsplager i og etter overgangsalder er vagitorier og vaginalkrem med innhold av østradiol (Ovesterin®) og østriol (Vagifem®). Sistnevnte ble tilgjengelig i reseptfrie pakninger i 2020, og utgjør bare en prosent av salget i denne gruppen målt i doser (DDD). Det ble totalt solgt over 95 000 reseptfrie pakninger av disse legemidlene.

Allergi

Det ble solgt over 600 000 reseptfrie pakninger av cetirizin (Zyrtec®) mot allergi i 2020, og salget økte med nærmere 14 prosent målt i doser (DDD) sammenlignet med 2019 (tabell 2). Andelen solgt i dagligvarehandelen var på 24 prosent, dette har vært en relativt stabil andel over flere år (tabell 2). Reseptfritt salg utgjorde 19 prosent av det totale salget av cetirizin (reseptpliktig og reseptfritt) i 2020. I tillegg har feksofenadin (Telfast®) blitt solgt i reseptfrie pakninger i apotek, og utgjør ni prosent av det totale salget av allergitabletter uten resept.

Salget av øyedråper mot allergi ble redusert med fem prosent i 2020 i forhold til 2019 målt i pakninger. Levokabastin (Livostin®) utgjorde den største andelen av salget med 58 prosent målt i pakninger. De reseptfrie pakningene av Livostin® kan forskrives på blå resept, og dette vil utgjøre en viss andel av salget.

Nesespray brukt mot allergi finnes som levokabastin (Livostin®) og nesesprayer med kortikosteroid (Nasonex®, Otrason®, Livicort® og Nasocort®). Fratrukket antall DDD forskrevet på blå resept i 2020 (ref. Reseptregisteret) utgjorde levokabastin 33 prosent av det totale reseptfrie salget av nesespray mot allergi målt i doser og salget økte med 18 prosent fra 2019. Reseptfritt salg av nesespray med kortikosteroid økte med fire prosent fra 2019.

Noen antihistaminer brukes som reisesyketabletter. Salget av slike antihistaminer (Postafen®, Marzine®) ble redusert med 20 prosent i 2020 sammenlignet med 2019. Dette er som forventet i et år med mindre reiser og mobilitet i befolkningen.

Andre reseptfrie legemidler

Andre reseptfrie legemidler som ikke omtales videre i denne artikkelen omfatter blant annet vitaminer, mineraler, diverse kremer og salver mot f.eks. eksem, skabb og lus, kunstig tårevæske og munn- og tannprodukter.

Legemiddelsalg utenom apotek (LUA)

Utvalget av legemidler som tas inn av dagligvarekjedene endrer seg lite selv om Statens legemiddelverk utvider listen over hva som tillates solgt utenom apotek.  Legemidlene i tabellene nedenfor utgjør 97 prosent av legemiddelomsetningen i dagligvarehandelen. Kjente merkevarer utgjøre det mest av salget.

Salg av legemidler i dagligvarehandelen utgjorde omtrent 30 prosent av det totale salget av reseptfrie legemidler (apotek og dagligvare) i 2020.

Tabell 2 viser salget av de mest solgte reseptfrie legemidlene angitt i antall pakninger og i antall doser per 1000 innbyggere per døgn (definerte døgndoser, DDD), samt prosentvis endring i antall DDD i forhold til 2019.  Tabell 3 viser andel solgt utenom apotek i perioden 2011 til 2020.

Tabell 2: Salg av reseptfrie legemidler i apotek og dagligvarehandelen 2020

Virkestoff

(ATC kode)

Bruksområde

Totalt antall pakninger 2020

(millioner)

 

Totalt reseptfritt salg 2020

(vist i DDD/1000 innbygger/døgn)

Prosentvis endring i antall DDD reseptfritt salg i forhold til 2019

Ibuprofen

(M01AE01)

Smerter

3,8

8,8

1,4

Paracetamol (N02BE01)

Smerter

9,5

15,1

0,2

Nikotin

(N07BA01)

Røykeavvenning

2,2

9,0

11

Nesespray*

(R01AA05, R01AA07, R01AB06)

Nesetetthet ved forkjølelse

6,6

40,4

-3,5

Cetirizin

(R06AE07)

Allergi

0,6

7,2

13,7

*omfatter virkestoffene oksymetazolin og xylometazolin (inkludert kombinasjon med ipratropiumbromid)

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet

Tabell 3: Andel av reseptfritt salg i dagligvare i doser (DDD), 2011 – 2020.

Virkestoff

(varemerke)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ibuprofen

 (Ibux®)

38

39

38

38

40

39

39

38

38

37

Paracetamol

 (Panodil®, Paracet®)

50

50

51

52

54

54

55

55

56

55

Nikotin

(Nicorette®/
Nicotinell®,
Zonnic®)

31

35

39

44

47

47

50

50

50

50

Xylometazolin

 (Otrivin®)

61

62

64

65

67

68

69

70

71

73

Xylometazolin/

ipratropium-
bromid
(Otrivin comp®)

-

-

20

30

35

32

33

32

33

42

Cetirizin

 (Zyrtec®)

10

19

23

23

26

23

23

22

25

24

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet

  1. Helsenorge, Reseptfrie smertestillende medisiner, sist besøkt 07.03.2021