Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Reseptfrie legemidler første halvår 2015:

Økt salg av nesespray

Publisert Oppdatert


Det har vært en fortsatt økning i salget av nesespray mot nesetetthet. Salget av reseptfrie smertestillende legemidler, både i dagligvarehandelen og apotek, økte også svakt i 1. halvår 2015 viser tall fra Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

Nesespray ved tett nese

Salg av nesesprayer (oksymetazolin og xylometazolin) økte med syv prosent i 1. halvår 2015 i forhold til samme periode i fjor. Andelen som selges i dagligvare er svakt økende. I 1. halvår 2015 ble totalt 62% av neseprayene solgt i dagligvarehandelen. Tallene viser at en av to innbyggere i gjennomsnitt kjøpte en flaske nesespray i første halvår. Totalt salg av nesespray målt i doser har økt med rundt 40 % fra 2004.

Slimhinneavsvellende nesedråper skal bare brukes som korttidsbehandling av nesetetthet. Sammenhengende bruk over 10 dager anbefales ikke da langvarig bruk kan føre til vedvarende nesetetthet.

Lua figur 1 2015.png

Figur 1: Totalt salg av nesesprayer mot nesetetthet angitt i DDD/1000 innbyggere/døgn 2004-1. halvår 2015. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Smertestillende midler

Paracetamol

Totalt salg av paracetamol i reseptfrie pakninger målt i doser (Definerte Døgn Doser, DDD) gikk opp med fire prosent i de første seks månedene i 2015 sammenlignet med samme periode i 2014. Totalt ble det solgt 4,6 millioner pakninger, hvorav 2,4 millioner pakninger i dagligvare. Dette tilsvarer nesten en pakning (20 tabletter) per person i løpet av halvåret.

Totalt salg av paracetamol (reseptpliktig og reseptfritt) økte i samme periode med fem prosent. Andelen reseptfritt salg av paracetamol var stabile på 42 % i 1. halvår 2015 i forhold til samme periode i fjor. Over tid har reseptfrie pakninger hatt en synkende andel av totalsalget av paracetamol.

Ibuprofen

Totalt salg av reseptfrie pakninger av ibuprofen gikk 1. halvår 2015 opp med tre prosent sammenlignet samme periode i fjor. Rundt 40 prosent av reseptfritt ibuprofen selges i dagligvarehandelen og andelen har vært stabil de siste årene.

Totalt salg av ibuprofen (reseptpliktig og reseptfritt) gikk opp med 1,6 prosent. Andel solgt reseptfritt var 55 prosent, tilnærmet uendret fra året før.

fhi
fhi

Figur 2: Totalt salg av ibuprofen og paracetamol (smertestillende) i reseptfrie pakninger angitt i DDD/1000 innbyggere/døgn fordelt på apotek og dagligvarehandelen 2004-1. halvår 2015. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Røykeavvenningsmidler med nikotin

Salget av røykeavvenningsmidler (for eksempel nikotintyggegummi) økte fortsatt i 1. halvår 2015 og var 11 prosent høyere enn samme periode i 2014, målt i doser. Dagligvare andelen har gradvis økt fra 25 % i 2010 til 45 % de første 6 månedene i 2015.

Nødprevensjon

Totalt ble det solgt i overkant av 70 000 doser nødprevensjon i første halvår 2015, hvorav 5000 (syv prosent) i dagligvarehandelen. Salget av nødprevensjon var uforandret i forhold til samme periode i fjor.

Fra mai 2015 har to ulike typer reseptfri nødprevensjon vært tilgjengelig. Preparatet Norlevo® (virkestoff levonorgestrel) er tilgjengelig både i dagligvare og apotek, mens Ellaone® (virkestoff ulipristal) foreløpig er tilgjengelig i apotek. Statens legemiddelverk har forslått at Ellaone® også skal bli tilgjengelig i butikk fra februar 2016. Tidsvinduet for inntak etter ubeskyttet sex/prevensjonssvikt er 120 timer (5 døgn) for ulipristal, mens det er 72 timer (3 døgn) for levonorgestrel.

Midler mot allergi

I 1. halvår 2015 sank salget av reseptfrie pakninger med cetirizin tabletter (antihistamin) med 20 prosent sammenlignet med 1. halvår 2014. Andelen solgt i dagligvarehandelen var uforandret på 23 prosent. Bruk av allergimidler påvirkes av sesongvariasjoner og nedgangen i bruken kan skyldes av pollensesongen var mildere i 2015 enn i 2014.

De mest solgte legemidlene i dagligvarehandelen og apotek

Tabell 1: viser totalt reseptfritt salg i 1. halvår 2015 for de mest solgte legemidlene som både selges i dagligvarehandelen og apotek i antall solgte pakninger, volum målt i doser(Definerte Døgn Doser, DDD) og endring i forhold til 1. halvår 2014. (Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Nasjonalt folkehelseinstitutt)
Virkestoff
(varemerker i butikk, ATC kode)
 Bruksområde  Totalt antall pakninger 1. halvår 2015
(millioner)

 Totalt reseptfritt salg i apotek og butikk i 1. halvår 2015
(angitt i DDD/1000 innbygger/døgn)

Prosentvis endring i antall DDD reseptfritt salg i forhold til 1. halvår 2014 
Ibuprofen
(Ibux) (M01AE01)

Smerter

 2,0  9,3  3 %
Paracetamol (Paracet/Panodil) (N02BE01) Smerter  4,6  15,2  4 %
Nikotin (Nicorette/Nicotinell)
(N07BA01)
Røykeavvenning  0,76  7,0  11 %
Oksymetazolin
(Rhinox) (R01AA05)
Nesetetthet ved forkjølelse   0,13
(Selges kun i apotek)
 1,2  -10 %
Xylometazolin (Otrivin) (R01AA07) Nesetetthet ved forkjølelse  2,3  30,0  8 %
Xylometazolin/
Ipratropiumbromid (Otrivin comp) (R01AB06)
Nesetetthet ved forkjølelse  0,16  2,2  27 %
Cetirizin
(Zyrtec) (R06AE07)
 Allergimedisin  0,27  6,1  -20%

Legemidlene som er inkludert i tabellen ovenfor utgjorde 96 % av hele legemiddelomsetningen i kroner i dagligvarehandelen.

Tabell 2: viser prosentandeler (av antall DDD) solgt i dagligvarehandelen for legemidlene i foregående tabell for perioden 2010 – 1.halvår 2015 (Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Nasjonalt folkehelseinstitutt)

Virkestoff

(ATC kode)

2010

2011

2012

2013

2014

1.halvår

2015

Ibuprofen (M01AE01)

39 %

38 %

39 %

38 %

38 %

39 %

Paracetamol (N02BE01)

48 %

50 %

50 %

51 %

52 %

54 %

Nikotin

(N07BA01)

25 %

31 %

35 %

39 %

44 %

45 %

Xylometazolin (R01AA07)

57 %

61 %

62 %

64 %

65 %

67 %

Xylometazolin/

ipratropiumbromid (R01AB06)

-

-

-

20 %

30 %

33 %

Cetirizin
(R06AE07)

8 %

10 %

19 %

23 %

23 %

23 %

Andre legemidler

Glukosamin som brukes til behandling av slitasjegikt (artrose) ble tillatt solgt i dagligvare i februar 2015, men salget utenom apotek er hittil lavt. Slimløsende hostesaft (Tussin), reisesyketabletter (Postafen) samt noen allergimidler (øyedråper/nesespray) selges også i dagligvarehandelen. I tillegg selges det et lite volum av andre legemidler, blant annet midler mot halsbrann/sure oppstøt (Pepcid) og mot diaré (Imodium).

Statens legemiddelverk bestemmer hvilke legemidler som kan selges utenom apotek og utvalget revideres årlig. Mange av legemidlene som Statens legemiddelverk har bestemt kan selges utenom apotek, er ikke tatt inn i vareutvalget av dagligvarekjedene. Totalt selges rundt tjue forskjellige legemidler i dagligvarehandelen.