Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Økt salg av nesespray og nikotinholdige legemidler i første halvår 2017»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Økt salg av nesespray og nikotinholdige legemidler i første halvår 2017

Artikkel

Økt salg av nesespray og nikotinholdige legemidler i første halvår 2017

Salg av nesespray økte med 17 prosent i første halvår 2017 sammenlignet med samme periode i 2016. Salg av nikotinholdige legemidler økte med 11 prosent.

Nesesprayflaske
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Salg av nesespray økte med 17 prosent i første halvår 2017 sammenlignet med samme periode i 2016. Salg av nikotinholdige legemidler økte med 11 prosent.


Dagligvarehandelens andel av salget av de mest solgte legemidlene var relativt stabil i forhold til 2016 (tabell 2).

Folkehelseinstituttet publiserer halvårlig statistikk som viser hvordan utviklingen i totalsalget av reseptfrie legemidler har vært, samt ser på hvordan salget fordeler seg mellom apotek og dagligvarehandel. Nedenfor følger tall for første halvår 2017.

Nesespray ved tett nese

I første halvår 2017 økte totalsalget målt i doser med 17 prosent. Totalt ble det solgt 3,1 millioner nesesprayer, og mer enn to av tre innbyggere kjøper disse legemidlene i butikk. Andelen som selges i butikk var omtrent det samme som i 2016. I løpet av de siste 10 årene har det totale salg av nesespray ved tett nese økt med rundt 50 prosent.

Salg av nesesprayer påvirkes av sesongvariasjoner av forkjølelse/influensa og av pollenallergi i befolkningen. Pollenspredningen startet tidligere enn normalt i 2017 på grunn av en mild vinter, og dette kan forklare noe av økningen de første seks månedene i 2017.

Nesesprayene skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 10 dager, da virkningen blir borte ved langtidsbruk og man i stedet kan få en motsatt effekt med kronisk tett nese.

Røykeavvenningsmidler med nikotin

Salget av røykeavvenningsmidler som f. eks. nikotintyggegummi/plaster økte med 11 prosent i første halvår 2017. Det har vært en gradvis økning i salget over tid. Andelen solgt i butikk var 49 prosent (tabell 2).

Smertestillende legemidler

Paracetamol

Salg av reseptfrie pakninger av paracetamol målt i doser (Definerte Døgn Doser, DDD) var stabilt i de første seks månedene i 2017 sammenlignet med samme periode i 2016. Totalt ble det solgt 4,6 millioner pakninger, hvorav vel halvparten (55 prosent) ble solgt i dagligvarehandelen. Dette tilsvarer i underkant av en pakning (20 tabletter) per innbygger i løpet av ett halvår.

Ibuprofen

Salg av reseptfrie pakninger av ibuprofen økte med 4 prosent i første halvår 2017 sammenlignet med samme periode i fjor. Andelen i dagligvare var på 38 prosent, og andelen har vært stabil over flere år (tabell 1 og 2).

Midler mot allergi

Salget av allergimedisin som inneholder virkestoffet cetirizin (Zyrtec®) økte med 9 prosent i første halvår 2017 (tabell 1). Andelen som ble solgt i dagligvare var 20 prosent, en svak nedgang i forhold til samme periode fjor (tabell 2). Reseptfrie pakninger av antihistaminer utgjør kun 11 prosent av totalt salg av allergitabletter.

Nødprevensjon

Totalt ble det solgt 60 500 doser (kurer) nødprevensjon i første halvår 2017, hvorav 4 600 (7 prosent) i butikk. Salg av nødprevensjon har hatt en nedgang i salg med rundt 1 500 doser (3 prosent) i forhold til samme periode i 2016. Andelen solgt i butikk har vært stabil over tid.

De mest solgte legemidlene i dagligvarehandelen og apotek

Tabell 1 viser salg angitt i antall pakninger, og i antall doser (Definerte Døgn Doser, DDD) samt prosentvis endring i antall DDD i forhold til første halvår 2016.

Tabell 1: Totalt salg av reseptfrie pakninger i apotek og dagligvarehandelen første halvår 2017

Virkestoff (ATC-kode)

Bruksområde

Totalt antall pakninger 1. halvår 2017 (millioner)

Totalt reseptfritt salg i apotek og butikk i 1. halvår 2017 (angitt i DDD/1000 innbygger/døgn)

Prosentvis endring i antall DDD reseptfritt salg i forhold til 1. halvår 2016

Ibuprofen (M01AE01)

Smerter 2,0 9,3 4 %

Paracetamol (N02BE01)

Smerter

4,6

14,9

0 %

Nikotin (N07BA01)

Røykeavvenning

0,9

7,8

11 %

Nesespray* (R01AA05, R01AA07, R01AB06)

Nesetetthet ved forkjølelse

3,1

39,7

17 %

Cetirizin (R06AE07)

Allergimedisin

0,35

7,6

9 %

*omfatter virkestoffene oxymetazolin og xylometazolin (inkludert kombinasjon med ipratropiumbromid)

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet

Tabell 2: Dagligvarehandelens andel av reseptfritt salg, 2011 – første halvår 2017.

Virkestoff

(ATC-kode)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.halvår

2017

Ibuprofen

 (Ibux®)

38 %

39 %

38 %

38 %

40 %

39 %

38 %

Paracetamol

 (Paracet®)

50 %

50 %

51 %

52 %

54 %

54 %

55 %

Nikotin

(Nicorette®/Nicotinell®)

31 %

35 %

39 %

44 %

47 %

47 %

49 %

Xylometazolin

 (Otrivin®)

61 %

62 %

64 %

65 %

67 %

68 %

69 %

Xylometazolin/

ipratropiumbromid

 (Otrivin comp®)

-

-

20 %

30 %

35 %

32 %

34 %

Cetirizin

 (Zyrtec®)

10 %

19 %

23 %

23 %

26 %

23 %

20 %

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet

Andre legemidler

Utvalget av legemidler som tas inn av dagligvarekjedene endrer seg lite selv om Statens legemiddelverk utvider listen over hva som tillates solgt utenom apotek.  Legemidlene i tabellene over utgjør 97 prosent av legemiddelomsetningen i dagligvarehandelen.