Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Legemiddelsalg utenom apotek i 2015

Butikkenes salg av reseptfrie legemidler fortsetter å øke

Publisert Oppdatert

Trillevogn fylt med pilleesker
Foto: Colourbox.com

Over halvparten av reseptfritt paracetamol og to av tre nesespray ble solgt i butikk. Dette viser nye tall for 2015 fra Folkehelseinstituttet.


Har du funnet en feil?

Smertestillende midler

Paracetamol

Salget av reseptfrie pakninger av paracetamol målt i doser (Definerte Døgn Doser - DDD), økte med 1,4 prosent i 2015 mens andelen solgt i dagligvare var på 54 prosent (tabell 2). Tallene tilsvarer at hver innbygger i snitt kjøpte 35 tabletter uten resept.

Totalt salg av paracetamol (reseptpliktig og reseptfritt) økte med 4 prosent i 2015. Figuren nedenfor viser utviklingen i totalt salg av paracetamol i perioden 2003-2015. Reseptfrie pakninger utgjorde en andel på 41 prosent av totalt salg av paracetamol i 2015 og denne andelen har gått ned over tid.

fhi
fhi

Figur: Salg av paracetamol 2003-2015 målt i DDD/1000 innbyggere/døgn. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet

Ibuprofen

Salg av reseptfrie pakninger av ibuprofen målt i doser økte med 0,7 prosent i 2015, mens andel solgt i dagligvare var 40 prosent (tabell 2).

Totalt salg av ibuprofen (reseptpliktig og reseptfritt) var stabilt i 2015.

Nesespray ved tett nese

To av tre personer kjøpte i 2015 nesespray som brukes ved nesetetthet i butikk (tabell 2). Det har over tid vært en gradvis økning i salg av nesespray, i 2015 var økningen 6 prosent. Salget tilsvarer at hver innbygger i snitt kjøpte en flaske.

Røykeavvenningsmidler med nikotin

Salget av røykeavvenningsmidler som f. eks. nikotintyggegummi og plaster økte med
10 prosent i 2015. Det har vært en gradvis økning i salget over tid. Andelen solgt i butikk var 47 prosent i 2015 (tabell 2).

Midler mot allergi

I 2015 sank salget av cetirizin (antihistamin) i reseptfrie pakninger med 14 prosent. Andel i dagligvarehandelen var 26 prosent i 2015, (tabell 2). Salget av cetirizin, reseptpliktig og reseptfritt, gikk ned med 4 prosent, mens samlet salg av alle antihistaminer var uforandret i 2015.

Nødprevensjon

Totalt ble det solgt 141 000 doser nødprevensjon i 2015, hvorav 9 700 (7 prosent) i butikk. Tallene er på sammen nivå som i 2014.

Fra mai 2015 har to ulike typer reseptfri nødprevensjon vært tilgjengelig: Norlevo® (levonorgestrel) og Ellaone® (ulipristal). Levonorgestrel kan selges utenom apotek, mens Ellaone® ble først tillat solgt i dagligvarehandelen fra februar 2016.

De mest solgte legemidlene i butikk og apotek

Tabell 1: Totalt reseptfritt salg i apotek og butikk i 2015. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet

Virkestoff

(ATC kode)

Bruksområde

Totalt antall pakninger 2015

(millioner)

 

Salg i 2015

(angitt i DDD/1000 innbygger/døgn)

Prosentvis endring i antall DDD reseptfritt salg i forhold til 2014

Ibuprofen

(M01AE01)

Smerter

4,0

9,3

0,7

Paracetamol

N02BE01

Smerter

9,1

14,9

1,4

Nikotin

(N07BA01)

Røykeavvenning

1,5

7,0

10

Nesespray*

(R01AA05, R01AA07, R01AB06)

Nesetetthet ved forkjølelse

5,3

33,4

5,5

Cetirizin

(R06AE07)

 

Allergimedisin

0,5

5,0

- 14

*omfatter virkestoffene oxymetazolin og xylometazolin (inkludert kombinasjon med ipratropiumbromid)
Kvantum angitt i antall solgte reseptfrie pakninger, og i doser (Definerte Døgn Doser - DDD) og endring i doser forhold til 2014.

Tabell 2: Prosentandeler av reseptfritt salg i butikk i perioden 2010 – 2015. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet

Virkestoff

(varemerker)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ibuprofen

 (Ibux®)

39 %

38 %

39 %

38 %

38 %

40 %

Paracetamol

 (Paracet®)

48 %

50 %

50 %

51 %

52 %

54 %

Nikotin

(Nicorette®/Nicotinell®)

25 %

31 %

35 %

39 %

44 %

47 %

Xylometazolin

 (Otrivin®)

57 %

61 %

62 %

64 %

65 %

67 %

Xylometazolin/

ipratropiumbromid

 (Otrivin comp®)

-

-

-

20 %

30 %

35 %

Cetirizin

 (Zyrtec®)

8 %

10 %

19 %

23 %

23 %

26 %

Andre legemidler

Utvalget av legemidler som tas inn av dagligvarekjedene endrer seg lite selv om Statens legemiddelverk utvider listen over legemidler som tillates solgt utenom apotek. Totalt selges rundt tjue forskjellige varemerker i dagligvarehandelen. Legemidlene som vises i tabellene ovenfor utgjør 97 prosent av totalsalget i dagligvare i antall pakninger. Slimløsende hostesaft (Tussin®), reisesyketabletter (Postafen®), midler mot halsbrann/sure oppstøt (Pepcid®) og diaré (Imodium®) selges også i butikk.