Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Faktaark

Fakta om legemiddelbruk i Norge

Folkehelseinstitutt har to viktige kilder med data om legemiddelbruk i Norge: Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret.

legemidler. Colourbox.com
legemidler. Colourbox.com

Antibiotika og smertestillende midler teller flest brukere

Bruken av legemidler gjenspeiler sykdommer og tilstander i befolkningen. Flest bruker antibiotika og ulike smertestillende legemidler.

Andre legemidler med mange brukere

Flest legemiddeldoser går til forebygging og behandling av hjerte- og karsykdommer, men også sovemidler, middel mot allergi og astma og midler mot spiserørsbetennelse er inkludert på listen over de 30 mest brukte legemidlene.

Bruk av vanedannende midler

Blant vanedannende midler finner vi sovemidler, beroligende midler, angstdempende midler, sterke smertestillende midler av typen opiater og opioider, samt enkelte andre legemidler.

Legemidlene deles inn i to reseptutleveringsgrupper, A og B: Betegnelsen A-preparater benyttes for narkotika og forskrivning skal skje på en autorisert blankett. B-preparater er andre vanedannende legemidler. De kan skrives ut på en vanlig reseptblankett, men kan bare ekspederes én gang.

Andelen som bruker B-preparater øker med alderen, og kvinner bruker oftere B-preparater enn det menn gjør.

Legemiddelbruk blant eldre

Tall fra Reseptregisteret viser at i aldersgruppen 65 år eller eldre har 91 % fått minst ett legemiddel på resept i 2011. Dersom man justerer denne andelen i forhold til hjemmeboende eldre, øker andelen til 96 %. I totalbefolkningen fikk vel 69 % minst ett legemiddel på resept i 2011.

I 2011 utgjorde personer 65 år eller eldre en andel på 21 % av alle legemiddelbrukerne og 47 % av totalt antall DDD som utleveres på resept. Størst andel eldre finner vi i blant brukere av legemidler til forebygging av blodpropp og legemidler ved hjerte/kar sykdommer.

Eldre bruker ofte flere legemidler

57 % av eldre legemiddelbrukerne fikk utlevert mer enn fem legemidler, mens for de under 65 år var andelen under 20 %. I 2011 fikk 21 % av legemiddelbrukere = 65 år mer enn 10 ulike legemidler på resept i løpet av et år. For de under 65 år var andelen som brukte over 10 legemidler 4,2 % i 2011.

I faglige retningslinjer anbefaler ofte flere legemidler for behandling eller forebygging av sykdom. Dersom et individ i tillegg behandles for flere lidelser, vil vedkommende ofte bruke mange legemidler. Tallene fra Reseptregisteret viser at mange eldre må forholde seg til mange legemidler og det kan øke faren for feilbruk.

Relaterte saker

Eksterne lenker