Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «2009: Økt forbruk av midler mot lakselus i norsk fiskeoppdrett i fjor»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 2009: Økt forbruk av midler mot lakselus i norsk fiskeoppdrett i fjor

Artikkel

2009: Økt forbruk av midler mot lakselus i norsk fiskeoppdrett i fjor

I 2009 har det vært en meget stor økning i salget av midler mot lakselus. Det er også en mindre økning i salget av antibakterielle midler og bedøvelsesmidler til fisk. Midler mot innvollsorm og sopp hadde en nedgang i salget i forhold til 2008.Økende resistens for midler mot lakselus har ført til at flere eldre midler som ikke har vært brukt på flere år, igjen er tatt i bruk.

I 2009 har det vært en meget stor økning i salget av midler mot lakselus. Det er også en mindre økning i salget av antibakterielle midler og bedøvelsesmidler til fisk. Midler mot innvollsorm og sopp hadde en nedgang i salget i forhold til 2008.Økende resistens for midler mot lakselus har ført til at flere eldre midler som ikke har vært brukt på flere år, igjen er tatt i bruk.


Laks.jpg
Det er observert økende resistens mot lakselusmidler som pyretroidene cypermetrin og deltametrin samt emamektin det siste året. Bruken av pyretroider har likevel økt fra 2008 til 2009, mens bruken av emamektin er redusert betraktelig. Eldre midler mot lakselus er tatt i bruk på grunn av resistensproblemene. Dette gjelder f.eks. azametifos, diflubenzuron og teflubenzuron. Hydrogenperoksid, som ikke har blitt brukt siden 1997, er også tatt i bruk igjen i 2009, hovedsakelig under kontrollerte betingelser i brønnbåt.

Økningen i salget av antibakterielle midler fra 2008-2009 var marginal og sett i forhold til biomasse produsert oppdrettsfisk, er forbruket svært lavt. Reseptbasert statistikk fra Mattilsynet for perioden 2000-2008 viser at salg av antibakterielle midler i økende grad har gått til behandling av nyere oppdrettsarter og spesielt torsk. Økningen i forbruket til torsk var for denne perioden positivt korrelert til økningen i biomasse torsk produsert. Data for salg per oppdrettsart foreligger ennå ikke for 2009.

Midler mot innvollsorm har hatt en årlig nedgang siden 2004 og soppmidler er tilbake på et tilsvarende nivå som før 2008.

I tabellene under finnes en oversikt over salg av antibakterielle midler, midler mot lakselus, innvollsorm og sopp, samt bedøvelsesmidler brukt i norsk fiskeoppdrett i perioden 2001-2009. Tallene er basert på salg fra legemiddelgrossister til apotek og fra fôrfirmaer til oppdrettere.

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Florfenikol

109

205

154

111

202

302

139

166

303

Flumekin

7

5

60

4

28

7

18

1

1

Lincomycin/ Spectinomycin (1:2)

 

 

 

 

 

50

66

70

43

Oksolinsyre

517

998

546

1035

977

1119

406

681

926

Oksytetracyklin

12

11

45

5

8

0

19

23

40

Totalt

645

1219

805

1159

1215

1478

648

941

1313

Tabell 2. Midler mot lakselus (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Azametifos

 

 

 

 

 

 

 

66

1460

Cypermetrin

69

62

59

55

45

49

30

32

88

Deltametrin

19

23

16

17

16

23

29

39

62

Diflubenzuron

-

-

-

-

-

-

-

-

1413

Emamektin

12

20

23

32

39

60

73

81

41

Hydrogenperoksid

 

 

 

 

 

 

 

 

308 tonn

Teflubenzuron

28

-

-

-

-

-

-

-

2028

Totalt

128

105

98

104

100

132

132

218

50921

1Hydrogenperoksid ikke inkludert

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fenbendazol

21

8

2

23

78

27

1

0

0

Praziquantel

100

152

232

412

122

145

94

91

29

Totalt

121

160

234

435

200

172

95

91

29

Tabell 4. Midler mot sopp (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Bronopol

392

396

422

314

377

492

493

751

508

Malakittgrønt

7

8

4,52)

0,72)

0,92)

0,92)

0,82)

0,62)

0

Totalt

399

404

427

315

378

493

494

752

508

2Har ikke gått til produksjon av matfisk

Tabell 5. Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Benzokain3

ca 500

ca 500

ca 500

ca 500

ca 400

ca 400

ca 700

ca 800

ca 800

Isoeugenol4

3

1

1,5

2,5

-

6,5

5

25

65

Klorbutanol

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Trikainmesilat (metakain)

440

827

699

737

960

1248

1269

21645

2379

3Beregnet salg til fiskeoppdrett.  Benzokain benyttes også i humanmedisin.
4Isoeugenol er bare benyttet i forskning
5Tallene er korrigert i forhold til fjorårets utgave av ”Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett”

Kildeangivelse: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2009. Data fra dette oppslaget kan fritt lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles forutsatt at det henvises til kilden på hver rapport, tabell eller figur.

Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med:
Professor , Inst. for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Norges veterinærhøgskole,
Professor , Inst. for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Norges veterinærhøgskole,