Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «2014: Forbruket av lakselusmidler er høyt og øker fortsatt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 2014: Forbruket av lakselusmidler er høyt og øker fortsatt

Artikkel

2014: Forbruket av lakselusmidler er høyt og øker fortsatt

Salget av midler mot lakselus i norsk fiskeoppdrett økte også i 2014. Salget av antibakterielle midler viste derimot en reduksjon i forhold til året før. Salget av midler mot innvollsorm har økt sammenlignet med 2013. Dette viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Salget av midler mot lakselus i norsk fiskeoppdrett økte også i 2014. Salget av antibakterielle midler viste derimot en reduksjon i forhold til året før. Salget av midler mot innvollsorm har økt sammenlignet med 2013. Dette viser tall fra Folkehelseinstituttet.


Fortsatt store problemer med resistent lakselus

Colourbox.com
Colourbox.com
Bruken av midler mot lakselus, både målt i kilo og i antall behandlingsdoser, fortsetter økningen fra 2013. Det var en økt bruk av alle virkestoffer mot lakselus, med unntak av cypermetrin.

Utviklingen i 2014 tyder på at norske lakselus fortsatt har høy grad av resistens mot legemidler. Forbruket av lakselusmidler har vært høyt siden 2009.

I 2013 var bruken av hydrogenperoksid tredoblet i forhold til året før. Forbruket har nær firedoblet seg fra 2013 til 2014. Hydrogenperoksid brukes både mot lakselus og mot amøbegjellesyke (AGD). Statistikken viser samlet salg.

Fortsatt marginal bruk av antibakterielle midler

Salget av antibakterielle midler til bruk på oppdrettsfisk i Norge har variert i perioden 2009-2014, men fordi salget er svært lavt kan små variasjoner i antall sykdomsutbrudd gi utslag i statistikken. Sett i forhold til biomasse oppdrettsfisk som produseres, er endringene i salget av antibakterielle midler til behandling av oppdrettsfisk marginale og salget er svært lavt; mengden antibakterielle midler som har blitt solgt de siste årene tilsvarer at anslagsvis 0,5-1 prosent av fisken ble behandlet med en antibiotikakur.

Salg av midler mot innvollsorm øker

Salget av midler mot innvollsorm har vist en årlig nedgang siden 2004, men økte for første gang fra 2010 til 2011. Siden 2011 har det vært en kraftig økning av salget av praziquantel.

Andre midler

Forbruket av soppmidlet bronopol har vært relativt stabilt i perioden 2010-2012, og etter en økning i 2013 er salget igjen noe redusert i 2014.

Isoeugenol, et beroligende middel til fisk i forbindelse med blant annet håndtering ved avlusing og vaksinering, har hatt en kraftig økning i forbruket etter at det fikk markedsføringstillatelse i 2013.

Tabellene 1 - 5 viser salg av antibakterielle midler, midler mot lakselus, innvollsorm og sopp, samt bedøvelsesmidler brukt i norsk fiskeoppdrett i perioden 2004-2014. Tallene er basert på salg fra legemiddelgrossister og fôrfirmaer. Legemidlene doseres forskjellig, og totalt antall kilo summeres derfor ikke.

Kildeangivelse: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet, 2015.

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

florfenikol

202

302

139

166

303

2871

3311

191

300

403

flumekin

28

7

18

1

1

-

-

-

-

-

lincomycin/ spectinomycin (1:2)

50

66

70

43

57

02

-

-

-

oksolinsyre

977

1119

406

681

926

308

212

1399

672

108

oksytetracyklin

8

-

19

23

40

10

1

1

-

-

1)Tallet for florfenikol er korrigert for 2010 og 2011
2) Tallet for lincomycin/spectinomycin er korrigert for 2011

Tabell 2. Midler mot lakselus (kg aktiv substans)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

azametifos

-

-

-

66

1884

3346

2437

4059

3037

4630

cypermetrin

45

49

30

32

88

107

48

232

211

162

deltametrin

16

23

29

39

62

61

54

121

136

158

diflubenzuron

-

-

-

-

1413

1839

704

1611

3264

5016

emamektin

39

60

73

81

41

22

105

36

51

172

teflubenzuron

-

-

-

-

2028

1080

26

751

1704

2 674

hydrogen-peroksid 100 % (tonn)

-

-

-

-

308

3071

3144

2538

8262

31577


Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

fenbendazol

78

27

1

-

-

-

-

-

-

-

praziquantel

122

145

94

91

29

11

137

423

460

625


Tabell 4. Midler mot sopp (kg aktiv substans)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

bronopol

377

492

493

751

508

1020

1003

1090

1418

1320

malakittgrønt3)

0,9

0,9

0,8

0,6

-

-

-

-

-

-

3) Har ikke gått til produksjon av matfisk

Tabell 5. Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

benzokain4)

400

400

700

800

800

800

1000

800

1100

1100

isoeugenol5)

-

6,8

5,2

26

34

68

96

134

323

4556

trikainmesilat (metakain)

960

1248

1269

2164

2379

2815

3449

3481

4262

4 967

4) Estimert salg
5)Isoeugenol er bare brukt i forskning eller til stamfisk tom. 2010. I 2011 har en mindre mengde gått til matfisk. Tallene er i 2013 korrigert fra volumprosent til vektprosent for alle år.

Informasjonen er utarbeidet i samarbeid med:
Professor , og professor , NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi.