Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «2004–2013: Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 2004–2013: Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett

Artikkel

2004–2013: Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett

Økningen i salget av midler mot lakselus fortsatte i 2013. Salget av antibakterielle midler viste derimot en reduksjon i forhold til året før. Salget av midler mot innvollsorm viser en svak økning sammenliknet med 2012. Dette viser statistikk fra Folkehelseinstituttet for perioden 2004–2013.

Økningen i salget av midler mot lakselus fortsatte i 2013. Salget av antibakterielle midler viste derimot en reduksjon i forhold til året før. Salget av midler mot innvollsorm viser en svak økning sammenliknet med 2012. Dette viser statistikk fra Folkehelseinstituttet for perioden 2004–2013.


Folkehelseinstituttet foretar hvert år en gjennomgang av legemiddelforbruket i norsk fiskeoppdrett. Tallene baseres på salg fra legemiddelgrossister og fôrfirmaer. Resultatetene av gjennomgangen publiseres vanligvis i mars–april. 

Fortsatt store problemer med resistent lakselus

Salget av midler mot lakselus, målt i kilo, fortsatte økningen fra 2012. Det var økt bruk av alle virkestoffer mot lakselus, med unntak av cypermetrin og azametifos. Størst økning var det i bruken av kitinsyntesehemmerne diflubenzuron og teflubenzuron. Salget av lakselusmidler var i 2013 på høyde med tidlig 90-tall. Når det tas hensyn til ulik dosering av de forskjellige midlene, viser tallene at antall behandlinger mot lakselus var på omtrent samme nivå i 2012 og 2013.

Utviklingen i 2013 tyder på fortsatt høy grad av resistens mot legemidler i norske lakselus. Reduksjon i bruk av azametifos kan tyde på manglende effekt av dette midlet i tillegg til at det brukes i kombinasjonsbehandling med andre midler i lavere dosering. Resistens mot noen av midlene mot lakselus har resultert i økt salg av de andre midlene. Forbruket av lakselusmidler har vært høyt siden 2009.

I 2012 var bruken av hydrogenperoksid noe redusert i forhold til de to foregående årene. Forbruket har imidlertid mer enn tredoblet seg fra 2012 til 2013.

Fortsatt marginal bruk av antibakterielle midler

Salget av antibakterielle midler til bruk på oppdrettsfisk i Norge varierte i perioden 2009-2013 (se tabell 1), men fordi salget er svært lavt kan små variasjoner i antall sykdomsutbrudd gi utslag i statistikken. Sett i forhold til biomasse oppdrettsfisk som produseres er endringene i salget av antibakterielle midler til behandling av oppdrettsfisk marginale og salget er svært lavt; mengden antibakterielle midler som har blitt solgt de siste årene tilsvarer at anslagsvis 0,5-1 prosent av fisken ble behandlet med en antibiotikakur.

Salg av midler mot innvollsorm øker

Salget av midler mot innvollsorm har vist en årlig nedgang siden 2004, men økte for første gang fra 2010 til 2011. I 2012 var salget tredoblet i forhold til 2011. I 2013 ser vi en svak økning i salget sammenlignet med 2012.

Andre midler

Forbruket av soppmidlet bronopol har vært relativt stabilt i perioden 2010–2012, men viser en økning på 30 prosent i 2013.

Tabellene 1–5 viser salg av antibakterielle midler, midler mot lakselus, innvollsorm og sopp, samt bedøvelsesmidler brukt i norsk fiskeoppdrett i perioden 2004–2013. Tallene er basert på salg fra legemiddelgrossister og fôrfirmaer.

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

florfenikol

111

202

302

139

166

303

2871

3311

191

300

flumekin

4

28

7

18

1

1

0

0

0

0

lincomycin/ spectinomycin (1:2)

   

50

66

70

43

57

02

0

0

oksolinsyre

1035

977

1119

406

681

926

308

212

1399

672

oksytetracyklin

5

8

0

19

23

40

10

1

1

0

Totalt

1159

1215

1478

648

941

1313

662

544

1591

972

1)Tallet for florfenikol er korrigert for 2010 og 2011
2) Tallet for lincomycin/spectinomycin er korrigert for 2011

Tabell 2. Midler mot lakselus (kg aktiv substans)
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

azametifos

       

66

1884

3346

2437

4059

3037

cypermetrin

55

45

49

30

32

88

107

48

232

211

deltametrin

17

16

23

29

39

62

61

54

121

136

diflubenzuron

-

-

-

-

-

1413

1839

704

1611

3264

emamektin

32

39

60

73

81

41

22

105

36

51

teflubenzuron

-

-

-

-

-

2028

1080

26

751

1704

Totalt

104

100

132

132

218

5516

6454

3374

6810

8403

hydrogen-peroksid (tonn)

         

308

3071

3144

2538

8262

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

fenbendazol

23

78

27

1

0

0

0

0

0

0

praziquantel

412

122

145

94

91

29

11

137

423

460

Totalt

435

200

172

95

91

29

11

137

423

460

Tabell 4. Midler mot sopp (kg aktiv substans)
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

bronopol

314

377

492

493

751

508

1020

1003

1090

1418

malakittgrønt3)

0,7

0,9

0,9

0,8

0,6

0

0

0

0

0

Totalt

315

378

493

494

752

508

1020

1003

1090

1418

3) Har ikke gått til produksjon av matfisk

Tabell 5. Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans)
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

benzokain4)

500

400

400

700

800

800

800

1000

800

1100

isoeugenol5)

2,6

-

6,8

5,2

26

34

68

96

134

323

trikainmesilat (metakain)

737

960

1248

1269

2164

2379

2815

3449

3481

4262

4) Estimert salg
5)Isoeugenol er bare brukt i forskning eller til stamfisk tom. 2010. I 2011 har en mindre mengde gått til matfisk. Tallene er i 2013 korrigert fra volumprosent til vektprosent for alle år.

Kildeangivelse: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet, 2014.

Informasjonen er utarbeidet i samarbeid med:
Professor Kari Grave, (kari.grave@nmbu.no) og professor Tor Einar Horsberg (tor.e.horsberg@nmbu.no), NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi.