Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «2001-2007: Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 2001-2007: Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett

Artikkel

Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett i 2001-2007

Folkehelseinstituttet publiserer heren oversikt over salg av antibakterielle midler, lakselusmidler, midler mot innvollsorm, soppmidler og bedøvelsesmidler, i kilogram aktiv substans, til bruk norsk fiskeoppdrett i perioden 2001-2007. Tallene er basert på salg fra legemiddelgrossister til apotek og fra fôrfirmaer til oppdrettere.

Folkehelseinstituttet publiserer heren oversikt over salg av antibakterielle midler, lakselusmidler, midler mot innvollsorm, soppmidler og bedøvelsesmidler, i kilogram aktiv substans, til bruk norsk fiskeoppdrett i perioden 2001-2007. Tallene er basert på salg fra legemiddelgrossister til apotek og fra fôrfirmaer til oppdrettere.


fisk.jpg
Etter en økning i salget av antibakterielle midler i perioden 2002-2006 er salget i 2007 tilbake på 2001 nivå. Reseptbasert statistikk fra Mattilsynet for perioden 2000-2006 viser at denne økningen skyldes økt salg til nyere oppdrettsarter og spesielt torsk. Økningen i forbruket til torsk var imidlertid positivt korrelert til økningen i biomasse torsk produsert. Det vil bli lagt inn en link til Mattilsynets Reseptdata for 2007 med oversikt over siste års forbruk fordelt på ulike fiskearter når disse er klare til publisering. 

Antibakterielle midler (kg aktiv substans) 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Florfenikol

109

205

154

111

202

302

139

Flumekin

7

5

60

4

28

7

18

Lincomycin/ Spectinomycin (1:2)

 

 

 

 

 

50

67

Oksytetracyklin

12

11

45

5

8

0

19

Oksolinsyre

517

998

546

1035

977

1119

406

Totalt

645

1219

805

1159

1215

1478

649

 Lakselusmidler (kg aktiv substans) 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Cypermetrin

69

62

59

55

45

49

30

Deltametrin

19

23

16

17

16

23

29

Emamektin

12

20

23

32

39

60

73

Teflubenzuron

28

-

-

-

-

-

-

 

128

105

98

104

100

132

132

 Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fenbendazol

21

8

2

23

78

27

1

Praziquantel

100

152

232

412

122

145

94

Totalt

121

160

234

435

200

172

95

 Soppmidler (kg aktiv substans)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Bronopol

392

396

422

314

377

492

493

Malakittgrønt

7

8

4,51)

0,71)

0,91)

0,91)

0,81)

Totalt

399

404

427

315

378

493

494

1Har ikke gått til produksjon av matfisk

 Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans) 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Benzokain2

ca 500

ca 500

ca 500

ca 500

ca 400

ca 400

ca 700

Isoeugenol3

3

1

1,5

2,5

-

6,5

0

Klorbutanol

1

-

-

-

-

-

-

Trikainmesilat (metakain)

440

827

699

737

960

1216

1214

2Beregnet salg til fiskeoppdrett.  Benzokain benyttes også i humanmedisin.

3Isoeugenol er bare benyttet i forskning

Kildeangivelse: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Nasjonalt folkehelseinstitutt 2007. Data fra dette oppslaget kan fritt lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles forutsatt at det henvises til kilden på hver rapport, tabell eller figur.

Kontakt:
Professor Kari Grave, Inst. for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Norges veterinærhøgskole.
 

Seniorrådgiver Irene Litleskare, Divisjon for epidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt.