Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «2011: Nedgang i forbruk av lakselusmidler i norsk fiskeoppdrett»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 2011: Nedgang i forbruk av lakselusmidler i norsk fiskeoppdrett

Artikkel

Legemidler til fisk 2011

2011: Nedgang i forbruk av lakselusmidler i norsk fiskeoppdrett

Salget av midler mot lakselus målt i kg har blitt vesentlig redusert i 2011 sammenlignet med året før. Salget av antibakterielle midler til fisk viser en fortsatt nedgang fra 2010, mens salg av midler mot innvollsorm økte betydelig i forhold til 2010. Salget av soppmidler var tilnærmet uendret. Dette viserstatistikk fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Salget av midler mot lakselus målt i kg har blitt vesentlig redusert i 2011 sammenlignet med året før. Salget av antibakterielle midler til fisk viser en fortsatt nedgang fra 2010, mens salg av midler mot innvollsorm økte betydelig i forhold til 2010. Salget av soppmidler var tilnærmet uendret. Dette viserstatistikk fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.


fisk, laks
Foto: Colourbox
Tabellene 1 - 5 (under) viser salg av antibakterielle midler, midler mot lakselus, innvollsorm og sopp, samt bedøvelsesmidler brukt i norsk fiskeoppdrett i perioden 2002-2011. Tallene er basert på salg fra legemiddelgrossister og fôrfirmaer.

Mindre resistensproblemer

Det var i 2011 en betydelig nedgang i bruk av alle virkestoffer mot lakselus med unntak av emamektin. Den største nedgang var i bruken av kitinsyntesehemmerne diflubenzuron og teflubenzuron.

Utviklingen i 2011 tyder på at resistens mot legemidler i norske lakseluspopulasjoner var under bedre kontroll enn i de to foregående årene. Resistensutvikling er årsaken til at forbruket av lakselusmidler fortsatt er høyt sammenliknet med 2008 og tidligere. Det er imidlertid en klar nedgang i forhold til 2009 og 2010 målt i antall kg. I 2011 var bruken av hydrogenperoksid på samme nivå som i 2010. 

Problemer med lakselus varierer noe fra år til år. Noe av nedgangen i salget av midler mot lakselus kan derfor være et resultat av sesongmessige variasjoner.

Salg av antibakterielle midler halvert

Salget av antibakterielle midler ble mer enn halvert fra 2009-2011 og sett i forhold til biomasse produsert oppdrettsfisk er forbruket svært lavt. Reseptbasert statistikk fra Mattilsynet for perioden 2000-2008 viser at salg av antibakterielle midler i økende grad har gått til behandling av nyere oppdrettsarter og spesielt torsk. Det var i denne perioden en sammenheng mellom økning i forbruket av antibakterielle midler til torsk og økning i biomasse torsk produsert. Data for salg per oppdrettsart foreligger ikke for 2011.

Salget av midler mot innvollsorm har vist en årlig nedgang siden 2004, men hadde en kraftig økning fra 2010 til 2011.

Forbruket av soppmiddelet bronopol i 2011 var tilnærmet uendret sammenlignet med 2010.  

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

florfenikol

205

154

111

202

302

139

166

303

275

336

flumekin

5

60

4

28

7

18

1

1

0

0

lincomycin/ spectinomycin (1:2)

 

 

 

 

50

66

70

43

57

0

oksolinsyre

998

546

1035

977

1119

406

681

926

308

212

oksytetracyklin

11

45

5

8

0

19

23

40

10

1

Totalt

1219

805

1159

1215

1478

648

941

1313

649

549

Tabell 2. Midler mot lakselus (kg aktiv substans)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

azametifos

 

 

 

 

 

 

66

18841)

3346

2437

cypermetrin

62

59

55

45

49

30

32

88

107

48

deltametrin

23

16

17

16

23

29

39

62

61

54

diflubenzuron

-

-

-

-

-

-

-

1413

1839

704

emamektin

20

23

32

39

60

73

81

41

22

105

teflubenzuron

-

-

-

-

-

-

-

2028

1080

26

Totalt

105

98

104

100

132

132

218

5516

6454

3374

hydrogen-peroksid (tonn)

 

 

 

 

 

 

 

308

3071

31442)

1)Tallet er korrigert i forhold til fjorårets rapportering av ”Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett” p.g.a. manglende rapportering fra en grossist i 2009.
2) Endret 15.3.12, pga korreksjon av innrapporterte tall.  

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

fenbendazol

8

2

23

78

27

1

0

0

0

0

praziquantel

152

232

412

122

145

94

91

29

11

137

Totalt

160

234

435

200

172

95

91

29

11

137

Tabell 4. Midler mot sopp (kg aktiv substans)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

bronopol

396

422

314

377

492

493

751

508

1020

1003

malakittgrønt

8

4,53)

0,73)

0,93

0,93)

0,83)

0,63)

0

0

0

Totalt

404

427

315

378

493

494

752

508

1020

1003

 3) Har ikke gått til produksjon av matfisk

Tabell 5. Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

benzokain4)

ca 500

ca 500

ca 500

ca 400

ca 400

ca 700

ca 800

ca 800

ca 800

ca 1000

isoeugenol5)

1

1,5

2,5

-

6,5

5

25

33

65

926)

trikainmesilat (metakain)

827

699

737

960

1248

1269

2164

2379

2815

3449

4) Beregnet salg til fiskeoppdrett.  Noe av solgt mengde benzokain kan ha blitt benyttet i humanmedisin.
5)Isoeugenol er bare brukt i forskning eller til stamfisk t.o.m. 2010. I 2011 har en mindre mengde gått til matfisk
6)  Endret 15.3.12, pga korreksjon av innrapporterte tall 

Kildeangivelse: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2011. Data fra dette oppslaget kan fritt lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles forutsatt at det henvises til kilden på hver rapport, tabell eller figur.

Informasjonen er utarbeidet i samarbeid med:
Professor  og Professor , Inst. for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Norges veterinærhøgskole.